söndag, 12 juli, 2020
söndag, juli 12, 2020

WEBBTV

Äldre coronasjuka ges morfin istället för syrgas

Flera regioner har gått ut med riktlinjer för palliativ vård av äldre coronasjuka på framförallt äldreboenden. Istället för att försöka bota dem med syrgas så ges de smärtlindrande morfin vilket hämmar andningen. Något som har ifrågasatts av flera läkare och annan vårdpersonal.

FLER VIDEOS