lördag, 11 juli, 2020
lördag, juli 11, 2020

AfS-ledare: Swexit en svensk ödesfråga

Sluta betala medlemsavgiften till EU och använd istället medlen för att täppa till hålen i svensk välfärd, skriver Gustav Kasselstrand, partiledare för Alternativ för Sverige, och Jeff Ahl, styrelseledamot i partiet och tidigare riksdagsman.

Den 9 maj var för de allra flesta svenskar en helt vanlig lördag. Men vad nästan inte någon svensk vet är att den 9 maj även är EU:s “nationaldag” – en dag som knappt ens de mest hårdföra EU-anhängarna firar.

Det är uppenbart varför denna dag passerar förbi obemärkt. För Sveriges del har EU inneburit omfattande direkta såväl som indirekta kostnader. Det enda partiet i svensk politik som aktivt driver frågan om att lämna förlustaffären EU är Alternativ för Sverige, särskilt efter att Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna numera är för EU-medlemskapet.

Det finns ”experter” som menar att vi tjänar på EU-medlemskapet. Det är i regel samma ”experter” som menade att vi hade tjänat på att gå med i EMU och byta valuta till euron. Samma ”experter” målade upp det ena domedagsscenariot efter det andra avseende Brexit. Britterna har nu lämnat EU och domedagen uteblev.

Vissa menar att EU möjliggör ökad handel för Sverige, men ett sådant påstående är felaktigt och avslöjar att de saknar grundläggande kunskap om unionen. EU förbjuder nämligen Sverige att ha en egen handelspolitik och teckna egna handelsavtal med andra länder.

EU och flera av medlemsländerna har brutit mot en rad ingångna avtal. Tyskland och Frankrike har brutit mot den ekonomiska stabilitetspakten upprepade gånger. Otaliga medlemsländer har brutit mot Dublinförordningen som innebär att migranter ska söka asyl i första EU-land. Inga åtgärder har vidtagits från EU för att upprätthålla avtalen.

Detta har fått ödesdigra konsekvenser för svensk ekonomi. Asylinvandringen har pekats ut av flera kommuner som en av de största anledningarna till deras ansträngda ekonomi – en asylinvandring som underblåsts av EU:s oförmåga att skydda sin egen gräns. För detta betalar vi tiotals miljarder netto till EU varje år.

Alternativ för Sveriges EU-politik är tydlig. För det första ska vi med omedelbar verkan sluta betala medlemsavgiften – om EU bryter mot avtalen blir det inga pengar. Pengarna behövs i de hål som blir allt fler i svensk välfärd. Sedan ska svenska folket få möjligheten att folkomrösta om att lämna EU.

Swexit är en ödesfråga för Sverige.

Jeff Ahl
Styrelseledamot Alternativ för Sverige, före detta riksdagsledamot

Gustav Kasselstrand
Partiledare Alternativ för Sverige

Kommentarer

Nedan innehåll är kommentarer från våra besökare. Varje kommentator ansvarar för innehållet i kommentaren. Detta är ej redaktionellt innehåll.Vi ber dig att rapportera olämpliga inlägg så att våra moderatorer kan säkra en saklig och trevlig debatt.

Senaste

Avsentimentaliseringsverket

Den nye generaldirektören blickar ut över det femtiotal chefstjänstemän som tvångskommenderats till den nyinredda och eleganta föreläsningssalen. Där sitter också högt uppsatta...

Rysk miljardär vill köpa hotade statyer från USA

En rysk miljardär har erbjudit sig att köpa två historiska amerikanska statyer som BLM-demonstranter vill bort från allmänhetens syn på grund av...

Invandrarpolitiker erkänner: Skickade hatbrev till sig själv

Jonathan Lopez, som har mexikanskt ursprung, förlorade i maj i år de lokala primärvalet i sin hemkommun. Förutom sin misslyckade politiska karriär...

Tysklands kvinnliga ledare upplöser elitstyrka

Tysklands militära elitstyrka KSK kommer att upplösas ”på grund av högerextrema kopplingar”, sade Kramp-Karrenbauer. ”Vi kommer att ge KSK tid att trycka...

Arkitekturen – nästa stora kulturstrid i Sverige?

I närmare tre tusen år lät sig Europas arkitekter inspireras av den klassiska arkitekturstil som hade utvecklats i det antika Grekland och...

USA intensifierar trycket på Tyskland gällande Nord Stream 2

I december 2019 offentliggjorde Trumpadministrationen sanktioner mot det schweiziska företaget Allseas, som då hade lagt rören i den 1 224 kilometer långa...

SD lämnar migrationsöverenskommelsen

Under helgen har Socialdemokraterna och de fyra borgerliga partierna förhandlat sinsemellan för att nå en bred överenskommelse i migrationsfrågan. Aftonbladet kallar de...

Ett nytt skattesystem – AfS-förslag får stöd från Finanspolitiska rådet

Platt inkomstskatt som modellPlatt inkomstskatt betyder, i sin enklaste och renaste form, att alla betalar samma skattesats, oavsett inkomstnivå och inkomstslag. Indelningen...

Könstillhörighet tas bort på nederländska id-kort

Slopandet av könstillhörigheten på id-korten kommer genomföras mellan 2024-2025. Nederländerna är inte det första landet som tar bort könstillhörigheten...

Politiska huvudpunkter

Mitt politiska engagemang handlar om försvaret av en högre humanistisk kultur i traditionell mening. – Det...

Biståndsmyndigheten Sida slipper Botkyrka-flytt

Redan år 2018 hade Stefan Löfvens rödgröna regering beslutat att flytta ut biståndsmyndigheten Sidas huvudkontor från det välbärgade Stockholms innerstad, precis som...

Populärt