fredag, 4 december, 2020
fredag, december 4, 2020

Johan Karlsson

Från tvång till frivillighet – Nya Tider granskar den radikala omläggningen av Sveriges pandemiberedskap

Socialstyrelsen hade tidigare ansvaret för epidemi- och pandemibekämpning. Den sista beredskapsplanen gavs ut 2012. Två år senare inrättades Folkhälsomyndigheten, och strax därefter tog den nya myndigheten över ansvaret för smittskyddet och upprättade en egen beredskapsplan....

Fältsjukhuset i Älvsjö redo att ta emot patienter, Nya Tider intervjuar soldat i Försvarsmakten

I ett pressmeddelande den 15 april framgår att smittspridningen finns i hela Stockholms län och att den ordinarie sjukvården har 300 lediga vårdplatser och 70 lediga intensivvårdsplatser. Nu förbereder man för ett krisscenario där man...