söndag, 27 september, 2020
söndag, september 27, 2020

Nyheter: Ahmed Tishko döms till livstid, 5000 migranter till Sverige och Pride-pussel som ”konst”

0

Mordbrand mot toppolitiker, Pentagon har sett UFO:n och svenska journalister tydligt vänster

0

Högerdebattören Pontus Persson – Sveriges viking på frammarsch

0

Peter Wahlbeck: Globalismen är ett hot mot vår existens!

0

Svensk sjukvård hårt drabbad – 200 000 operationer ställs in

0
Den svenska ”vårdskulden” ökar på grund av inställda operationer. Foto: Pixabay/Sasin Tipchai

Den svenska vården, med en undermålig tillgång på skyddsutrustning, bristande rutiner och saknade resurser har lett till en ansträngd situation där en mycket stor mängd sjukvårdspersonal blivit smittad av coronaviruset SARS-CoV-2. Det i sin tur tillsammans med det fokus vården tvingats ha på att bekämpa pandemins härjningar i Sverige har gjort att ”vårdskulden” – antalet patienter i vårdkö – hela tiden ökat och nu når kritiska nivåer. Enligt Sveriges läkarförbund (SLF) kan över 200 000 planerade operationer tvingas ställas in innan årets slut.

Smittad vårdpersonal
I början av utbrottet testades inte sjukvårdspersonal, vilket fick sjukskrivningarna i vården att skjuta i höjden. Personal som upplevde symptom, vilka även delas av vanliga förkylningar till viss del, valde att sjukanmäla sig istället för att riskera att sprida en potentiell smitta av coronaviruset vidare. Av nästan 1 000 bekräftade fall de fyra första veckorna hade 80 vård- och omsorgsanställda testat positivt. Först den 13 mars rekommenderade Folkhälsomyndigheten testning av personalen och patienter inlagda på sjukhus. Redan i mitten av maj hade 10 315 av totalt 20 754 positiva provsvar från vård- och omsorgspersonal kunnat konstateras. Det motsvarade nästan hälften av alla bekräftade fall under de första tre månaderna av utbrottet enligt siffror som Folkhälsomyndigheten sammanställt till TT.

Totalt har nu över 75 000 svenskar smittats, men det är oklart hur många av dessa som är vårdpersonal. Enligt flera rapporter av det svenska läget med nya bekräftade fall av coronavirussmittade som Folkhälsomyndigheten släppt har antalet nya fall till stor del, mellan 25-50 procent under olika veckor, varit just vård- och omsorgspersonal. Det är även oklart hur många av dessa som blivit allvarligt smittade eller avlidit.

– Jag känner till två läkare i Stockholm som har dött, där sannolikheten att de har blivit sjuka på jobbet är väldigt stor. Flera läkare har också legat inlagda för intensivvård, sade Johan Styrud, ordförande för Läkarföreningen i Stockholm och överläkare vid Danderyds sjukhus, till Aftonbladet.

Allvarliga brister i sjukvården
Bland förklaringsmodellerna för varför så många i vård och omsorgen, trots god kunskap och inövade rutiner, ändå blivit smittade finns det två som sticker ut som mest troliga. Den ena är att vården helt enkelt inte hade nog med utrustning, framförallt skyddsutrustning, för att kunna täcka upp det omfattande behovet som uppstod när smittan fick fäste i Sverige. Bristen på skyddsutrustning under de första veckorna har beskrivit som ”akut” på många sjukhus runt omkring i Sverige, trots att Socialstyrelsen istället gett en bild av att läget varit under kontroll.

– För dem som jobbade i den första linjen i primärvården och med avancerad vård i hemmet fanns hemskt lite skydd. Där var utsattheten bland personalen enorm, sade Styrud till Aftonbladet.

Även på sjukhusen var bristen på skyddsutrustning omfattande, och problemet förvärrades av att de 21 regionerna gav sig ut på den globala marknaden för skyddsutrustning och där plötsligt tvingades försöka konkurera med hela stater som inte sparade på slantar för att säkerställa leveranser först.

Bristfällig svenska riskfaktor
Den andra förklaringsmodellen som visat sig vara relevant är att en stor del av framförallt omvårdnadspersonal utan längre utbildning har svaga svenskkunskaper och inte har svenska som modersmål. Enligt flera personer inom vård och omsorg som Nya Tider talat med, sjuksköterskor och läkare bland annat, så har man oftare problem med att invandrare inte följer de rutiner som upprättas.

– Det sker inte av illvilja, men på min arbetsplats har vi flera gånger tvingats påpeka brister som vi ser gällande hygien, korrekta rutiner kring avstånd och hur vi skall behandla våra patienter hos delar av personalstyrkan, sade en läkare som ville vara anonym till Nya Tider.

NyT: Vad tror du det beror på och vad menar du att det får för effekter?

– Det finns en personalgenomströmning på vissa avdelningar där språksvårigheter tyvärr spelar en roll i att man inte följer de strikta rutiner som vi implementerat. Kort och gott kan man väl säga att detta inneburit att fler personer sannolikt smittats och drabbats av Covid-19, däribland i vår egen personal. Vi hade en incident jag kan nämna där en i personalen som inte talar mer än ett fåtal ord på svenska kommit i kontakt med ett flertal patienter och därefter med personal i utrymmen som skulle varit säkrade från smitta. Därefter insjuknade flera av de i personalen som varit närvarande. En av dessa vårdas nu på IVA. [Intensivvårdsavdelning] När vi tittat närmare på incidenten i efterhand visade det sig att personen inte förstod sig på varningarna och uppmaningar från övrig personal och agerat på ett riskfyllt vis och själv bar på viruset.

Sådana exempel finns det flera av och problemet har även rapporterats av massmedierna. Till exempel beskrevs massdöden på demensboendet Djurgården i Eskilstuna, där minst 29 äldre avlidit under våren – en sexdubbling mot det genomsnittliga dödstalet under föregående år – som ett misslyckande grundat till del på invandrares dåliga svenskkunskaper.

Enligt kommunens utredning av boendet har det funnits skyddsutrustning, men den har inte alltid använts av personalen. Bland personalen som fanns tillgänglig var det många som inte förstod hur de skulle använda skyddsutrustningen eller hur de skulle följa rutinerna visar utredningen.

”Sjuksköterskorna beskriver också hur personal inte använt skyddsutrustning på ett korrekt sätt. De basala hygienrutinerna brister när exempelvis en medarbetare går från en boende till en annan utan att byta förkläde eller handskar.”

Enligt utredningen kan bristerna på boendet bland annat bero på samarbetssvårigheter råder bland personalen och att ”personalgruppen generellt är språksvag och inte har svenska som modersmål”.

Undviker vård – bygger vidare på växande ”vårdskuld”
Bristen på sjukvårdspersonal har tillsammans med ett annat fenomen, nämligen att patienter som valt att undvika att söka vård av rädsla för att smittas av coronaviruset, samtidigt skapat en grogrund för ett växande problem inför hösten. Antalet personer som köar för att kunna genomföra operationer har kontinuerligt ökat under våren och allt fler operationer har även ställts in.

Totalt menas det enligt Sveriges läkarförbund (SLF) röra sig om över 200 000 operationer som ställs in i år, förutsatt att utvecklingen man sett under våren fortsätter över hösten.

– Redan innan coronainfektionen slog ner under våren så har det ju funnits en kösituation i hela landet som då beror på kanske framförallt platsbrist men även brist på andra resurser inom vården, sade SLF-styrelseledamoten Lars Rocksén, narkosläkare vid Örnsköldsviks sjukhus till Aftonbladet.

– Nu under våren har resurser behövts för att ta hand om patienter med Covid-19 och då har man stängt ner operationer och även inplanerade besök på mottagningar vilket gör att vårdköerna ökar över hela landet.

I de regioner som drabbats värst av coronapandemin har även antalet uppskjutna operationer ökat mycket snabbt. Bara i Stockholm rör det sig om tusentals uppskjutna vårdinsatser och vård som uppskattas omfatta två miljarder kronor, enligt Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.

– Det kommer kräva fortsatt samarbete med alla vårdgivare – att vi mobiliserar all kapacitet vi kan. Samtidigt är det viktigt att våra medarbetare i vården får möjlighet till återhämtning, sade Anna Starbrink till Aftonbladet.

– I den planering vi har hittills räknar vi med ett mer normalt läge i vården från den 1 september, men framöver kommer det kräva ett stort arbete för att komma till rätta med de vårdköer som uppstått och kapa väntetider igen. Vi måste också arbeta förebyggande inte minst i socialt och ekonomiskt utsatta områden för att minska ojämlikheten i sjukdom och hälsa.

– Coronapandemin och att klara annan vård nu och framöver kommer att kräva stora resurser. Regeringens löfte att täcka alla coronarelaterade kostnader är oerhört viktigt för att vi skall kunna klara vårt uppdrag mot invånarna på bästa sätt.

Terrorkopplad marxist i WHO, Jan Helin om fake news och Stefan Löfven som ekonomisk landsförrädare

0

PK-chefer avskedas; EU-paket ”katastrof” för Sverige; S-politiker utvisas; Ryssland bantar militär

0

Läkare upprörd efter läckt journalanteckning: ”Rena avlivningsstationer”

0
Läkaren Jon Tallinger säger att "sjukvården är en fabrik där moral och etik är ett minne blott." Foton: Privat

Exakt24 har tidigare intervjuat specialistläkaren i allmänmedicin, Jon Tallinger, som säger att det kan vara förödande att ge morfin till patienter som exempelvis har svårt att andas till följd av Covid-19:

– Den sänker ju ”andnings-­driven”. Alltså, om man får en överdos av morfin så dör man eftersom man slutar att andas även om man är fullt frisk. Du kommer hämma personen att andas, mot deras vilja. Om de redan är nära kvävning kommer de ganska snabbt att bli medvetslösa. Andas de bara lite mindre så somnar de in ganska snabbt, säger Tallinger till Exakt24.  

Tallinger skriver i ett viralt inlägg på Facebook att läkare inte har tid att åka på besök i fall likt Yngves på grund av en enorm arbetsbörda, utan att de istället tvingas följa de riktlinjer om palliativ vård som har kommit uppifrån.

– Sjukvården är nu en fabrik där moral och etik är ett minne blott. Värst är det i hemsjukvården. Där har det under covid-19 gått mot rena avlivningsstationer inom hemsjukvård på patienter som drabbats av covid-19, helt enkelt för att resurser i den svenska sjukvården saknas att ge värdig vård, skriver Tallinger.

Nyhetsdygnet: Jihadist åtalas för landsförräderi och Jan Helin wallraffad

0

Jan Helin wallraffad! Anklagar Exakt24 för fake news

0

Veganföretagare: Företag idag måste vara PK

0

Alternativ för Sverige ökar kraftigt i Sentios opinionsmätning

0
Alternativ för Sverige ökar kraftigt i Sentios senaste opinionsmätning. Foto: Nya Tider.

Den stora nyheten i Sentio/Nyheter Idags senaste opinionsmätning är Sverigedemokraternas starka uppgång. Partiet är nu nästan jämstora med Socialdemokraterna som opinionsmässigt dominerat under coronakrisen. SD:s ökning kommer efter att partiet lämnat Migrationskommittén som man menar inte kommer bidra till minskad invandring till Sverige.

Även Alternativ för Sverige ökar kraftigt i mätningen: ”En annan förändring utanför de etablerade riksdagspartierna hittar vi hos Alternativ för Sverige. De ökar till 1,1 procent, vilket är en tangering av partiets tidigare högsta notering i en Sentiomätning”, skriver Nyheter Idag.

I en kommentar till Exakt24 säger Alternativ för Sveriges partiledare Gustav Kasselstrand att 1,1 procent motsvarar drygt 80 000 röster och att det innebär att ”partiet inte kan avfärdas som betydelselöst eller marginellt, utan tvärtom indikerar det att vi är en kraft att räkna med”.

– Men framför allt är allt över 1 procent en mycket viktig milstolpe för varje nytt parti. Ett parti som får 1 procent får nämligen valsedlar utlagda i alla vallokaler och konkurrerar därmed på jämnare villkor med riksdagspartierna.

Sämre går det för Feministiskt initiativ, som nu bara har 0,1 procent, och Liberalerna som sjunker från 2,9 procent till 2,5.

Kasselstrand: Vill göra en snabbare resa än SD
Alternativ för Sverige lanserades under valåret 2018 och fick några månader senare 0,31 procent i riksdagsvalet. Detta kan jämföras med det nyaste riksdagspartiet, Sverigedemokraterna, som fick 0,02, 0,09 respektive 0,25 procent i de tre första riksdagsval som partiet ställde upp i. I valet till EU-parlamentet 2019 ökade AfS och fick 0,46 procent.

– Efter att ett parti uppnått en procent kan resultatet därför ta fart snabbt, vilket SD:s riksdagsinträde visar. Det tog 14 år för dem att uppnå 1 procent. I följande val nästan tredubblade de sitt resultat till 3 procent, för att sedan komma in i riksdagen med 5,7 procent. Vår ambition är att göra samma resa, men mycket snabbare, säger Gustav Kasselstrand.

KDU upprättar lista över godkända konservativa att diskutera med

0
Grafik: KDU

Läckta skärmdumpar ur ett facebookinlägg från Kristdemokratiska ungdomsförbundets (KDU) förbundsstyrelse visar att medlemmarna uppmanas att inte interagera/debattera med konservativa och nationalister, i synnerhet inte om de har samröre med Alternativ för Sverige (AfS).

I inlägget framgår att förbundsstyrelsen inte anser AfS vara konservativa, trots att partiet intagit en lång rad konservativa positioner som inte kristdemokraterna har. Av det läckta inlägget framgår också att förbundsstyrelsens argumentation liknar den som ofta förs fram av diverse vänstergrupper, såsom att partiet skulle vara ”reaktionärt” och ”auktoritärt”. Några konkreta bevis eller exempel på detta framförs inte, utan endast svepande formuleringar. Samtidigt har förbundet på ledningsnivå upprättat listor över de konservativa personer som är godkända att ha kontakt med.

Inlägget kommer efter en tid av stundtals hetsiga diskussioner i sociala medier mellan högerkonservativa och kristdemokrater. En KDU-topp utlyser nu direktivet att förbundets medlemmar måste upphöra med att debattera meningsmotståndare till höger om dem själva. Syftet är att försöka stoppa de högerkonservativas ökande inflytande.

Striden om konservatismen
Konflikten mellan de högerkonservativa nationella och liberalkonservativa KDU:arna sker i ljuset av en större ideologisk dragkamp om vem som äger konservatismen. Konservatism som begrepp har under de senaste åren fått en renässans och i dess spår har en het debatt uppkommit. Båda sidor gör anspråk på begreppet: liberalkonservativa vars ideologiska ståndpunkt har uppkommit under det sena 1900-talet och värdekonservativa som i hög grad identifierar sig med äldre högertraditioner.

Båda sidor hävdar att de är de riktiga arvtagarna till konservatismen och att den andra sidan är ”fejk-konservativa”. Från det liberala hållet menar man att nationalister, samt andra som man menar är ”högerextrema”, försöker använda begreppet för att göra sig själva så kallat ”rumsrena”. Från nationellt/traditionalistiskt håll anser man att den liberala gruppen saknar förankring i den äldre värdekonservativa och antiprogressiva högertraditionen. Dessa anser att de liberalkonservativa endast institutionaliserar den radikala vänsterns framsteg.

Alt-media-reportrar attackerade; skönhetsdrottning utraderad efter ”All lives matter”

0

Fler kvinnliga än manliga präster

0
"Helig dans" i Maria kyrka, Svenska kyrkan, i Järfälla. Foto: Jiang Millington

Som första land i världen har Sverige fler kvinnliga än manliga präster inom den största nationella kyrkan. 50,1 procent av prästerna i Svenska kyrkan är nu kvinnor, rapporterar Kyrkans tidning.

Den vänsterliberala tidningen påpekar samtidigt att kvinnliga präster i genomsnitt tjänar 2 2000 kronor mindre än sina manliga kolleger, men nämner inte att de manliga prästerna i genomsnitt har arbetat mycket längre inom yrket.

När Eva Brunne 2009 valdes till biskop för Svenska kyrkan i Stockholm så var det den första kända homosexuella kvinnan på denna position. Katolska kyrkan i Sverige gjorde en skarp markering mot utnämningen. 2010 gick den lesbiske biskopen till attack mot det i riksdagen nyinvalda partiet Sverigedemokraterna, genom att under riksdagens öppnande hylla de vänsterextremister som arrangerade aggressiva demonstrationer mot partiet och uppmana folk att ”se till att stenar ropar”. Detta efter en valkampanj kantad bland annat av stenkastning mot sverigedemokrater.

I de flesta kristna länder kan inte kvinnor bli präster över huvud taget och inom bland annat de katolska och ortodoxa kyrkorna är det totalförbjudet med hänvisning till Bibeln.

Klarspråk: SÄPO blir åsiktspolis och din frihet kan hänga på ditt covid-pass

0

SÄPO jagar tonåring för näthat under falsk förespegling om “terrorbrott”

0

SD: Extremistpartier håller Sverige gisslan

0
Migrationskommitténs arbete har varit helt bortkastat eftersom de invandringsextrema partierna kraschat förhandlingarna, enligt SD:s Jonas Andersson. Foto: Riksdagen.

Häromveckan meddelade Sverigedemokraterna att man lämnar migrationskommitténs förhandlingar eftersom det enligt partiet inte längre fanns någon möjlighet att nå en acceptabel kompromiss. Kort därefter lämnade även Moderaterna kommittén sedan Socialdemokraterna valt att istället gå Miljöpartiet till mötes.

Sverigedemokraternas ledamot i migrationskommittén, riksdagsledamoten Jonas Andersson ser nu det senaste årets arbete som helt bortkastat.

”I över ett år har Migrationskommittén arbetat med att få till stånd en fungerande och ansvarsfull migrationspolitik för Sverige. Nu när dess sluttid närmar sig står det klart att det varit ett bortkastat år, fullt av käbbel och meningslösa symbolfrågor. Kommittén, och den svenska politiken, har misslyckats”, skriver han i en debattartikel på politiksajten Altinget.

Enligt Andersson måste Sverige framförallt avskaffa de så kallade ”pull”-faktorerna det vill säga de effekter som förmår invandrare att välja Sverige. Ett volymmål var därför feltänkt menar han, eftersom personer som vill invandra till Sverige inte bryr sig om det.

Sverigedemokraterna kommer nu att lägga ett eget förslag i migrationskommittén som bland annat innebär att ”endast konventionsflyktingar kommer ha rätt till familjeåterförening, att försörjningskraven skärps och breddas, att särskilda transitcenter i nederländsk modell anläggs för snabb handläggning av asylärenden, samt att bevis- och identitetskraven höjs.”

Dessutom vill partiet ”på sikt” göra ytterligare förändringar på välfärdsområdet ”för att skapa en koppling mellan arbete och rätten till välfärd för utlänningar”.

Somalier försökte våldta 11-åring – offrets mamma grep honom

0
Den 16-årige somaliern är misstänkt för 35 brott bara det senaste året – bland annat våldtäkt och andra våldsbrott. Pojken på bilden har inget med händelsen att göra. Foto: Pikist

Ett föräldrapar i Upplands Väsby gjorde ett envarsgripande på en 16-årig somalier som nu är misstänkt för våldtäktsförsök på deras elvaårige son.

– Min son grät, var hysterisk och sa att killen hade kniv. Min son var livrädd att han skulle skada oss. Jag sa att vi måste hitta honom så han inte kan göra så mot något annat barn, berättar mamman för Expressen.

Och efter att ha letat ett tag så hittade de den 16-årige somaliern, som mamman lyckades hålla fast tills polis anlände.

– Jag skrek till killen att jag aldrig kommer att släppa honom. Och jag skrek till honom – ”hur fan kan du göra så här mot ett barn”, berättar mamman.

Somaliern misstänks även för att ha överfallit och våldtagit en 12-årig pojke. Den gången lyckades pojken köpa sig fri efter ett tag, genom att erbjuda somaliern sin veckopeng.

Totalt är somaliern misstänkt för 35 brott enbart under det senaste året, bland annat misshandel, olaga hot, ofredande, inbrott och våldtäkt.

Biståndsmyndigheten Sida slipper Botkyrka-flytt

0
Sida behöver inte flytta från välbärgade Östermalm i Stockholm. Foto: Wikipedia/Arild Vågen

Redan år 2018 hade Stefan Löfvens rödgröna regering beslutat att flytta ut biståndsmyndigheten Sidas huvudkontor från det välbärgade Stockholms innerstad, precis som man från regeringens sida avser att göra med fler myndigheter. Avsikten sägs vara att öka legitimiteten hos svenska folket för de statliga myndigheterna om verksamheterna sprids ut över landet, exempelvis till landsorten.

När det gäller Sida handlade det däremot inte om att hitta lokaler i någon landsortskommun. Valet föll i stället på Botkyrka med en hög andel invandrare. ”Beslutet är en del av arbetet med ett Sverige som håller ihop”, skrev regeringen på sin hemsida.

Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin, som då var biståndsminister, förklarade vidare varför ”storstädernas ytterområden” är viktiga:

– Statens närvaro bidrar till det lokala samhällets dynamik och attraktivitet. Det kan också bidra till att den lokala arbetsmarknaden får ett tillskott.
Utspelet väckte viss förvåning med tanke på att Lövin och Miljöpartiet, åtminstone i sin barndom, förknippades med just utflyttning från storstadsområdena till förmån för landsorten.

Flytten av biståndsmyndigheten var tänkt att vara fullt genomförd år 2022. Enligt Fastighetstidningen flaggade dock det socialdemokratiska kommunalrådet Ebba Östlin redan från början för att Botkyrka saknade ändamålsenliga lokaler för att kunna genomföra flytten. Flytten var dock beslutad och Sida började då planera för helt nya kontorslokaler i Botkyrka, vilket gjorde att man fick skriva upp kostnaderna för flytten. Detta visade sig dock snart också vara svårt att genomföra, på grund av platsbrist. Sida beslutade inte heller då att skrota planerna på flytten, utan sköt i stället fram den till tidigast år 2024.

Det som satte definitivt stopp för flyttplanerna blev till slut varken platsbrist eller höga kostnader för att bygga helt nya kontorskomplex. I februari 2019 kunde Sidas egen interntidning Omvärlden rapportera resultatet från en enkät som gjorts bland de anställda om vad de egentligen ansåg om en flytt till Botkyrka. Resultatet var inte riktigt vad regeringen hade tänkt sig. Svaren visade att var fjärde anställd inte alls var positiv till att flytta sin arbetsplats till förorten. Som skäl anförde man bland annat långa pendlingsavstånd. Många svarade att de hellre skulle byta jobb.

Detta skulle ha spätt på de redan höga flyttkostnaderna ytterligare, enligt tidningen Omvärlden, eftersom biståndsmyndigheten då skulle ha blivit tvungna att genomföra en omfattande nyrekrytering av personal.

Den 11 juni meddelade regeringen att flytten av Sida från Östermalm ställs in, åtminstone tillsvidare. När Nya Tider når Robert Englund, pressekreterare hos biståndsministern Peter Eriksson (MP), säger han att Sida har lämnat in en hemställan till regeringen om att tills vidare stoppa flytten och att detta nu har beviljats.

På regeringens hemsida är man ändå tydlig med att Sida ska eftersträva att i framtiden hitta lokaler i någon annan Stockholmsförort, något som även Robert Englund säger till Nya Tider. När Englund får frågan om hotet att förlora var fjärde anställd vid en flytt till Botkyrka blir Robert Englund dock märkbart stressad.

– Det känner jag inte alls till, säger han.

NyT: Men det står ju tydligt i en enkät som redovisats för drygt ett år sedan i biståndsmyndighetens egen interntidning Omvärlden. Borde inte du känna till det?
– Nu måste jag faktiskt kila iväg på möte. Nej, det känner jag inte till.

DN missnöjda med socialkonservativ valseger i Polen

0
Efter helgens val står det klart att Polens president Andrzej Duda sitter kvar i fem år till. Foto: Wikimedia Commons.

Andrzej Duda, som är kopplad till den regerande socialkonservativa partiet Lag och rättvisa (PIS) vann helgens polska presidentval. Det innebär att Duda sitter kvar på posten i ytterligare fem år, trots att hans utmanare, Warszawa liberale borgmästare Rafal Trzaskowski, gjorde ett oväntat starkt val.

Den liberala morgontidningen Dagens Nyheter är inte dock nöjda med valresultatet på andra sidan Östersjön. I en ”analys” av valet beklagar sig tidningens korrespondent Michael Winiarski över valresultatet.

– PIS har ”mutat” en stor del av väljarkåren med stora – delvis ofinansierade – sociala förmåner i form av barnbidrag och extra pensioner spelade en stor roll. I vilket fall lyckades PIS med hjälp av en massiv propagandakampanj och smutskastning av Trzaskowski i de statliga medierna mobilisera tillräckligt många, skriver han som förklaring till valresultatet.

Han manar nu den liberala oppositionen att noggrant undersöka varför inte fler polacker röstar för dem.

– Oppositionen måste göra en ordentlig analys av det bittra faktum att den har förlorat samtliga nationella val under de senaste fem åren: två parlamentsval, två presidentval och valet till EU-parlamentet. Varför röstar inte majoriteten för tolerans, rättssäkerhet och goda EU-relationer?, frågar sig den liberale korrespondenten.

Influencers gör fjällvandring trendigt

0

När Naturvårdsverket gjorde en enkätundersökning bland 27 chefer för fjällstationer och liknande så uppgav 80 procent att antalet ovana besökare har ökat de senaste fem åren. Och med det har även antalet olyckor ökat kraftigt.

Vanligast är att de nya besökarna inte är förberedda på dåligt väder, som ju sällan syns på Instagram. Samt att de har utgått ifrån att det ska finnas mobiltäckning överallt.

– Allt för många ovana besökare kommer med förväntningar om sol och allmänt vackert väder utifrån bilder de sett i sociala medier, säger Per-Olov Wikberg som är samordnare vid Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd.

Och nu har SMHI tagit fram en checklista för vandrare där det framkommer vilka kläder man behöver i fjällen, vikten av att följa väderprognoserna samt att ha koll på var man befinner sig.

Sa ”all lives matter” – sköts ihjäl; Mamma grep somalier som försökte våldta hennes 11-åring; Nationalistisk seger i Polen

0

Klarspråk: Kulturkriget intensifieras; coronastöd för kultureliten?; Tegnells vaccin tillförlitligt?

0

Alexander Bard: ”TV4 fick order från USA att sparka mig”

0
Nya Tider har intervjuat Alexander Bard, som nyligen sparkades som jurymedlem i TV4-programmet Talang efter att ha kritiserat Black Lives Matter. Foto: Nya Tider

”Om svarta liv vill betyda något, så måste svarta liv skärpa sig, studera hårt, gå till jobbet, tjäna sina egna pengar istället för att vara beroende av välfärd, sluta ljuga, komma ur fängelset och bli hjältar istället för självutnämnda offer för världen att skratta åt. Det betyder något!”, twittrade Bard den 13 juni.

Tweeten blev snabbt viral. Snart kom beskedet att han sparkas från TV4:s jury i Talang, och kort därefter meddelade Bard och Liberalerna, där han var passiv medlem, att de beslutat att gå skilda vägar.

Till Nya Tider förklarar Bard hur ett amerikanskt fenomen som Black Lives Matter kan få sådan genomslagskraft även i Sverige.

– Sverige är fullständigt amerikaniserat. Den viktiga tweeten jag skrev, som jag trodde skulle ta eld – och den blev viral också, men den blev ingen världsnyhet – det var tre dagar innan jag skrev den andra tweeten: ”Sverige är nu så amerikaniserat att den svenska vänstern bara kan imitera Amerika”, och så skrev jag att den svenska vänstern hävdar att somaliska invandrare i Sverige är slavättlingar. De tror det! De är totalt amerikaniserade – den svenska vänstern ser bara amerikanska tv-serier, läser amerikanska medier, spelar amerikanska dataspel, lyssnar på amerikansk musik och alltihopa.

Bard fortsätter på temat amerikanisering, och berättar att det var USA som tvingade TV4 att göra sig av med honom:

– Det roliga var att när jag fick sparken i lördags var det inte på grund av TV4, de försvarade ju mig, jag är ju en av deras stjärnor… Det är Fremantle i USA som äger rätten till Got Talent. Det var de som helt plötsligt gick ut över hela världen som en dammsugare och kollade: Har vi några kontroverser någonstans som har med BLM att göra så ska de städas bort nu! Så TV4 var tvungna att göra det. Fremantle äger formatet Got Talent, och TV4 skulle inte få behålla showen om de inte lydde order från USA. Men jag har sagt till alla att jag har inga problem med TV4. Det har alltid funkat bra, de tycker det här är pisstråkigt.

”Martin Luther King skulle ha hatat BLM”
Den utlösande faktorn för de upplopp som i flera veckor härjat USA var när polisen Derek Chauvin satte sitt knä mot George Floyds hals. Floyd, en tidigare fängelsekund och missbrukare, hade försökt handla med falska sedlar i en affär varpå affärsinnehavaren ringt polisen. Under polisingripandet avled Floyd.

– En vit snut, ja han får väl åka in då i finkan då för att han kvävde ihjäl en svart kille. Jävla klantig, dålig snut, och säkert ett svin. Men resten av USA:s poliser är fan inte skyldiga till det, det är ju vansinne. Sen nästa grej: Ursäkta, men nu är det 60 svarta som skjuts av andra svarta i Chicago – per dygn! Är det inte där problemet ligger? Så jag citerar bara Martin Luther King själv, han skulle ha hatat Black Lives Matter. Han sade: Ni ska gå i kyrkan på söndagar, ni ska stryka era vita skjortor och jobba hårt sex dagar i veckan och era ungar ska se er som förebilder. Martin Luther King skulle ha hatat den här offerkulturen, han var en nietzschean. En svart nietzschean. Han var briljant.

Bard säger att han ägnar sig åt kulturstudier för att identifiera vilka kulturer som fungerar och vilka som inte gjort det. Och två dysfunktionella kulturer är den romska och den afroamerikanska, båda särskilt präglade av offermentalitet.

– Nu är USA ett mångkulturellt samhälle, men de senaste 50 åren har varenda etnisk grupp som invandrat till USA blåst förbi afroamerikanerna.
I takt med att identitetspolitik blivit en allt starkare faktor i amerikansk och västerländsk politik, har också olika gruppers offermentalitet växt. Och just nu är det svarta afroamerikaner som i störst utsträckning faller ner i den fällan, menar Bard.

– Offermentaliteten sabbar hela hjärnan. Blir du ett offer blir du din egen fiende. Jag är stenhård på den punkten! I alla kulturer, om du gör dig till ett offer så är du körd. Om du börjar tigga istället för att studera och jobba, så går du hem och fostrar ditt barn till att bli tiggare. Din kultur är körd. Orsak och verkan, Aristoteles! Vad leder det här till? Vem blir du av det här? Och de här bittra jävlarna som springer runt och skriker: Vi ska ha återbetalning av slaveriet. Ni har inte ens läst historia! 90 procent av alla slavar stannade hos sina ägare efter frigivningen, det är sanningen. Slaveriet var många gånger bättre än det som väntade för de svarta efteråt, om man ska vara ärlig.

Bard säger sig själv vara en ”total antirasist” och poängterar att delar av hans familj är svart och att de lyckats väl i samhället med avancerade jobb och utbildningar. En bild av svarta som inte passar ”den rasistiska svenska medelklassen”, som han menar blev provocerad av att han inte längre tänker gå med på att göra människor till offer.

– Det är rasisterna i Bromma och Vasastan. De har inga som helst förväntningar på att svarta människor, eller romer, ska kunna plugga, kunna arbeta, kunna älska och ta hand om sina barn. Omyndigförklarandet av offret, det är den svenska medelklassen full av. Det är därför det blir så jävla aggressivt när jag kom in med den här tweeten, för jag satte precis foten på den ömma punkten. Homosexuella romer blir utkastade från romerna, och de inser i efterhand att det blev deras räddning.

”Det kommer att smälla i USA”
De senaste veckorna har upplopp präglat många amerikanska städer. Bard tror att situationen kommer att eskalera, och att den förlorande sidan i amerikanska presidentvalet i USA kommer att ta till vapen.

– Jag ser det inte som att det blir inbördeskrig i USA, för konstitutionen kommer att bromsa det. Men någon sida kommer bli jävligt besviken i november och den sidan kommer att ta till vapen. Det kommer att smälla på ställen som Oregon. I Oregon har du fullproppat med hipsters i centrala Portland, Black Lives Matter tar över halva stan och går bananas, och i bergen runtomkring har du survivalist communities, altrightkillar som bunkrat upp i gated communities, gated farms, gated ranches, och de har vapen. Om de här två grupperna har geografiskt nära varandra, med vapen, då smäller det där. Om nån Las Vegas-snubbe som är bitter på sin kärring just nu tar upp en pistol i USA och skjuter 80 svarta, då kan du tänka vad som händer. Vi är jättenära en explosion.

Utflyttningen från storstäderna
Bard menar att det just nu råder ”kaos”, och att det är ”nervöst, rörigt, grisigt, slabbigt” vart man än går. En av de trender som just nu växer kraftigast är utflyttningen från städerna.

– När alla skulle hem efter Covid-19 till jobbet i San Francisco upptäckte de att San Francisco, som är världens dyraste stad, hade fyra kilometer långa köer till soppkök, av människor som nu är arbetslösa. Vem vill bo där? Ingen. Alla vill upp i bergen. Alla söker sig mot Bend i Oregon, alla söker sig mot Jackson Hole i Wyoming, och framför allt mot Kanada. Banff i Alberta tror jag är den dyraste adressen i Nordamerika. Så alla söker sig bort från storstäderna och packet, och så vill de upp i bergen och jobba i lugn och ro och sitta vid sin dator.

Samma trend sker i Sverige som i USA, säger Bard. Storstäderna kommer att förslummas, bli Sveriges motsvarigheter till Baltimore och Detroit.

– Trenden är redan ex-urbanisation i USA. Folk som är tekniskt avancerade jobbar färre och färre dagar på ett jobb, två dagar i veckan istället för fem. Då tänker du längre avstånd. Oj, jag kan bo två-tre timmar från Stockholm och få en jättevilla, och dessutom i en nice by med några andra som tänker samma som jag. Då bygger vi tillsammans en byskola med Waldorfpedagogik eller vad fan vi vill ha för någonting. Gated communities är ett faktum i Sverige. De byggs redan i Skåne, vi kommer att se dem i Mälardalen snart också. Gated communities är oundvikliga, medborgargarden är oundvikliga. De två grejerna kommer vi se växa fram under 2020-talet. I Sverige, absolut.

Bard om Bianca Ingrosso: Värdelös förebild för unga tjejer
Den senaste tiden har krav rests på att riva eller flytta statyer på personer som inte delat den nuvarande vänsterns värdegrund. I USA, men även i Europa, har statyer antingen störtats av kriminella vänstergrupperingar och Black Lives Matter, eller av politiker som till exempel muslimen Sadiq Khan i London som utlovat historierevisionism. Även i medievärlden ska man städa bort alla tecken på en svunnen tid. Fawlty Towers, Gone with the wind, Little Britain är bara några exempel på produktioner som censureras för att passa in i dagens samhälle.

– Det enda jag vill göra nu är att publicera ett blackface på mig själv, och sätta mig framför kameran och säga neger. Det är allt man behöver göra för rock’n’roll i dag. Där är vi nu, det är femtiotalet igen, men den här gången är det vänstern som är kyrktanterna och de låtsas vara upprörda över tonval och etiketter. De sitter och kliar sina näsor och fattar inte ens ironi, ingenting, de är bänga i huvudet, har inte läst en bok i hela sitt liv. Det är nyhetsflödet i Sverige i dag. Jag kal­lar dem för instawhores (instahoror).

Efter Bards kritik av Black Lives Matter gick hans jurykollega, Bianca Ingrosso, ut och hotade med att lämna juryn om inte TV4 sparkade honom. Bard svarade med att skriva en tweet där han kal­la­de henne en ”uppenbar hora” och motiverade uttrycket: ”Allt hon någonsin gjort har varit för pengar”.

– Ja, det är vad whore betyder. Jag är sexarbetare, det är jag stolt över. Hora är något helt annat!

– Har hon någonsin stått för nån åsikt som är det minsta kontroversiell? Har hon någonsin slagits för någonting i hela sitt liv? Hallå?! Som förebild för unga tjejer är hon ju värdelös, det är ju bara en sminkdocka. Vad är det för kvinnoideal?

NyT: Ja, om man står för något som etablissemanget över hela västvärlden samtidigt står för, är man då verkligen så modig?

– Nej, det är helt galet. Flockbeteenden, hela tiden flockbeteenden.

Socialdemokraterna en ”tom maktapparat för karriärister”
De senaste åren har en ny, mer traditionell, vänster återigen börjat växa fram som bejakar vänsterns rötter i arbetarrörelsen snarare än den postmoderna, kulturmarxistiska och normkritiska rörelse som vänstern kommit att växa ihop med. Bard tillhör en av dem som välkomnar en ny, mer arbetarorienterad vänster som alternativ till Socialdemokraterna.

– Jag gillar Markus Allard. Jag gillar Nils Littorin. Malcom Kyeyune är briljant. Tillbaka till arbetaren! Stig-Björn Ljunggren meddelar att han kommer att lämna Socialdemokraterna, han har fått nog av identitetspolitiken. Bort! Arbetarstolthet, att arbetaren ska göra rätt för sig och stryka sin skjorta. Det är Martin Luther King för dem, för svenska arbetare. Men det behövs ett nytt parti från vänster som man kan göra dealar med, annars är det Sverigedemokraterna som tar den rollen.

Bard säger att Socialdemokraterna i flera årtionden varit ett parti utan politik.

– Socialdemokraterna dog med löntagarfondsfrågan, det var då Socialdemokraterna nådde vägs ände och gick in i väggen. Sedan dess har det varit en tom maktapparat för karriärister i offentlig sektor. För att rädda sig själv som maktparti, för att behålla makten, så blev det en ren maktapparat som skolar maktgalna människor som alla jobbar i offentlig sektor. Det är därför Socialdemokraterna fortsätter med högskattepolitiken för sina egna arslen, det är inte för arbetarnas skull – alls. Det här fattar Jimmies väljare.

– Så sossarna dog 1982. Kjell Olof Feldt fattade det här, Olof Palme var emot honom. Och konflikten mellan Feldt och Palme ledde till sossarnas död, man skulle gått Feldts väg men gick istället Palmes väg. Feldt ville stoppa löntagarfonderna och sa nej, nu lägger vi ner, arbetarna vill att deras chefer ska vara deras chefer och driva företagen, och så får arbetarna bra betalt. Att fackpamparna istället skulle ta över är en självmordsmodell för svenska företag.
Löntagarfonderna realiserades visserligen aldrig som det var tänkt.

– Löntagarfonderna sprack ju, och det var för att högern för första gången i Sveriges historia demonstrerade mot vänstern. Det gjorde de då faktiskt. Annars är högern jävligt lat av sig.

”Partikulturen i Liberalerna är sjuk”
Bard var vid tiden för den senaste uppståndelsen passiv medlem i Liberalerna, ett parti han nu lämnat för att återinträda i Medborgerlig Samling (MED). Och han tror att mycket kan förändras i opinionen på några års sikt.

– Jag tror så här, svenskarna är konservativa och rädda, så de sitter kvar, sitter kvar, sitter kvar i den gamla modellen. Länge, tills allt rasar. Så jag tror att MED och Alternativ för Sverige slår igenom samtidigt. Jag tror att mattan rycks undan för de andra. Liberalerna kommer att kollapsa, det är inte ens ett valresultat på under fyra procent som är Liberalernas katastrof – det finns inte ens valarbetare där under valkampanjen nästa gång. Det finns inga talanger i partiet alls. Den enda jag gillar är Romina [Pourmokhtari, ordförande i LUF], hur länge hon nu orkar.

Resten av partiet är bara grälande kaffetanter som inte förstår att världens undergång väntar för dem. Partikulturen i Liberalerna är helt sjuk. Kontrasten mot Medborgerlig Samling är enorm. MED är riktiga, vettiga människor som förstår att politisk korrekthet är en fälla och därför går emot den, de är därför liberala på riktigt. Liberalerna som parti däremot, det är så grälsjukt, infekterat, det är bara som en varböld som det är dags att pilla bort. Om ni vill vara ett vårdhem där alla grälar ihjäl varandra och ska dö, då får ni dö själva. Jag är inte med. Losers.

NyT: Kan man föra ett öppet samtal i Liberalerna?

– Nej, nej nej, det går inte. Det finns ingen debatt, ingenting. Det är bara hejaramsor. Det är heja bakom Nyamko med lite plakat, det är på den nivån. Det är som Annie Lööf och Centerpartiet, det är gröna små dagisskyltar med färg för femåringar. ”Framåt!”. Vadå? skrattar Bard.

– Det är så infantilt, det finns väl ingen värdig vuxen människa i dag som jobbar och sliter som kan ta Centerpartiet och Liberalerna på allvar. Det är barngrejer, det är dagis.

”CNN är besatta av Trump”
Bard menar att det likriktade åsiktsklimatet i medierna leder till att alla personligheter städas ut. Kvar blir en flockmentalitet där alla härmar alla.

– Då blir det lynchmobbar med människor som härmar någon annan. I Sverige härmar de amerikanska medier. Wolodarski härmar New York Times varenda dag, skriver av ord för ord. Han skriver inte en enda krönika som han kommer på själv. Det är Wolodarski, så enkel är han. Han är jätteenkel. SVT härmar CNN. Och nu försöker CNN inte längre vara neutralt, de är totalt polariserande. De är besatta av Trump. De är besatta av Trump som Sveriges feminister är besatta av Alexander Bard. De hatar honom men de kan inte tänka på något annat. Trump och CNN, det är så tråkigt så fort man slår på kanalen. Trump, Trump, Trump! Det är den bästa propagandaapparat för Trump som finns. De pratar inte om något annat.

Systemmediernas vänstervridning förklarar också den ymniga flora av alternativmedier som växt fram i Sverige från höger, samtidigt som alternativa vänstermedier lyser med sin frånvaro.

NyT: Varför finns ingen vänsteralternativmedia?

– De försökte med Eric Rosén och Margret Atladottir från LO. Ingen ville läsa skiten. Ingen vill ha det. Om staten ger order om att vi ska starta alternativmedia och LO anställer nån fesig PK-person från Stureplan att ”hitta på nånting som ser lite alternativt ut” där ni sitter och försvarar sossarna. Vem fan vill ha det?

Eric Rosén tokfloppar allt han rör, Margit Attladotter från Nöjesguiden orkade ingen nånsin läsa, det var toalettpapper för varenda hushåll i Sverige eftersom det var en gratistidning. Alla stockholmare torkade sig i arslet med den, ingen läste den. Ingen brydde sig om vad de tyckte. Det är vänsterns låtsasalternativmedia för att de ska vara lite balla på internet, men de är inte där. Snart ryker alla influencers också för de är horor hela högen.

”Alla från högern som syns och märks blir mordhotade”
Bard säger nu att han vill bygga allianser på högerkanten mellan liberalkonservativa och nationalistiska krafter.

– Jag tror på imperier med stort internationellt samarbete, andra kör den mer nationalistiska modellen. Och när staten fallerar så finns två garden som kan samarbeta med varandra. Jag kommer behöva livvakter, Gustav Kasselstrand behöver ha livvakter. Och i samma ögonblick som vi behöver livvakter, har vi medborgargarden. Fråga varenda jude, de har redan lämnat Malmö. Fråga Aron Flam och Katerina Janouch, alla har mordhot på sig. Även jag själv. Så fort någon säger någonting det blir storm kring är det samma sak. Sara Skyttedal, Hanif Bali. Alla från högern som syns och märks blir direkt mordhotade i dag.
I takt med att hoten ökar kommer olika ”garden” att växa fram, spår Bard:

– Black Lives Matter är rena terrorgrejen i dag, det är inget rent spel, ingen demokratisk rörelse alls. Det finns inga svarta amerikaner i Sverige. Den är kidnappad av Rashid Musa [ordförande Sveriges Unga Muslimer] och hans gäng i Malmö. Han talade på deras första manifestation i Sverige och gick till amerikanska ambassaden. De låtsas vara svarta fast de inte är svarta, de har helt snott labeln. De tar sig inte för att hota såna som mig. De har redan sitt garde. Om vi har livvakter har vi garden. Vad ska vi göra när polisen knäböjer för BLM? Vad gör vi då?

Alexander Bard tror att gated communities och medborgargarden kommer att vara två fenomen som växer fram starkt i Sverige under 20-talet. Foto: Twitter

Black Lives Matter har fått stor uppbackning inte bara av politiker, utan även av det mediala och det akademiska etablissemanget.

– De är över. Tidningarna och akademierna är över. De är slut, vi lämnar dem. Vill du lära dig något i dag, gör något helt annat. Det går inte att vara i universitetsvärlden i dag, den svenska universitetsvärlden är sjuk. Uppsala och Lund är förlorare, Södertörn är ju fullständigt förgiftad. Den enda de hade på Södertörn var Hans Ruin och eftersom han råkade fika någon gång med Kulturprofilen fick han sparken. Det finns inte en enda hjärna kvar, det är bara ärthjärnor. Svenska universitetsväsendet och högskolorna är körda och förlorade, och politiken är körd och förlorad.

– Det är därför jag går in i Medborgerlig samling, det handlar om att rädda det som räddas kan. Det handlar om att rädda Sverige. Jag är libertarian, det är nedmontering av politiken vi sysslar med. Sen kan vi föra diskussioner med andra, som nationalister i Alternativ för Sverige, kanske bilda allians för att rädda landet.

En del libertarianer i AfS glider över till MED, en del konservativa i MED glider över till AfS, precis som det ska vara. Tydliga alternativ! Kan vi komma överens om skattepolitiken? Absolut! Bråka om återvandringen? Okej, det kommer vi säkert att göra, men de stora frågorna i vår tid, att dra ned statens propagandaapparater och frigöra medborgarna och tro att svensk identitet är fantastiskt, det är vi fullständigt överens om.

Bard säger att han ser fram emot att i ännu större utsträckning samtala med andra oppositionella framöver.

– En konversation mellan sverigedemokrater, AfS, MED, det vore spännande. Kanske KD? En liberal-konservativ diskussion. Sedan kommer säkert folk baktala oss för att vi ens pratar med varandra. Men det är bara att vifta bort och säga, vi pratar med alla, och framför allt pratar vi med varandra för att vi gillar varandra. Kom igen nu!

Grön adel, patriarkathysteri och klimatalarmism

0

Rekordmånga skjutningar i New York, RT förbjuds i Baltikum och Sverige hårt drabbat av konkurser

0

Epsteins ex gripen med komprometterande sex-material med tunga makthavare

0

SD lämnar migrationsöverenskommelsen

0
Jimmie Åkesson. Skärmbild: Aftonbladet.

Under helgen har Socialdemokraterna och de fyra borgerliga partierna förhandlat sinsemellan för att nå en bred överenskommelse i migrationsfrågan. Aftonbladet kallar de fem partierna en ”utbrytargrupp” från den ursprungliga migrationskommittén. Sverigedemokraterna har inte varit med i den konstellationen och väljer nu att lämna förhandlingarna, meddelade partiledaren Jimmie Åkesson på en presskonferens vid lunchtid.

Förslagen som nu diskuteras gör inte tillräckligt för att stävja invandringsproblematiken i Sverige, menar SD-ledaren.

-Mycket av det som diskuteras i den här kommittén är sådant som borde diskuterats för 15 år sedan. Då hade det varit relevant. Idag är det inte det. Idag är situationen så mycket mer allvarlig. Vi måste gå mycket längre., sa Åkesson

-Vi måste fokusera mer på återvandringen, sa Åkesson också enligt Expressen.

På Twitter skriver partiet ”Sverige är fullt” ackompanjerat av en bild med budskapet: ”Det måste vara fler som lämnar än som kommer hit.”

Ska Sveriges kungastatyer tas bort? Vad tycker svenskarna?

0

Folkomröstning i Ryssland, instabila elpriser och växande svensk opinion mot invandring

0

Sjuksköterska: Regionernas rekommendationer torterar våra äldre till döds!

0

Ekobonde: Importberoendet är ett problem för svensk livsmedelsproduktion

0

Spricka i Centern om massinvandringen

0
Centerpartiet är splittrat i migrationsfrågan. På bilden: Anders W. Jonsson, ställföreträdande partiledare. Foto: Wikimedia Commons.

Den 30 juni berättade Expressen om det partiinterna Facebook-upprop ”Centerpartister för asylrätt” som startats i kampen ”för asylrätt, mot volymmål och för rätten till familjeåterförening”. Peter Johansson, fullmäktigeledamot i Krokoms kommun i Jämtland, är en av dem som gått med i gruppen.

– Jag gick med för att jag tycker att det var en bra idé för oss centerpartister att påminna och backa upp vår partiledning om det här med asylrätten och den humanistiska migrationspolitik som vi står för. Jag känner mig ändå väldigt trygg med att Annie Lööf, Anders W Jonsson och Jonny Cato driver en humanistisk och medmänsklig migrationspolitik, säger han till Expressen.

På frågan om det går att sätta en gräns på hur stor invandringen till Sverige kan vara svarar han att ”det inte går att sätta volymmål på lidandet”.

En centerkvinna som vill vara anonym och som också gått med i gruppen påstår att ”så fort du uttalar stöd för asylrätten får du så jävla mycket hat”.

Att de talar för hela partiet är inte korrekt”
Men nu växer en annan grupp fram inom Centern som vill ha en mer restriktiv hållning i invandringsfrågan och som säger sig företräda en majoritet av partiets medlemmar.

Tim Svanberg är ordförande för Centerpartiet i Ronneby. Han är irriterad över att invandringsförespråkarna säger sig företräda hela partiets gräsrotsrörelse.

– Det finns en grupp i partiet som har starka åsikter och som hörs ganska mycket i debatten. Men det finns också en annan stor grupp i partiet som vill att vi ska bli mer pragmatiska i migrationsfrågorna. Den gruppen har inte synts lika mycket.

För Svanberg blev flyktingvågen 2015 och hur det påverkade kommunpolitiken i Ronneby en väckarklocka.

– Vi har fått prioritera oerhört hårt, och det kommer bli ännu värre framöver.

Nu vill han ha både volymmål för invandringen och begränsad försörjning vid familjeåterförening även om han fortfarande är för den så kallade asylrätten.

En annan centerpartist som bytt fot i migrationsfrågan är Erik Luth, förre vice ordföranden för ungdomsförbundet CUF. Från att ha ”stått på barrikaderna och propagerat för fri invandring” förespråkar han nu en åtstramning av migrationspolitiken.

– Jag bodde ett tag i Akalla i Stockholm och i Malmö. Då blev jag medveten om en del problem som jag inte hade förstått fanns i det svenska samhället.

Han anser fortfarande att invandringen varit bra för Sverige men hoppas nu att Centerpartiet ska vara med på en migrationsöverenskommelse med Socialdemokraterna och Moderaterna.

Svenska barn mobbas av muslimska skolkamrater för fläskkött, shorts och avsaknad slöja

0
Vid Kvarnbäcksskolan i Haninge kommun har det förekommit mobbing mot svenska barn för att de äter griskött och ickemuslimsk personal har fått utstå glåpord för att de inte bär slöja. Foto: Haninge kommun/Pixabay

Det hela tog sin början efter Valborgshelgen i och med att frilansjournalisten Joakim Lamotte blev kontaktad av några föräldrar till barn som gick i förskoleklassen på Kvarnbäcksskolan i den invandrartäta kommundelen Jordbro i Haninge, södra Stockholm. Föräldrarna hade fått ett e-brev med alarmerande information från personalen i förskoleklassen om att muslimska barn mobbade sina svenska skolkamrater för att de bär shorts och äter fläskkött.

Svenska mammor eller andra, icke-muslimska kvinnor har även fått ta emot nedvärderande kommentarer från de muslimska barnen för att de inte bär slöja. Men inte nog med det: det finns även ett utbrett problem med jihadistiska krigslekar bland de muslimska barnen som riktat sig mot svenskar, enligt informationen från förskolan.

I utskicket till föräldrarna där den uppenbart religiösa mobbningen beskrivs kan man läsa följande:

”En del barn har blivit retade för att de äter vissa livsmedel som fläskkött samt för deras kläder (exempelvis att de bär shorts eller att vuxna inte bär slöja). I skolan belyser vi allas lika värde oavsett religion, etnisk bakgrund, sexuell läggning, ålder, kön eller ursprung […] Vi vill informera er om vad som sker i grupperna just nu. Vi har haft problem med våldslekar som ofta går överstyr och även mobbning kring olika religioner.”

Brevet en första åtgärd
Utskicket till föräldrarna ser alltså Kvarnbäcksskolan som en första åtgärd för att få bukt med problemen. En förälder, Niclas Bergström, som både uttalat sig i sociala medier kring den religiösa mobbningen men även uttalat sig för Expressen ställer även upp för Nya Tider för en kommentar. Hans ena barn går på fritids i anslutning till förskoleklassen, och hans andra barn går i en klass över.

– Generellt tycker jag att förskolepersonalen gör ett fantastiskt arbete i sin vardag, säger han.

NyT: Tror du att ett brev till föräldrarna kommer att räcka så här långt?

– Hm, mycket tveksamt. Men jag vill också avvakta vad vi ska få veta på kommande föräldramöte.

Niclas Bergström berättar då att det ska hållas ett informationsmöte om mobbningssituationen inom två veckors tid.

Omvänd rasism
En annan mamma som uttalade sig till frilansjournalisten Joakim Lamotte gick däremot betydligt längre i sitt resonemang och ansåg att det hela är frågan om omvänd rasism:

– Det här är omvänd rasism. Jag blir chockad över att det här händer på min dotters skola, och det här beteendet kommer hemifrån. Hade rollerna varit omvända hade skolan, ansvariga chefer och politiker rivit upp himmel och jord. Nu nöjer man sig med att skicka ut ett brev lite försiktigt, och de här muslimska barnens föräldrar bryr sig nog inte om informationen – om de ens kan läsa den.

Även Niclas Bergström får frågan om han anser att det är omvänd rasism som nu pågår på Kvarnbäcksskolan.

– Jag tycker jag uttryckte mig ganska tydligt i kommentarsfältet till ett facebookinlägg. Jag vill inte få skit för det här.

Chefer och politiker duckar för frågan om rasism mot svenska barn
När Nya Tider når Pär Olsson, ansvarig grundskolechef i Haninge kommun vill han inte yttra sig om något som har hänt på Kvarnbäcksskolan.

– Du får prata med rektor Jannica Henriksson om det här.

Pär Olsson, ansvarig grundskolechef i Haninge. Foto: Linkedin

NyT: Men om det hade varit svenska barn som mobbat muslimska skolkamrater för deras matvanor eller sätt att klä sig, eller om svenska barn hade lekt vikingainspirerade krigslekar som riktat sig mot muslimer, hade skolan och du som ansvarig chef reagerat likadant som nu?

– Vad menar du!?

NyT: Jo, är det här inte omvänd rasism mot svenska barn?

– Det där kan jag och vill jag inte bemöta, hej hej!

Nya Tider når även en av Haninges högsta beslutsfattare när det gäller grundskolefrågor, nämligen miljöpartisten Sahir Drammeh, förste vice ordförande i Grundskolenämnden. Sahir Drammeh är uttalad muslim och rönte bland annat uppmärksamhet för att han och några andra, muslimska miljöpartister lät sig bjudas till Turkiet av det styrande islamistpartiet AKP. Sahir Drammeh var även på pilgrimsresa till Saudiarabien under år 2011, något han gärna berättade om inför andra miljöpartister.

”Viktigare att bekämpa islamofobin”
När Nya Tider frågar Sahir Drammeh om de muslimska jihadistlekarna riktade mot svenska ”otrogna” barn på Kvarnbäcksskolan i Jordbro säger han sig inte ha hört något om saken.

– Jag inte vet något.

Sahir Drammeh. Foto: MP

NyT: Men vad säger du som muslim om att dina trosfränders barn utsätter svenska barn och kvinnor för religiös mobbning? Är inte det rasism mot svenskar?

– Det där får stå för dig.

NyT: Men flera föräldrar har ju gått ut och vittnat om det här. Är det omvänd rasism eller inte?

– Det viktigaste är att bekämpa islamofobin.

Varken rektor Jannica Andreasson eller grundskolenämndens ordförande Maria Fägersten (S) har kunnat nås för en kommentar.

Hatstorm mot veganföretagare – ville stoppa hatet mot vita

0

Ann Lindes nya lögner för medier

0
Ann Lindes intervju i Conflict Zone ledde bland annat till en KU-anmälan. Foto: Stillbild Youtube

Sveriges utrikesminister Ann Linde säger sig inte vara imponerad av de danska turisternas beteende. Hon får ”många mejl” om danskar som bryter mot Sveriges riktlinjer för social distansering. Det kunde Dagens Nyheter berätta häromveckan.

I intervjun säger hon att de får väldigt mycket mejl om människor som kommer från Danmark som inte respekterar det sociala avståndet och till exempel flyttar ihop bord på restauranger.

I verkligheten har dock utrikesministern bara fått ett mejl om danska turisters beteende i Sverige.

Detektor, som har som verksamhetsbeskrivning att granska ”lögner, spinn och halvsanningar” har begärt ut alla dessa ”väldigt många mejl” som utrikesminister Ann Linde har fått om danska turister som nonchalerar riktlinjerna för coronabekämpning i Sverige.

Utrikesdepartementet har skickat totalt elva mejl till Detektor. De har både svenska och danska avsändare och har skickats under perioden den 13 maj till den 14 juni.

Endast ett mejl handlar om danskar som inte följer reglerna. Det skrevs av en bekymrad Malmöbo den 21 maj: ”Hej! Jag bor i Malmö och möter många danskar dagligen i våra butiker, caféer, restauranger. Under helgen hamnade dessutom ett antal danskar i förvar här??? Dessutom följer många av dem som kommer hit inte rekommendationerna om att hålla avstånd” står det i mejlet.

Inget av de andra mejlen klagar på beteendet från danska turister. Det står inte heller något i de elva mejlen om att danskarna ”flyttar ihop bord på restauranger och allt”, som utrikesminister Ann Linde säger i Dagens Nyheter.

De återstående tio mejlen handlar om gränsöppningen mellan Sverige och Danmark.

Flera undrar över rättvisan i att den svenska gränsen är öppen för danska turister, medan svenskar inte kan resa åt andra hållet över Öresund.

”Danskarna är välkomna att resa till Sverige, men svenskar får inte resa till Danmark, hur kan det vara?” skrev en medborgare till exempel till ministern.

”Danskarna kommer hit, åker till McDonald’s, spelar golf, handlar på Väla, tankar bilen och kör vidare till Bornholm. Inga svenskar får åka till Danmark. Kommentar?” skriver en annan.

Ann Linde har också fått ett mejl från en dansk bosatt i Helsingborg:

”Hej Ann. Jag håller helt med den danska synen på att inte tillåta svenskar att komma in i Danmark. Sverige har helt förlorat matchen mot Covid-19” skriver dansken i sitt mejl.

Ann Linde har avböjt att bli intervjuad av Detektor. I ett mejl till Detektor skriver en pressansvarig på UD att ministern inte har citerats ”korrekt” av Dagens Nyheter. Men pressekreteraren vill inte kalla det en felcitering. Citaten godkändes nämligen av ministern innan publiceringen.

Enligt pressekreteraren sade Ann Linde följande:

– För att de skall komma hit gäller att de måste följa reglerna. Både jag och Nordenministern Anna Hallberg har fått väldigt mycket mejl och så där, som säger att nu kommer det folk från Danmark och så där, de följer inte sociala distanseringen, de flyttar ihop bord på restauranger och allt möjligt – folk uttrycker verkligen sina känslor.

Citatet som publicerades i Dagens Nyheter visar inte att ministern också talar om mejl som skickats till ministern för nordiskt samarbete, Anna Hallberg:

– Vi tycker ju inte om det såklart. Men för att de skall komma hit så krävs det att de skall följa reglerna. Vi får väldigt mycket mejl om att det kommer folk från Danmark och att de inte följer den sociala distanseringen och flyttar ihop borden på restauranger och allt möjligt.

I DN:s citat framgår det inte att Ann Linde använde uttryck som ”så där” och ”allt möjligt”. Enligt ministerns pressekreterare är detta en viktig detalj. I detta sammanhang måste uttrycken förstås som ”bland annat” och inte specifikt gäller enbart danskar.

Förutom mejl bygger Ann Lindes uttalanden om danska och andra turisters beteende också på ”samtal, sociala medier, medier och personlig kontakt med bekanta och vänner”. Därifrån har ministern hört talas om att bord flyttas ihop på svenska restauranger, berättar pressekreteraren.

Detektor har frågat både utrikesminister Ann Linde och ministern för nordiskt samarbete Anna Hallberg hur många mejl de fått om turisternas allmänt dåliga beteende i Sverige.

Ingen av de två har besvarat Detektors förfrågan innan deras publicering.

Drogade och våldtog 12-åring under pistolhot

0
Alingsås tingsrätt utdömde sex års fängelse för det ovanligt råa brottet. Foto: Svenska domstolar/Privat

Den utstuderade och brutala våldtäkten inträffade den 26 januari i år. Offret, en 12-årig flicka träffade regelbundet den 31-åriga Alexander Tropp Lundqvist i dennes hem och utvecklade ett stort förtroende för honom. Men under föregående höst hade pedofilen börjat planera för att kunna våldta den unga flickan. Han köpte droger som han började ge till henne under förespeglingen att det var vitamintabletter – allt för att kunna fastställa vilken dos som skulle ge effekt på henne när han satte sin plan i verket. Slutligen slog pedofilen till efter att ha drogat henne. Maskerad med en mössa med hål för ögonen och beväpnad med ett airsoftvapen av pistolmodell överföll han flickan, band henne och våldtog henne. Hans plan var därefter att återvända till platsen och låtsas vara ovetande om vad som skett – men pedofilens plan föll tack vare ett flertal misstag han gjorde. Nu har han dömts av Alingsås tingsrätt till sex års fängelse för den brutala våldtäkten.

Planerade att våldta 12-åringen i månader
Kontakten med flickan hade börjat odlas under hösten 2019 och kom att ske med omgivningens vetskap utan att någon anade att något var fel. Flickan besökte Lundqvists hem ett stort antal gånger och har i förhör med polis berättat att hon kände sig trygg och säker där. Men under hösten började pedofilen planera för att kunna våldta flickan. Han införskaffade tabletter som innehöll alprazolam och zolpidem och började ge målsäganden dessa under förespegling att det var vitamintabletter – till synes för att kunna konstatera deras effekt på flickan och vilken dos som fungerade. Under ett av dessa besök, den 26 januari, gav han flickan av de blå ”vitamintabletterna” och sade sedan att han skulle gå och handla i affären. Istället bytte han kläder och tog på sig en mössa med hål urklippta över ögonen och trängde in i bostaden.

Han hotade målsäganden med ett airsoftvapen och sade till den skräckslagna flickan att ”om du inte håller käft så skjuter jag dig” och höll pistolmynningen mot målsägandens huvud. Han band därefter tygbitar över hennes huvud och ögon så att hon inte kunde se vad som hände. Han band henne även runt armarna och stoppade en strumpa eller något annat av tyg i hennes mun så att hon inte skulle kunna skrika på hjälp. Han tvingade ner henne på mage och våldtog därefter henne vaginalt. I förhör med polisen har flickan även berättat flera gånger om att gärningsmannen ”tog sitt lilla könsorgan i mig”, ”tog sin lilla snopp i min fitta”, med tydlig anspelning på att gärningsmannen har en liten penis. Våldtäkten pågick ett kortare tag tills dess att Lundqvist fick utlösning, varvid han påstod sig se en bil komma och att han därför skulle ta sig från platsen. Tanken här var att flickan skulle tro att ”gärningsmannen” flydde från platsen när Lundqvist ”kom tillbaka”.

Lekte hjälte efter våldtäkt – för att komma undan med brottet
Direkt efter våldtäkten gick Lundqvist upp till vinden där han gömde undan kläderna samt mössan och pistolen han haft på sig innan han återvände till lägenheten och den skärrade och gråtande flickan som han mötte i hallen. Hon hade då fortfarande bar underkropp och var ännu bunden. Han sade åt henne att gå och duscha efter att ha hjälpt henne komma loss i ett försök att få mer av bevisen undanröjda och ringde därefter till sin egen mor, flickans mamma och SOS Alarm, vilka kopplade in polisen. Flickan fick köras till sjukhus för undersökning och påvisade allt mer tecken på att ha blivit drogad redan på vägen dit.

Av ett rättstoxikologiskt yttrande från Rättsmedicinalverket framgår att de uppmätta koncentrationerna av de narkotikaklassade ämnena var omfattande och så pass stora att det skulle krävas två av de starkaste tabletterna med en styrka på 3 milligram vardera för att nå dessa nivåer. Prover visade att flickan hade så pass höga halter av substanserna i kroppen att det skulle kunna medföra förvirring, minnesrubbningar och desorientering.

Lundqvist påstod för polisen att han kommit till platsen och funnit den halvnakna flickan där, men att han inte visste om vad som hade skett för att han varit på den lokala ICA-affären. Men redan under samma eftermiddag kunde polisen hitta flera bevis på plats som visade att det var Lundqvist som var gärningsmannen och att hans historier kring det hela bara var försök att undkomma sitt genomförda brott.

Döms till sex års fängelse och högt skadestånd
Bland annat hittade man kläderna han haft på sig under våldtäkten samt mössan och pistolen. Man kunde även visa att han inte varit på ICA och hans DNA fanns på pistolen, samt i form av sperma både på brottsplatsen samt på och i flickan. Man hittade sedan spår av medicinerna som använts för att droga flickan, både i hennes blodprov efter våldtäkten men även i hennes hår vilket man därmed kunde bevisa var något som hon utsatts för över en längre tid. Detta stämde väl in på hur hon berättat om att hon fått ”vitaminer” av Lundqvist vid ett flertal tillfällen under hösten och vintern. I en burk hemma hos Lundqvist kunde man sedan hitta spår av dessa ämnen vilka han hävdade varit från tabletter han haft då han haft självmordstankar, men att han inte längre hade kvar dem.

Alingsås tingsrätt fann även att flickans berättelse var trovärdig, trots att hon var påverkad av medicinerna som hon fått av Lundqvist och tillsammans med den omfattande tekniska bevisningen var det enligt rätten bevisat att Alexander Tropp Lundqvist våldtagit flickan. Man menade även att det var misshandel att han gett henne narkotikaklassade läkemedel.

Alexander Tropp Lundqvist dömdes för grov våldtäkt mot barn och misshandel till sex års fängelse. Han skall även betala ett skadestånd till flickan på 220 000 kronor vilket är avsevärt högre än standardskadeståndet för våldtäkt, vilket är 115 000 kronor. Motiveringen till detta var brutaliteten, samt mordhotet med vad flickan trodde var ett riktigt vapen, samt att det skedde på en plats där hon trodde sig kunna vara trygg.

Det är oklart om fallet kommer att överklagas till hovrätten.

Turkiska nationalister i krig med AFA

0
Under fredagen attackerade återigen de turkiska Grå Vargarna österrikiska AFA och kurdiska kommunister. Foto: Beyond Europe

De senaste dagarna har gatustrider mellan österrikiska AFA och den turkiska nationalistorganisationen Grå Vargarna utbrutit i Wien. Detta sedan AFA demonstrerade till stöd för den kurd-kommunistiska terrorgruppen PKK. Antifascister och kurder fick snabbt fly när Grå vargarna gick till attack mot demonstrationen. “Turkarna attackerade ursinnigt och visade sig helt orädda för både militanta vänsteraktivister och poliser på plats”, säger en källa i Wien till Exakt24.

AFA flydde snabbt platsen men återkom igen dagen efter för en ny demonstration – denna gång direkt riktad mot Grå Vargarna. Men återigen dök turkarna upp och jagade iväg vänsterextremisterna som flydde till sitt högkvarter i staden. Turkarna nöjde sig dock inte med det utan började nu attackera och även sätta eld på lokalen där de vänsterextrema aktivisterna hade stängt in sig. Ett 40-tal turkar ska ha arresterats av polis enligt en annan källa till Exakt24.

AFA genomför just nu interna föreläsningar och diskussioner för att kunna hitta en bra förklaringsmodell till hur mångkulturen kan föra med sig “fascister”, skriver vänsterextrema ANF News, som också oroar sig för att österrikiska nationalister kan finna en gemensam agenda med Grå Vargarna. “Grå vargarna är de österrikiska nationalisternas ideologiska bröder. Till er som vill ha ett homogent samhälle och som är emot mångfald säger vi: Gå till Erdogan! Han är mer lik er än vad ni tror – det är ingen slump att den ungerska fascisten Viktor Orbán har en utvecklad relation till honom.”

Grå Vargarna är en militant aktivistorganisation som är kopplad till det semi-sekulära turkiska nationalistpartiet “Nationella rörelsens parti”. Organisationen förespråkar nationalism och anti-kommunism, har genomfört en lång rad attentat mot ledande kurdiska kommunister, och dess hälsning – lill-finger och pekfinger ut som två vargöron och övriga fingrar ihop – blev i mars förra året förbjuden i Österrike.

Efter kärnkraftsstängning – oljekraftverk måste användas

0
Karlshamnsverket, även känt som Kölöverket, har startats för elproduktion under sommaren, en ovanlighet. Foto: UNIPER

– Det var väldigt lite vindkraftsproduktion i går. Men det har också att göra med kärnkraftsreaktorer som nu är avställda för revision, säger Torbjörn Larsson på eljätten Uniper, som bland annat driver oljekraftverket i Karlshamn.

Det var under gårdagen som något oväntat skedde: Reservkraftverket i Karlshamn, ett oljekraftverk som används framförallt vintertid för att täcka upp energibrister som uppstår då Sveriges konsumtion av el blir allt svårare att tillgodose, startades upp. Händelsen hör inte till vanligheterna då energibehoven minskar kraftigt under sommartid då svenska hem inte längre behöver värmas upp.

– Inte ens under vinterperioden har vi haft speciellt många drifttimmar, vi ligger mest i beredskap. Att vi kör anläggningen sommartid är verkligen ovanligt, säger Torbjörn Larsson, presschef på elproducenten Uniper till Aftonbladet, och påpekar att Karlshamn ännu så länge enbart körts under gårdagen.

Men bakom nyheten att man startat upp oljekraftverket under sommaren finns ett mycket allvarligt hot mot Sverige dolt. Ett hot som drivits fram av Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet eftersom de har avskaffat flera av Sveriges kärnkraftverk och orsakat en omfattande elbrist som kan ge allvarliga effekter för Sveriges energiförsörjning.

Allvarlig elbrist hotar södra Sverige
Enligt en analys som Svenska kraftnät gjort i ett hemligt dokument som Aftonbladet kommit över finns det omfattande och extremt allvarliga brister i svensk elförsörjning i södra Sverige, vilket samtidigt är den del av landet som har störst behov och minst produktionskapacitet.

Den 8 oktober 2019 inträffade ett synnerligen allvarligt elhaveri i Danmark, som även drabbade Sverige då vi importerar mycket el därifrån. Svenska kraftnät var nära att behöva ta till en åtgärd som aldrig tidigare använts – en manuell frånkoppling. En manuell frånkoppling innebär att stora delar av framförallt södra Sverige blir helt strömlösa. Det görs endast vid en extrem krissituation när alla reserver redan är i bruk men inte är tillräckliga. Samma situation som inträffade 2019 men ännu värre riskerar att inträffa redan nu under sommaren.

”Det område som har störst risk för att drabbas av frånkopplingen är SE4 (södra Sverige). Aktiverad frånkoppling kommer innebära att mellan 1 000–1 500 MW förbrukning kopplas bort, det är nästan hälften av alla anslutna i området”, står det i det hemliga dokumentet.

Enligt Aftonbladets källor vill Svenska kraftnäts ledning dölja hur allvarlig situationen är och vad som händer om en störning inträffar. Exempel på störningar kan vara en brand i ett ställverk eller att en större transformator går sönder.

– Det tar två-tre år att byta en sådan. Vi har ingen reparationsberedskap, speciellt inte under pågående pandemi. Vi vet helt enkelt inte om vi kan bygga upp Sverige igen om det händer en allvarlig störning, säger källan.

Man har en tregradig scenarioskala där yttre faktorer kan komma att spela in på den nuvarande elbristen med omfattande effekter på samhället som följd.

Scenario 1 innebär att ”den värsta perioden som har räknats på är att det kommer vara tre kärnkraftsblock i drift från och med mitten av augusti till början av september”. Detta väntas orsaka elbrist i södra Sverige, som blir beroende av att importera el.

Scenario 2 innebär att endast Forsmark 1 och 2 kommer vara tillgängliga. ”Åtgärderna som ytterligare bedöms behövas för att klara scenario 2 är i dag inte möjliga att anskaffa och implementera. Med bättre framförhållning och planeringsförutsättning kan dessa möjligen gå att anskaffa till sommaren 2021.”

Scenario 3 innebär att endast Oskarshamn 3 är i drift. ”Hur stor påverkan scenariot kommer att ha går inte att ge något kvantitativt svar på.”

Kärnkraftsnedläggning bakom elbrist
Boven i dramat är den minskade kärnkraftskapaciteten sedan nedläggningen av Barsebäck 1 och 2 i Skåne, vars reaktorer togs ur drift 1999 och 2005 som en del av en energipolitisk uppgörelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet. För medan elproduktionen i norra Sverige är god under sommaren tack vare snösmältningen som ger höga flöden till vattenkraftproduktionen ser det värre ut för södra Sverige.

Nedläggningen av Barsebäck är en av grundorsakerna till elbristen i södra Sverige. Foto: UNIPER

– Vi har väldigt mycket elproduktion i norra Sverige, tack vare älvarna och vattenkraftverken och det byggs också väldigt mycket vindkraft. Men förbrukningen är mycket större i södra Sverige och då måste vi kunna transportera ner elen, men kapaciteten räcker inte till för det i dag, säger Torbjörn Larsson på Uniper till Aftonbladet.

Han menar att det finns en obalans i det svenska elsystemet som har varit påtaglig sedan kärnkraftverket i Barsebäck stängdes. Något alternativ som klarar av att producera de gigantiska energimängderna som kärnkraftverkets två reaktorer, med 600 MW vardera, stod för finns inte i södra Sverige. Barsebäck 1 och 2 producerade cirka 9 TWh per år. Som jämförelse kan nämnas att detta motsvarar ungefär 2 000 av Sveriges 4 100 vindkraftverk, med den stora skillnaden att produktionen inte är beroende av vindförhållanden. Istället förlitar man sig på att köpa in el från Danmark och Tyskland. Men när vindförhållandena blir dåliga räcker inte detta heller så oljekraftverket i Karlshamn får hjälpa till.

Miljömålen kostsamma att nå – både i kronor och djurliv
Under 2016 beslutade man i en blocköverskridande energiöverenskommelse i riksdagen att Sverige har som mål att 100 procent av all el skall vara från förnybara källor 2040, något som innebär att man måste ställa om de cirka 40 procenten av Sveriges elproduktion som idag kommer från kärnkraft till andra källor, där vindkraft är den primära planerade ersättaren. Men den omställningen kommer inte bli billig, visar uträkningar som gjorts.

Runt 1 600 miljarder kronor räknar man i konservativa slängar att det kommer att kosta, enligt teknikkonsultföretaget Sweco, att ställa om till 100 procent förnybara energikällor i Sverige. Detta kan jämföras med att ersätta nuvarande kärnkraft med ny kärnkraft som enligt tillgängliga uppgifter skulle kosta 350–450 miljarder kronor.

En annan aspekt som är problematisk är att de stora satsningarna som man planerar på just vindkraften påverkar fåglar och fladdermöss. Enligt Naturvårdsverket så dödar varje vindkraftverk mellan 10 och 60 fåglar varje år och mellan 5 – 15 fladdermöss. Baserat på mängden vindkraftverk som är aktiva i Sverige idag innebär det att mellan 41 000 och 246 000 fåglar och mellan 20 500 och 61 500 fladdermöss dödas varje år av vindkraftverken, vilket för vissa populationer med sällsynta arter som till exempel kungsörn kan utgöra ett stort hot mot deras överlevnad.

Att man nu tvingas använda sig av olja istället för den avsevärt mycket mer miljövänliga kärnkraften – vilken avskaffas förment för ”miljöns skull” – gick inte alla politiker förbi.

Carl Bildt (M) passade på att kritisera Miljöpartiet på Twitter för elbristen som de har skuld i att skapa.

”Det är något fel när man tvingas dra i gång det gamla oljekraftverket i Karlshamn för att klara elförsörjningen mitt i sommaren. Var det så MP ville ha det när man stängde ner kärnkraft?”, skriver han på Twitter.

FAKTARUTA: SVENSK ELPRODUKTION OCH OLJEKRAFTVERKET I KARLSHAMN
I Sverige produceras totalt sett under ett år normalt mellan 140 och 160 TWh el (Terawattimmar = miljarder kilowattimmar). Ungefär 40 procent (preliminärt 2019) av elproduktionen kommer från kärnkraft. Lika mycket kommer från vattenkraft (40 procent preliminärt 2019) och cirka 12 procent från vindkraft (preliminärt 2019). Ungefär 2 procent kommer från fossila bränslen och eldas primärt vintertid vid behov i något av Sveriges oljekraftverk.

Karlshamnsverket drivs med olja med en total effekt på 662 MW och har haft rollen som reservkraftverk sedan början av 1980-talet. Verket började planeras 1956 som ett oljekraftverk tänkt som ett komplement till kärnkraften och skulle producera el när behovet är som störst. Den beräknade drifttiden när kraftverket byggdes var 3 000 timmar per år (ett år har totalt 8 760 timmar).

  1. Block 1 stod klart.
  2. Block 2 stod klart.
  3. Block 3 stod klart. Kraftverkets totala kapacitet blev då cirka 1 000 MW.
  4. Över 4 TWh (terawattimmar) el producerades, vilket är produktionsrekord än idag.

Efter hand kom kärnkraftverken igång, samtidigt som oljan blev dyrare och dyrare, och Karlshamnsverket övergick till att ha den roll vi har idag, som topp- och reservkraftverk. 2015. Block 1 stängdes.

Oljekraftverket har avancerade reningsmöjligheter vilka gör utsläppen lägre än hos utländska motsvarigheter, bland annat tack vare unika svenska uppfinningar. Block 2 och 3 har installerade katalysatorer för kväveoxidavskiljning. På block 3 finns dessutom elfilter och en avsvavlingsanläggning, med en teknik där reningsgraden är över 98 procent. I block 3 kan man därmed elda med olja med högre svavelhalt, och ändå hålla utsläppen långt under de tillåtna gränsvärdena.