söndag, 29 mars, 2020
söndag, mars 29, 2020

Svenska barnfamiljer flyr Stockholmsregionen

0
Bort från stan. Allt fler etniskt svenska barnfamiljer väljer att flytta ut från Stockholmsregionen. Foto: Nya Tider.

Sedan år 2018 krymper Stockholm, det är fler som flyttar ut än som flyttar in i regionen. Enligt färska siffror från Statistikmyndigheten (SCB) syns ett nytt flyttmönster. Medan utomeuropeiska invandrare stannar kvar väljer svenskfödda med barn att lämna storstaden för mer natur, trygghet och möjlighet att vara i sociala nätverk som kulturellt känns hemma.

Länge har vi vant oss vid att Stockholmsregionen hela tiden har vuxit med ett par busslaster om dagen. Förutom under den så kallade ”gröna vågen” under 1970-talet har Stockholmsregionen stadigt lockat till sig både unga studerande, barnfamiljer och människor som sökte jobb. Sedan år 2018 syns dock ett trendbrott; regionen har numera en nettoutflyttning. Detta visar nya siffror från SCB som publicerades den 20 februari.

När vi kontaktar SCB visar det sig att det ofta är personer med utrikes bakgrund som stannar i storstadsregionerna, medan etniskt svenska familjer väljer att flytta bort från mångkulturen.

Personer med utrikes bakgrund stannar i storstadsregionerna, medan etniskt svenska familjer väljer att flytta bort från mångkulturen.

Mönstret känns även igen från vilka som väljer att flytta utomlands. Nya Tider kunde till exempel i NyT v.13/2018 berätta om hur etniska svenskar väljer att lämna Sverige. Siffror för 2019 visar att trenden håller i sig. Enligt SCB utvandrade då 47 718 personer, och födda i Sverige var den största gruppen.

Markant överrepresentation av migranter
Tomas Johansson är utredare på SCB och sysslar just med befolkningsstatistik. När Nya Tider når honom för en intervju börjar han med att ge ett exempel på hur flyttströmmen kunde se ut år 2018, alltså det år man kunde börja skönja en nettoutflyttning från Stockholmsregionen.

– Om vi tittar på år 2018, så flyttade cirka 27 000 utrikes födda till Stockholmsregionen, och de inrikes födda stod för resterande 3 000, säger han och fortsätter:

– Samtidigt hade vi en nettoutflyttning på 197 personer, och det var inrikes födda, särskilt barnfamiljer som valde att flytta från regionen, både till kranskommuner i närliggande regioner med pendlingsavstånd men också längre bort.

Och år 2019 bekräftar trenden. Enligt SCB:s siffror har 983 fler personer flyttat från Stockholm än vad som flyttat in.

– Det är absolut en bekräftelse av vad vi sett 2018, säger Tomas Johansson. Det är en demografisk omfördelning som sker.

”Det är en demografisk omfördelning som sker.”

NyT: Du säger att utflyttningen i huvudsak drivs på av inrikes födda. Handlar det inte väldigt ofta om etniska svenskar som flyttar?

– Vi brukar inte prata i så tydligt etniska termer eftersom det ju är ganska känsligt, men visst stämmer det till stora drag.

Enligt Johansson är det ofta de som har råd som flyttar bort från Stockholm, och ofta är det en lugnare och tryggare skolmiljö för barnen som väger tungt.

NyT: Vad tror du ligger bakom de nya flyttmönstren?

– Det är komplext. En viktig förklaring är att det helt enkelt är lättare att hitta billigare boende i kranskommuner som kanske ligger längre bort från Stockholm men ändå med möjlighet till både distansarbete och pendling. En bättre skolmiljö väger också tungt, eftersom det ofta ju handlar om barnfamiljer som har det relativt gott ställt som flyttar.

Natur, trygghet och viljan att vara med kulturellt likasinnade
Många av de barnfamiljer som lämnar Stockholm gör det för att ge barnen en boendemiljö med mycket mer natur inpå knuten.

NyT: Går det rentav att tala om en ny, grön våg när välbeställda barnfamiljer väljer att lämna storstaden?

– Ha, ha, småskrattar Tomas Johansson.

– Det är lite för tidigt att säga, men det skulle man kanske kunna säga om det håller i sig. Många väljer som sagt att bo mer naturnära när de väl lämnar Stockholm eftersom man tycker att det känns bättre för barnen, och många barnfamiljer med hög utbildning är ju inte sällan miljömedvetna.

Invandrare stannar i hög grad kvar i de mångkulturella storstadsregionerna. Foto: Nya Tider.

Men Johansson nämner sedan ytterligare skäl som driver på utflyttningen från Stockholmstrakten. En del av dem som flyttar väljer att vända tillbaka till sina uppväxtmiljöer och helt enkelt återknyta till sociala nätverk som känns välbekanta.

NyT: Tror du att den ökande gängkriminaliteten och otryggheten också har betydelse när fler inrikes födda väljer att lämna Stockholm medan fler utrikes födda väljer att stanna kvar?

– Det skulle kunna vara en faktor ja, även om jag inte tror att den är helt avgörande, men betydelselöst är det inte.

NyT: Du nämnde betydelsen av sociala nätverk när man flyttar hem till barndomsbygden eller någon annanstans. Kan inte betydelsen av kulturell sammanhållning också ha en betydelse när inrikes födda flyttar till orter där andelen inrikes födda är högre än i Stockholm?

– Jo. Likaväl som utrikes födda dras till storstäderna, exempelvis till Stockholm, kan ju bero på att de har möjlighet att bo med fler av sina landsmän, så det gäller nog omvänt också.

NyT: Bekräftar inte det att vi redan nu är inne i en utveckling med ökad, kulturell splittring?

– Det stämmer.

”Fler väljare med invandrarbakgrund är inte dåligt för oss”
Om man rent politiskt tittar närmare på vilka som under den senaste tioårsperioden arbetat för en ökad, befolkningsmässig tillväxt i storstäderna samt byggandet av fler bostäder genom så kal­lad förtätning, är det Miljöpartiet som varit mest aktiva. Det har av vissa uppfattats som ironiskt att ”de gröna” tar bort grönytorna i Stockholm. Det tidigare vurmandet för det småskaliga livet, nära naturen och bortom betongen, har ersatts av klimatsmarta lägenheter i passivhus.

Det som också förändrat partiets inriktning är tillskottet av medlemmar och företrädare från de muslimska länderna. Vi kontaktar Cecilia Obermüller, MP:s gruppledare i Stockholms stadsbyggnadsnämnd, för att fråga om partiets syn på de nya flyttmönstren. Vad tycker hon om att svenska barnfamiljer nu väljer ett liv nära naturen och i social samexistens med människor som liknar dem själva i kulturellt avseende, medan de utrikes födda blir kvar? Svaret som kommer per sms:

”Jag tror vi har en politik som många utrikes födda nu börjar känna igen sig i. Fler väljare med invandrarbakgrund är inte dåligt för oss”.

Den här artikeln publiceras i samarbete med Nya Tider.

SD-topp döms för bedrägeri

0
Stefan Jakobsson (SD) döms till villkorlig dom och 11 000 kronor i skadestånd för bedrägeri. Foto: SD.

Eskilstuna tingsrätt dömer den tidigare SD-riksdagsmannen och nuvarande SD-tjänstemannen till villkorlig dom för bedrägeri mot riksdagen, rapporterar Aftonbladet. Förutom den villkorliga domen ska Jakobsson betala skadestånd till riksdagsförvaltningen på närmare 11 000 kronor.

Jakobsson avslöjades i Aftonbladets granskning ”Maktens kvitton” med att låta riksdagsförvaltingen, alltså skattebetalarna, stå för en mängd kostnader av privat karaktär.

”Genom den bevisning som åklagaren har åberopat i målet finner tingsrätten styrkt att samtliga de kostnader som åtalet omfattar har varit av privat karaktär. Genom att beställa resor och övernattningar har Stefan Jakobsson åtagit sig betalningsskyldighet för uppkomna kostnader”, skriver tingsrätten i sin dom, enligt Aftonbladet.

Flera vittnen, bland annat en kvinna som under ed uppgav att hon och Jakobsson tidigare haft en relation och Jimmie Åkessons fru Louise Erixon, berättade för domstolen att flera av de tillställningar Jakobsson krävde ersättning för inte alls var relaterade till hans roll som riksdagsledamot.

När Jakobssons förfarande uppdagades drog han tillbaka sin riksdagskandidatur men jobbar fortfarande kvar för SD som tjänsteman. Enligt egna uppgifter till tingsrätten tjänar Jakobsson ungefär 55 000 kronor i månaden som tjänsteman.

17-årig pojke mördad på T-centralen

0
T-centralen mitt i Stockholm blev under tisdagskvällen platsen för ett knivmord på en 17-årig pojke. Foto: Wikimedia Commons.

Det var vid 21.30-tiden på tisdagskvällen som en sjuttonårig pojke knivhöggs så allvarligt att han sedermera avled av skadorna. Dådet skedde på en perrong i tunnelbanan.

Polisen kunde gripa gärningsmännen som är i åldrarna 17-21 år.

– De är misstänkta för mord, säger Niklas Berglund, jourhavande förundersökningsledare vid polisen, till Aftonbladet.

Enligt Berglund är det för tidigt att säga något om motivet, men han påpekar för SVT att det inte är en ”slumpartad attack”.

Svenskt universitet: bli inkluderingsingenjör, trolljägare eller patriarkatkrossare

0
Löfvens mål om "Europas lägsta arbetslöshet 2020" är idag mycket långt borta. Men kanske kan Karlstads universitet råda bot på det med utbildningar för en rad nya yrken. Bild: Karlstads universitets hemsida

När Karlstads universitet den 15 mars öppnar upp för ansökan till kommande program så lockar man med en rad nya yrken som universitetet erbjuder utbildning för. Till exempel ska man kunna utbilda sig till “demokratiförsvarare” och jobba med att “kämpa” för så kallade “mänskliga rättigheter” och “konstnärlig frihet”.

Den som istället väljer att utbilda sig till “inkluderingsingenjör” får “ett tydligt uppdrag” att “bryta normer”. Ett annat yrke som Karlstads universitet utbildar för är “trolljägare” som ska “avslöja de anonyma hatarna” – ett yrke som det redan idag finns efterfrågan på bland annat inom svensk polis hatbrottsgrupp och inom det skattefinansierade vänsternätverket “Näthatsgranskaren”.

Även “patriarkatkrossaren” är ett yrke som du kan satsa på om du studerar på Karlstads universitet. Du ges då ”insikterna och kunskapen som låter människor utvecklas utanför begränsande ramar och bortom diskriminerande fördomar”.

Rektor är Johan Sterte, som även är ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och i Kungliga Skytteanska Samfundet. Organisationen Academic Rights Watch, som “bevakar den akademiska friheten i Sverige”, beskyller Sterte för att styra med auktoritära metoder och jämför organisationsmodellen som Sterte ställer sig bakom med “den högskolereform som genomfördes i Tyskland vid det nationalsocialistiska maktövertagandet 1933/34”.

Nu kan ni spana in vår nya kampanj i aulafoajén! Vad är ditt drömjobb? Är du framtidens inkluderingsingenjör? Eller unicornuppfödare? Gå förbi, ta en selfie, fundera på vad som driver dig. Använd #drömjobb

Posted by Karlstads universitet on Sunday, February 23, 2020

Forskare: Förnedringsrån mot svenskar ”kan” vara hatbrott

0
Förnedringsrån mot svenskar "kan" vara hatbrott, menar nu forskare. Foto: Polisen.

Åklagare i de uppmärksammade förnedringsrånet i Stockholm då flera invandrare misshandlade och urinerade på en svensk tonåring samtidigt som de kallade honom ”jävla svenne” såg inte anledning att driva åtalet som ett hatbrott. Men nu menar en forskare att det kan vara hatbrott när invandrare förnedrar svenskar.

Till Sveriges Radio säger Görel Granström, hatbrottsforskare vid Umeå universitet att det inte står något i ”lagen om att det bara skulle vara en annan etnicitet än den svenska som skyddas”.

Kammaråklagare i Skåne Mathias Larsson, som har specialiserat sig på hatbrott, säger att han själv skulle ha drivit åtalet som ett hatbrott.

När han får från från P1-Morgons programledare kan han dock inte komma på ett enda fall där invandrare blivit dömda för hatbrott mot svenskar trots att det är mycket vanligare att invandrare utsätter svenskar för brott än det omvända.

En tredjedel av kommunerna tvingas till nedskärningar

0
Sveriges kommuner och regioners chefsekonom, Annika Wallenskog, tror inte att riksdagens extra 7,5 miljarder kommer göra mycket för kommunerna. Foto: SKR.

Drygt 32 procent av de kommuner som deltagit i SVT:s undersökning säger att välfärdsbudgeten i år kommer vara lägre än fjolårets. Knappt 20 procent menar också att det kommer leda till kvalitetsförsämringar i verksamheten.

De 7,5 miljarder kronor extra som det ”konservativa blocket” i riksdagen och Vänsterpartiet beslutade om tidigare i år kommer inte räcka långt, menar Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges kommuner och regioner.

– Om kommunerna skulle få alla pengar som har utlovats så skulle man ändå behöva lägga till lika mycket själva genom att till exempel effektivisera eller höja skatten till år 2022, säger hon till SVT.

Kommuner som satsat på stor invandring börjar få problem eftersom statsbidragen för att försörja asylsökande bara gäller i två år.

– Man kan se att många av de kommuner som tog väldigt många flyktingar [2015] fick höga ersättningar för asylmottagandet. Nu klingar de pengarna av och då har man byggt upp en kostnadsmassa som man inte har råd med längre, säger Annika Wallenskog.

Illegala invandrare kan få svårt att betala tillbaka lån

0
Illegala invandrare kan få det svårt att betala sina studieskulder. Foto: CSN.

Den hårt kritiserade gymnasielagen, som gjorde det möjligt för vuxna illegala invandrare att stanna i Sverige för att studera på gymnasiet, visar sig ha skapat ytterligare ett problem.

Många illegala invandrare har tagit studielån från CSN för att kunna försörja sig i Sverige. Men lånen kommer bli svåra för CSN att få igen, skriver Ekot.

Om låntagarna inte får permanent uppehållstillstånd och jobb i Sverige kommer de tvingas flytta hem till Afghanistan där ekonomin är mycket sämre än i Sverige.

– Lönen som folk tjänar där är kanske en fjärdedel av i Sverige, så jag tror att det är omöjligt att återbetala pengarna när man åker tillbaka till hemlandet, säger Taqi Ramazani, en av de som tagit lån från CSN.

Maria Edström, chef på inbetalningsavdelningen på CSN, säger dock att myndigheten bedriver ”ett aktivt indrivningsarbete i hela världen” och att CSN kommer att ”arbeta för att även de här studielånen ska betalas tillbaka”.

Många IS-terrorister får stöd i Angered

0
Angered i nordöstra Göteborg är hem för många "svenska" IS-terrorister. Foto: Wikimedia Commons.

Omkring 30 personer som varit anslutna till IS har återvänt till nordöstra Göteborg. Ungefär hälften av dem har sökt och erbjudits stöd av stadsdelens avhopparverksamhet, rapporterat Sveriges Radio.

Mycket handlar om praktiskt stöd – att få hjälp att sätta barnen i förskolan och fastställa faderskap. Och avhopparverksamheten går bra.

– Vi har mer lyckade resultat i den målgruppen. Där har alla, måste vi förtydliga, sökt hjälp från egen motivation och drivkraft att lämna sådana miljöer och bli vanliga medborgare i samhället, säger Andreas Wetterberg, koordinator på trygghetssamordningen i Angered.

Innan de tidigare IS-terroristerna kan få kommunalt stöd måste de dock först kontrolleras av polisen.

– Min uppfattning är att de flesta är vanliga människor nu som har ett fungerande liv, säger Tomas Collin, polisen i Angered, om IS-återvändarna.

Andreas Wetterberg menar att det är viktigt att stötta personer som säger sig vilja lämna IS.

– Alternativet är mycket sämre. För om vi inte hjälper den här gruppen så är risken större att det händer andra saker som påverkar samhället. Till exempel som vi ser i andra länder att det blir terrordåd eller att människor far väldigt illa i den här miljön, säger han.

Islamiska staten är bland annat känt för sin utstuderade tortyr av krigsfångar och nyttjande av sexslavar.

SD begär särskild debatt om svenskfientlighet

0
SD:s gruppledare Henrik Vinge kräver nu en debatt i riksdagen om svenskfientligheten och hur denna ska kunna bekämpas. Foto: Sverigedemokraterna

– Svenskfientligt våld blir allt vanligare i takt med att asylinvandringen ökar och klyftorna blir större, säger Henrik Vinge, gruppledare för Sverigedemokraterna i riksdagen, till Exakt24. Idag har han lämnat in en begäran om en så kallad särskilt debatt i riksdagen med anledning av svenskfientligheten i samhället.

– Många har blivit misshandlade och våldtagna bara för att de är svenskar, förklarar Vinge, som menar att detta är ett ämne som man länge har unvikit att diskutera i Sverige.

– Under lång tid var detta tabubelagt. Många var rädda att bli kallade för rasister.

I begäran hänvisar Vinge till BRÅ och skriver att “åtminstone hälften av den rasistiskt motiverade brottsligheten i Sverige är riktad mot svenskfödda med två svenskfödda föräldrar”. Vidare hävdar han att “förnedringsrånen” har “spridit sig runt om i landet och allt fler svenskar uppger att de blir utsatta för hot, våld och kränkningar på grund av sitt ursprung. Unga svenska killar rånas och tjejer våldtas och antastas samtidigt som de kallas för svennar eller svennehoror.”

Men enligt Vinge fortsätter många politiker och debattörer att förneka att svenskfientigheten ens existerar.

– Detta är ett enormt svek av en hel generation som drabbats. Det är på tiden att regeringen och de övriga partierna får möjlighet att berätta hur de ser på detta och vad de vill göra åt det.

SD:s kampanj mot svenskfientlighet
Henrik Vinges begäran kommer efter en vecka då Sverigedemokraterna intensivt har drivit frågan om svenskfientlighet. Bland annat genom pressmeddelanden och på sociala medier. Under måndagen tog även Linnea Vinge, ledamot av Stockholms stadsfullmäktige och fru till Henrik Vinge, upp frågan under Stockholms stads senaste fullmäktigemöte.

– Om min fråga hade handlat om svenskar som i grupp misshandlade och urinerade på en invandrare samtidigt som de kallade honom för rasistiska glåpord, då tror jag att vi hade haft en helt annan stämning i den här salen, sa Linnea Vinge, hänvisandes till ett aktuellt och mycket uppmärksammat förnedringsbrott av svenskfientlig karaktär.

Också SD:s rättspolitiske talesman Adam Marttinen lyfte frågan genom en interpellation i riksdagen i förra veckan.

– Regeringspartierna har genom åren ifrågasatt begreppet “svenskfientlighet”. Därmed förminskat brottsoffrets faktiska utsatthet och misstänkliggjort faktiska kränkningar som “högerextrem propaganda”, sa Marttinen.

Gammelmedia fortsätter tappa i räckvidd

0
Svenska dagstidningar fortsätter att tappa läsare. Foto: Pixabay.

Det fortsätter att gå bakåt för svensk dagspress. Nästan alla svenska dagliga papperstidningar tappar i räckvidd, visar en ny undersökning från Orvesto Konsument, rapporterar Dagens Media.

Tyngst går det för Göteborgs-Posten som tappade 23 procent av sina läsare mellan 2018 och 2019. Den skattefinansierade vänstertidningen Dagens ETC tillhör också de stora förlorarna.

Bland de nationella tidningarna sticker Dagens Nyheter och Aftonbladet ut som förlorarna. Båda tappar ungefär 15 procent av sin räckvidd och når numera för första gången någonsin färre än 500 000 personer.

De enda papperstidningarna som ökar sin räckvidd är vissa editioner av gratistidningen Mitt i.

Palmeåklagare: Jag väcker åtal eller lägger ner utredningen inom ett par månader

0
Palmeåklagaren Krister Peterson kommer att lägga ner utredningen inom ett par månader om han inte kan väcka åtal. Skärmbild: SVT.

Om tio dagar är det 34 år sedan Olof Palme mördades på Sveavägen i centrala Stockholm när han var på väg hem från bion tillsammans med sin fru Lisbet.

Under decennierna sedan mordet har många teorier om eventuella gärningsmän presenterats. Alltifrån KGB, Stay Behind-rörelsen, kretsar inom Stockholmspolisen, den sydafrikanska apartheidregimens underrättelsetjänst och den kurdiska gerillan PKK har, för att nämna några, pekats ut som ansvariga för mordet.

Narkomanen och brottslingen Christer Pettersson dömdes 1989 för mordet men frikändes av hovrätten senare samma år.

Bara häromdagen presenterade den tidigare SVT-journalisten Lars Borgnäs en ny bok där han menar att mördaren först sköt mot Lisbet Palme.

Men nu närmar sig slutet för Palmeutredningen. Enligt åklagaren Krister Peterson kommer utredningen läggas ner i år om inte ett åtal kan väckas innan sommaren. Till SVT säger Peterson att han själv uppfattar det som att de kommit närmare en lösningen på mordet men vill inte i nuläget avslöja huruvida utredningen avslutas eller om åtal kan väckas.

– Vi arbetar med spår som är högintressanta, säger Peterson.

Flera medie- och juristprofiler som SVT talat med tror dock att detta är ett sätt för Palmeutredningen att kratta manegen för sin egen nedläggning. Exempelvis tror både författaren Jan Guillou och tidigare justitieministern Thomas Bodström att det inte blir något åtal.

Hemlöshet ökar kraftigt bland äldre kvinnor

0
Hemlösheten bland äldre kvinnor ökar, enligt Stadsmissionen. Foto: Frankie Fouganthin.

Allt fler kvinnor som tidigare levt normala liv hamnar i hemlöshet, rapporterar P4 Stockholm.

– Det vi ser är toppen av ett isberg, säger Marika Markovits på Stadsmissionen.

Enligt henne beror problemen på bostadsbrist och på att dagens äldre kvinnor tillhör en generation där många hade låglönejobb eller inte förvärvsarbetade alls.

– När man hamnar i ett läge där man ställs utan bostad då har man för låg inkomst för att kunna få ett hyreskontrakt, säger hon till P4.

Tidigare har även Stockholms stad konstaterat att antalet kvinnor ökar bland stadens hemlösa.

Så många som en fjärdedel har inget stödbehov, det vill säga de har inget missbruk. Det är en högre andel än bland männen.

Åkesson: Prioritera välfärd före invandring

0
Prioritera välfärd och pensioner istället för invandring och bistånd, skriver SD-ledaren Jimmie Åkesson på Aftonbladet Debatt. Foto: Per Pettersson.

Imorgon fattar riksdagen beslut om att skjuta till ytterligare 7,5 miljarder kronor till den kommunala välfärden. Välfärdssatsningen blev möjlig efter att det ”konservativa blocket” med M, KD och SD tillsammans med Vänsterpartiet stoppat den vänsterliberala regeringskoalitionens besparingsplaner.

Åkesson kallar miljarderna ”en tillfällig respit” för kommunerna men menar att det behövs mer resurser och förändrade prioriteringar för att rädda välfärden i Sverige.

”För oss handlar det om att prioritera rätt. Det är inte svårare än så. Vi är till skillnad från de vänsterliberala falangerna redo att resolut skära i invandrings- och biståndsrelaterade områden. Våra egna medborgare måste helt enkelt komma först”, skriver han i debattartikeln.

Spara på invandring och bistånd
Åkesson vill spara på invandring och bistånd för att finansiera välfärden. Den så kallade ”gymnasielagen”, som handlade om att ge vuxna och illegala invandrarmän från Afghanistan uppehållstillstånd, får sig en känga av SD-ledaren.

”Det är inget annat än en amnesti åt en specifik grupp illegala invandrare som fått avslag på sina uppehållstillstånd. Att lägga skattemedel på sådant är ett slag i ansiktet på de svenskar som behöver hjälp och stöd från samhället allra mest”, skriver han.

Istället för massinvandring vill Åkesson bland annat lägga pengarna på välfärden, rättsväsendet och pensionärerna.

”Sverige behöver en regering som tryggar välfärden på lång sikt. Vi kommer inte vika en tum i försvaret av välfärdslinjen”, avslutar han och Sjöstedt.

Ex-polis: Svenskarna startar snart medborgargarden

0
Mustafa Panshiri, kriminologen Felipe Estrada Dörner och Jacob Fraiman, ex-kriminell deltog i Agenda för att diskutera förnedringsrånen. Skärmbild: SVT.

Det var i programmet Agenda som sändes i SVT på söndagskvällen som de allt mer vanligt förekommande förnedringsrånen mot svenska ungdomar diskuterades.

En av de inbjudna gästerna var den svensk-afghanske före detta polisen Mustafa Panshiri.

Han menade att det inte går att blunda för förnedringsrånens etniska dimension.

– Någonting man inte kan komma undan är att det finns en ganska tydlig etnisk aspekt här. De här killarna letar aktivt svenskar att ge sig på, sa han.

”De här killarna, utbrast då programledaren Anders Holmberg. Du menar att det handlar om folk med invandrarbakgrund som är rånarna då eller?”

Panshir förklarade då faktaunderlaget och tillade ”det är liksom ganska tydligt”.

– De letar offer som saknar våldskapital att hämnas tillbaka. De tillhör inga klanstrukturer och staten har inte heller kapaciteten att hjälpa brottsoffren eller sätta dit förövarna, menade Panshiri.

Mot slutet av inslaget fick han frågan om vad han tror kommer att hända om inte polismakten gör något mot de invandrade förnedringsrånarna.

– Det håller på att eskalera och det har redan eskalerat. Tar vi inte tag i det här problemet just nu kommer vi inom en snar framtid se etniska svenskar starta medborgargarden och så kommer man ge sig på förövarna och bryta armen på dem och deras familjemedlemmar och då kommer gemene svensk på gatan inte bry sig särskilt mycket om det, avslutade Panshiri.

Arabiska vanligaste språk i Ronnebys förskolor: ”Kanske en utmaning”

0
Arabiska är numera majoritetsspråk på många av Ronnebys förskolor. Genrebild: Shutterstock

Folkutbytet i Sverige tar sig många uttryck. Ett av dem är att svenska barn trängs undan från förskolor. I Ronneby har 60-90 procent av barnen på sex av de nio mest centralt belägna förskolorna ett annat modersmål än svenska, rapporterar P4 Blekinge.

Den starka koncentrationen av icke-svenska barn på Ronnebys centrala förskolor beror, förutom att kommunen tagit emot många asylsökande och anhöriginvandrare, på att de drabbade förskolorna ligger i anslutning till invandrarnas bostadsområden.

Språkförbistringen gör att barnen och förskollärarna inte kan förstå varandra.

– Då gäller det ju att ta hjälp av vårdnadshavare för att förstå varandra och kunna mötas, säger en förskolelärarinna.

Hur gör ni då, för föräldrarna kan väl heller inte svenska?

– Då tar vi hjälp av någon annan vårdnadshavare som kan svenska lite bättre, avslutar hon.

Polisen: 50 kriminella nätverk i Stockholm – ”De som skjuter saknar empati”

0
Polisen säger att gängvåldet blir allt grövre och att de som skjuter "saknar empati". Foto: Pixabay

Det dödades 17 personer och 36 skadades i Stockholm under 2019. Det skedde även 98 rapporterade skottlossningar i länet, och 31 sprängningar genomfördes. Droghandel anses vara motivet bakom många av skjutningarna och sprängningarna.

– Våldet har blivit grövre och det saknas ordning och reda i gängen. De som skjuter saknar empati och styrs helt av impuls, säger Gunnar Appelgren, kommissarie och polisens expert på gängkriminalitet, till tidningen Mitt i.

Polisen säger att de ser samarbeten mellan medlemmar i olika kriminella gäng, och tar bland annat upp en 35-årig man som exempel. Mannen häktades för en uppmärksammad sprängning på Östermalm i januari, och har kopplingar till både Bandidos och ett kriminellt gäng i mångkulturella Bredäng. Sprängningen på Östermalm tros vara en av de kraftigaste i Stockholm någonsin.

Ny teori: Palmemördaren försökte skjuta Lisbet först

0
Paret Palme på 1960-talet. En ny bok menar att Palmemördaren sköt mot Lisbet Palme först. Foto: Wikimedia Commons.

Det är den tidigare SVT-journalisten Lars Borgnäs som i sin nya bok ”Olof Palmes sista steg – I sällskap med en mördare” utmanar den rådande uppfattningen att Palmemördaren först sköt statsminister Olof Palme i ryggen och sedan försökte skjuta hans fru Lisbet Palme innan vederbörande flydde från mordplatsen.

Enligt Borgnäs tyder många vittnesuppgifter istället på att Olof Palme träffades av det andra skottet.

Palme sköts i ryggmärgen vilket gör det omöjligt att stå upp.

– Man släcks som en lampa. Han måste ha varit nere på gatan inom en halv sekund, säger Lars Borgnäs till Expressen innan han fortsätter.

– Men enligt vittnen som såg när andra skottet kom, så stod han upp. Då kan han inte ha träffats av det första. Det var alltså det andra skottet som träffade honom och det första träffade henne.

En omvänd skotteori är något som går emot Lisbet Palmes vittnesuppgifter men bör enligt Borgnäs utredas av Palmegruppen.

Borgnäs ägnar en stor del av boken åt fru Palmes agerande efter mordet och som vittne.

– Trots att hon varit det mest motsträviga och minst samarbetsvilliga av alla vittnen har hon ändå getts mest tilltro. Det är en stor paradox. Min tolkning är att det måste ha funnits ett starkt skäl för henne att agera på det sättet och som jag ser det inte berätta fullt ut vad hon hade upplevt på mordplatsen och vad hon eventuellt kände till om gärningsmannen, bakgrunden till mordet eller gärningsmannens motiv, säger Borgnäs.

Riksdagsledamot (V): Ungdomsrånarna tvingas begå brott på grund av fattigdom

0
Linda Snecker skyller ungdomsrånen på rånarnas "fattigdom". Porträttbild: Vänsterpartiet

Det var i en tweet som Linda Snecker, som sitter i riksdagen för Vänsterpartiet, skriver att invandrare rånar barn och ungdomar eftersom de är fattiga och inte har en tillräckligt hög utbildningsnivå.

”Tänk om nån vågade säga den riktiga anledningen till ungdomsrånen – att det är årtionden av utanförskap, fattigdom och klasspolitik som ser till att ungdomar med invandrarbakgrund står helt utan framtidsutsikter och därför bli kriminella”, skriver hon.

Hon fortsätter: ”Faktorer som påverkar ett kriminellt beteende: fattigdom, utbildningsnivå, psykisk ohälsa, avsaknad av framtidsutsikter. Faktorer som inte påverkar ett kriminellt beteende: religion och etnicitet.”

Som ett svar på tweeten skriver bland annat användaren ”Bulltrader” att han inte kan förstå hur en 16-årig rånare kan ha upplevt ”årtionden av utanförskap”.

Statsminister Stefan Löfven tror sig även han ha en förklaring till ungdomsrånen. Han skyller dock på Alliansen och vad han kallar för ”neddragningar i välfärden”.

– Under lång tid pågick en politik, under åtta år med den förra borgerliga regeringen, som innebar skattesänkningar och neddragningar i välfärden. Det håller inte. Nu har vi lagt om den politiken, vi ska satsa mer på välfärden, säger Löfven till Expressen.

Åkesson: ”Partier som vill avskaffa nationen” styr Sverige

0
Jimmie Åkesson (SD) är djupt kritisk till att regeringen säger sig minska invandringen men i själva verket gör det motsatta. Foto: News Öresund.

Åkesson kritiserar bland annat regeringen och främst Socialdemokraterna för att ljuga om omfattningen av invandringen.

Trots att flera regeringsföreträdare den senaste tiden påstått att de för en ”stram invandringspolitik” fortsätter massinvandringen i en allt snabbare takt.

Sedan Stefan Löfven blev statsminister 2014 ”har det beviljats närmare 800 000 uppehållstillstånd i Sverige. Drygt 70 procent av dessa utgjordes av antingen anhöriginvandring eller av asylinvandring. Drygt 10 procent var arbetstagare”, skriver Åkesson med hänvisning till Migrationsverkets senaste siffror.

Han är också djupt kritisk till Socialdemokraternas samarbetspartier, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna, vars politik som han menar ”skadat Sverige för lång tid framöver”.

”Tanken om gemenskap och sammanhållning rasade ihop den dagen då S valde att ingå i samarbete med partier som vill avskaffa nationen, inte ser värdet i någon gräns överhuvudtaget och som satsat hela sitt politiska förtroendekapital på att rasera det som generationer innan oss byggt upp. Få saker har vållat så stor skada för Sverige i ett historiskt politiskt perspektiv som den ansvarslösa ”öppna era hjärtan”-linjen som Stefan Löfven sedan fortsatte”, skriver Åkesson.

Avslutningsvis uppmanar han S att säga sanningen om invandringsnivåerna. ”Det är genom att våga säga sanningen man vinner väljarnas respekt”, konstaterar Åkesson.

”Romsk liga” lurar äldre svenskar på pengar

0

SD-topp inför rätta för bedrägerier

0
Stefan Jakobsson (SD) står åtalad för ett flertal bedrägerier. Foto: SD.

Det var innan valet 2018 som Jakobsson avslöjades med sitt ymniga taxiresande och med att ha fakturerat riksdagen med utgifter som var privata.

Bland annat ska Jakobsson ha krävt 4 000 kronor i ersättning från riksdagen för utgifter i samband med en privat ”glitterfest” hemma hos Jimmie Åkesson i Sölvesborg. Flera vittnen berättar att tillställningen var helt privat. Trots det redovisade Jakobsson arrangemanget som ”konferens” och lät skattebetalarna stå för resa, hotell och traktamente.

Ett annat exempel är när Jakobsson bjöd en blivande kvinnlig SD-politiker på övernattning på exklusiva Krusenberg herrgård i Uppland. Jakobsson hävdar att han ”tränat” kvinnan inför hennes eventuella framtida politiska uppdrag. Han redovisade därför herrgårdsvistelsen som ”partiarrangemang”.

Kvinnan, som många inom SD menar var Jakobssons älskarinna, har i förhör sagt att hon ”aldrig kunnat föreställa mig att han faktiskt redovisade mig som ett partiarrangemang”.

Samma kvinna vittnar även om mängder av taxiresor till massagesalonger, nattklubbar och privata bostäder betalades av riksdagen och i förlängningen skattebetalarna.

Sammanlagt åkte Stefan Jakobsson taxi för 330 000 kronor på skattebetalarnas bekostnad under förra mandatperioden.

L vill ha kriskommission om förnedringsrånen: ”Nationell kris”

0
Nyamko Sabuni och Liberalerna vill inrätta en kriskommission för att stävja förnedringsrånen. Foto: Wille Öhgren.

Att ungdomar rånar och förnedrar andra barn har blivit så vanligt att politiker och etablissemangsmedia numera tvingats uppmärksamma det.

Liberalerna kallar rånen en ”nationell kris” och vill inrätta en kommission som skyndsamt ska ”presentera krav på de politiska reformer som krävs”.

I kommissionen hoppas partiet att representanter från ”rättsväsendet, skolan, socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, fastighetsbolag, och civilsamhället” ska ingå.

Liberalerna vill att kommissionen ska arbeta med fyra punkter: stoppa rekryteringen av barn in i kriminalitet, hantera barn som redan är kriminella, stödja barn som är brottsoffer och återta kontrollen över utsatta stadsdelar.

Med dessa åtgärder hoppas partiet ”rusta Sverige nu och för framtiden”.

Skjuten i Mellanöstern – landade på Arlanda för vård

0
Svensk polis utreder nu beskjutningen i Mellanöstern där både utpekad gärningsman och offer är svenska medborgare. Foto: Youtube

En svensk medborgare uppges ha skjutit en annan man med svenskt medborgarskap i Mellanöstern. Den skjutne mannen skottskadades i ena benet, varpå han flög tillbaka till Sverige igen för vård. Med sig hade han sin familj, som också utsattes för beskjutningen. Detta rapporterar Aftonbladet.

Eftersom både offer och misstänkt gärningsman är svenska medborgare så utreds nu skjutningen av svensk polis.

– Det händer då och då att personer inte anmäler brottet på plats utan att man kommer hem och anmäler i Sverige. Det kan ibland finnas vittnen utomlands eller att den misstänkte är där, och ibland finns alla personer i Sverige, säger kammaråklagare Kristina Wik, som leder utredningen.

Fler och fler råttor syns i Göteborg

0
Råttor har blivit en allt vanligare syn i Göteborg. Foto: Pexels/ Vincent M.A. Janssen.

Råttor har blivit en allt vanligare syn i Göteborg, rapporterar Göteborg Direkt.

Hos Anticimex märker man av en större efterfrågan på skadedjursbekämpning.

– Vi kan se att uppdragen blir fler. Vad vi märkt de senaste åren är att befolkningen ser råttorna mer och mer även på dagtid, säger Håkan Rystrand på Anticimex i Göteborg.

Men om råttorna verkligen blivit fler går inte att säga eftersom varken Anticimex, kommunen eller någon annan för statistiskt över stadens råttbestånd.

Enligt Håkan Rystrand kan den många pågående byggena i staden vara en delförklaring till varför råttorna allt oftare syns till.

– Råttor som levt i avloppssystemet under mark skräms upp och ska sedan hitta någon annanstans att bosätta sig, säger han.

Polisen: Unga kriminella rekryteras av anställda på skolor och fritidsgårdar

0
Den vanligaste typen av kriminellt gäng är kopplade till "utsatta områden". Många gängmedlemmar är anställda på skolor och fritidsgårdar där de kan rekrytera ungdomar. Foto: Holger Ellgaard.

Polisens senaste kartläggning har kommit fram till att det finns runt 50 kriminella gäng i Stockholm med 1 500 aktiva personer, rapporterar Mitti Stockholm.

Gängen är olika till sin karaktär men den vanligaste typen, som utgör ungefär två tredjedelar av alla gäng, är de lokalt förankrade gängen. De är ”framför allt aktiva i utsatta områden” och sysslar nästan uteslutande med droghandel, men ibland också med utpressning.

De är tungt beväpnade, ofta med automatvapen och ligger inte sällan i konflikt med andra lokalt baserade gäng.

Enligt polisen är det vanligt att den här typen av gängmedlemmar är anställda på skolor och fritidsgårdar. Därifrån rekryterar de sedan nya medlemmar. Gängmedlemmarna ses ofta som förebilder i sina lokalområden, skriver Mitti.

”Leninstadion” kan bli namn på svensk fotbollsarena

0
Påskbergsvallen i Varberg kan byta namn till Leninstadion om den lokala kommunisten Lasse Diding får som han vill. Foto: Varbergs Bois.

I år gör Varbergs Bois sin första säsong i allsvenskan efter att ha slutat tvåa i Superettan 2019. För att dra in mer pengar till verksamheten vill klubben och Varbergs kommunen sälja rättigheterna till arenanamnet.

Priset för namnrättigheterna är 600 000 kronor.

En som anmält intresse är lokalprofilen, mångmiljonären och kommunisten Lasse Diding som vill döpa om Varbergs Bois hemmaarena Påskbergsvallen till Leninstadion.

– Den 22 april i år skulle Lenin ha fyllt 150 år, så det passar ju perfekt, säger Diding.

Varbergs borgerliga styre är dock mindre roade av Didings idé.

– Det finns inte på kartan. Det är helt uteslutet. Det är inte den som betalar mest som får köpa namnet, utan vi ska hitta ett namn som Varbergsborna tycker är bra, säger Ann-Charlotte Stenkil (M), ordförande i kommunstyrelsen, till Hallands Nyheter, enligt DN.

Det centerpartistiska kommunalrådet Christofer Bergenblock vill inte vara sämre:

– Det är fullständigt otänkbart att döpa arenan efter tyranner, massmördare och diktatorer. Det finns humanistiska värden som står högre i kurs än Didings miljoner, säger han.

Diding har länge drivit hotell med kommunistiska teman. Varje år delar han dessutom ut ”Leninpriset” på 100 000 kronor till ”en i Sverige verksam författare eller konstnär som verkar i en samhällskritisk och upprorisk vänstertradition”.

Näringslivstoppar oroar sig för ”Sverigebilden”

0
Flera svenska företagsledare oroas över den skenande kriminaliteten i landet. På bilden syns Ericssons kontor i Kista. Foto: Holger Ellgaard/Wikimedia Commons.

Flera tunga namn inom företagsvärlden uttrycker sin oro över samhällsutvecklingen i Sverige, skriver TT.

Tom Erixon, vd för Alfa Laval, som har sitt huvudkontor i Malmö/Lund-området har länge varit medvetna om problemen med den våldsamma brottsligheten. Utan att att någon velat göra något åt saken.

– I den här regionen har vi levt med den här problematiken en längre tid än i många andra delar av Sverige. Åtgärdsprogrammen har inte förmått hantera det här, säger Tom Erixon.

Enligt Erixon innebär problemen i Malmöområdet framförallt att det är svårt för Alfa Laval att rekrytera kompetens från övriga Sverige.

Även inom andra branscher påverkar den dalande Sverigebilden näringslivet negativt.

För två veckor berättade Ericssonchefen Börje Ekholm att han är oroad över att en råare kriminalitet kan slå mot svenskt konkurrenskraft och påverka Sverige negativt som exportland.

– Vi behöver ha en säker arbetsmiljö, en säker miljö för våra egna medarbetare, men också för oss som land betraktat. Det här tycker jag är en av de största frågorna för regeringen att ta tag i, sa han i samband med att en bomb sprängts i närheten av Telekomjättens huvudkontor i Kista i norra Stockholm.

Även inom Volvos ledning är tankegångarna likartade.

– Vi är ett öppet land och vi tror på handel, utbyte, samarbete, och vi behöver attrahera talanger. Det är viktigt med en samlad bild av att Sverige är ett tryggt och bra samhälle när det gäller de viktigaste samhällsfunktionerna, säger AB Volvos koncernchef Martin Lundstedt till TT.

”Apatiska barn” separerades från föräldrar – blev friska på en timme

0
När läkare separerade de "apatiska barnen" från deras föräldrar tog det bara timmar för dem att tillfriskna. Genrebild. Foto: Pixabay.

Johanna Dalström är barnläkare vid Falu lasarett. Hon har sedan 2015 träffat nära nog alla asylsökande barn i regionen med så kallat ”uppgivenhetssyndrom”.

Länge trodde hon, precis som Socialstyrelsen och den övriga sjukvården, att det enda botemedlet mot ”uppgivenhetssyndrom” var permanent uppehållstillstånd till det ”apatiska” barnets familj.

– Det vi verkade för var permanenta uppehållstillstånd för det var den medicinen vi visste hade bäst effekt för tillfrisknande, säger Johanna Dalström till SVT.

Men när Sverige 2016 begränsade rätten till permanenta uppehållstillstånd blev det bara möjligt att garantera invandrarna uppehållstillstånd 13 månader åt gången. Att ge permanenta uppehållstillstånd som medicinsk åtgärd var inte längre möjligt.

– I den situationen började det väckas tankar om att det måste finnas något annat sätt att få de här barnen friska. Det måste finnas nån annan behandlingsmetod, säger Dalström.

Efter höstens avslöjande i magasinet Filter om att flera invandrarbarn tvingats spela sjuka och apatiska för att deras familjer skulle få permanent uppehållstillstånd rasade flera tabun inom sjukvården. Det var exempelvis inte längre omöjligt att diskutera om det förekom manipulation av de drabbade barnen.

Dalström beslutade sig för att pröva en alternativ behandlingsmetod.

De apatiska barnen separerades från sina föräldrar. Resultatet var häpnadsväckande. I de två fall som prövades tog det en respektive tre timmar för barnet att tillfriskna från det ”apatiska” tillståndet.

Expert: Finns ingen vetenskaplig grund för ”uppgivenhetssyndrom”
I höstas fick Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, i uppdrag att undersöka vilken vetenskaplig grund det finns för det tillståndet ”uppgivenhetssyndrom”.

Resultatet visade att det inte fanns någon vetenskaplig grund alls.

– I den vetenskapliga litteraturen som vi har hittat finns det inga studier som har undersökt diagnostik och hur tillförlitlig den är gällande den här diagnosen, eller vilka effekter av behandlingen som finns, säger Elizabeth Åhsberg, SBU, till SVT.

Ännu en polismördare får straffet tidsbestämt

0

Det var den 28 maj 1999 som Tony Olsson, Jackie Arklöv och Andreas Axelsson dödade de två poliserna Olov Borén, 42, och Robert Karlström, 30, i Malexander i Östergötland efter att först ha rånat en bank i Kisa. De tre dömdes 2000 till livstids fängelse.

Alla tre har ansökt om att få sina straff tidsbestämda och idag meddelade Örebro tingsrätt att Andreas Axelsson snart är en fri man.

Precis som kumpanen Tony Olsson får Axelsson sitt livstidsstraff omvandlat till en 35-årig fängelsedom. Det innebär att han i enlighet med den svenska principen att dömda brottslingar bara ska avtjäna två tredjedelar av sitt straff kan vara en fri man 2023.

Tingsrätten gör precis som Rättsmedicinalverket bedömningen att det föreligger låg risk att Axelsson återfaller i kriminalitet.

Han har dessutom visat ”god skötsamhet och har klarat byte till anstalt med lägsta säkerhetsklassning utan anmärkning”, skriver domstolen i sin bedömning.

Regeringen kan fällas om arbetskraftsinvandringen

0
Nytt samarbete mellan oppositionspartierna kan grusa regeringsblockets planer i ytterligare en fråga. Foto: Tomislav Stjepic.

Partierna i den ökända januariöverenskommelsen, regeringspartierna S och MP, samt de liberala stödtrupperna i C och L, vill reformera arbetskraftsinvandringen i syfte att komma åt ”allvarliga problem med missbruk av reglerna”.

Igår presenterade kvartetten tio förändringsförslag på Svenska Dagbladets debattsida. De tillsatte även en utredning i frågan. Men det räcker inte enligt oppositionen.

Vänsterpartiet vill att reglerna skärps ännu mer för att arbetskraftsinvandrare inte ska kunna utnyttjas med låga löner och dåliga arbetsvillkor.

Partiet har redan att börja förhandla med Moderaterna.

– Vi har haft konstruktiva samtal som kommer att fortsätta, säger Moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard, efter mötet med Vänsterpartiets Ali Esbati och Christina Höj Larsen, till TT.

Också KD går emot regeringen
Kristdemokraterna är inte heller nöjda. Tillsammans med Moderaterna vill de göra det möjligt för Migrationsverket att få direktåtkomst till de inkomstuppgifter och databaser som i dag finns hos Skatteverket, Försäkringskassan och Kronofogden.

Det är en åtgärd som Migrationsverket efterfrågar och som skulle kunna stoppa skattefusk och falska anställningar, skriver de två borgerliga oppositionspartierna på DN Debatt.

Om regeringens nya planer för arbetskraftsinvandringen stoppas av riksdagsoppositionen är det tredje gången på kort tid regeringen tvingas på reträtt.

Tidigare har regeringen varit tvungen att backa gällande privatiseringen av Arbetsförmedlingen och finansieringen av kommunerna.

Folkhälsomyndigheten ägnar sig åt propaganda om coronaviruset

0
I ett läge av osäkerhet och oro över den nya virusepidemin så ägnar sig Folkhälsomyndigheten mer åt propaganda än sakupplysning och information. Foto: Holger.Ellgaard

Av de som smittas av coronaviruset och sedan lämnar sjukdomen är det just nu cirka 70 procent som gör det genom att tillfriskna, och 30 procent genom att dö. Andelen som dör sjunker sakta, men avståndet ner till officiella ”2-3% dödlighet” är långt. Denna faktaomständighet avfärdas av Folkhälsomyndigheten och när avdelningschefen Anders Tegnell i tisdags fick en fråga i Aftonbladet om hur många smittade som har blivit friska svarade han:

– Säkert tusentals. Det figurerar en konstig siffra över hur många som har friskförklarats, som är felöversatt från kinesiska. Det finns ingen grund för att det bara är så få som har blivit friska, utan det är långt fler än så, svarade han.

Folkhälsomyndigheten menar alltså att WHO, som Kina är en del av, dag efter dag, vecka efter vecka, publicerar ”felöversatta” siffror om hur många som tillfrisknar från coronaviruset. Och detta mitt under ett epidemiskt utbrott och den hysteri som detta har skapat. Jag slängde mig snabbt på telefonen till Folkhälsomyndigheten för att fråga om vad detta påstående bygger på och hur ”felöversättningen” har gått till. Men varken receptionisten eller presskontakten kunde svara på frågan och de kunde heller inte koppla eller hänvisa mig till någon som kunde. Istället ombads jag att skicka in frågan via epost. Sagt och gjort.

Två dygn senare har jag fortfarande inte fått något svar från Folkhälsomyndigheten. Istället har nya frågor till myndigheten uppkommit sedan dess chef på avdelningen för mikrobiologi, Karin Tegmark-Wisel, under vid lunchtid under torsdagen nu har lanserat ytterligare två teorier om varför den officiella siffran över antal tillfrisknade skulle vara underskattat:

– Sannolikt finns tusentals som blivit friska. Detta kan bero på att kriterier för friskskrivning saknas. Vi har bett WHO att förtydliga detta. En annan förklaring kan vara att fokus är på de sjuka och inte de friska, varför denna rapportering prioriteras ner. 

Folkhälsomyndigheten har nu uttryckt ett påstående och två teorier om varför den ”egentliga” siffran över antal tillfrisknade i coronavirus skulle vara långt högre än officiell data. Något som föranledde ännu ett e-postmeddelande till myndigheten.

Givetvis kan det vara så att Folkhälsomyndighetens gissningar är mer eller mindre välgrundade i till exempel mönster från tidigare epidemier med närbesläktade virus. Men det vore i sådana fall på sin plats att man just så också motiverar sina teorier. Istället framstår det nu mer som att myndigheten ägnar sig åt propaganda snarare än upplysning och sakinformation. Inte särskilt betryggande mitt i en epidemi med ett nytt virus som för bara några dagar sedan nådde Sverige.

Medan institutioner i övriga Europa tenderar att bedöma verkligheten som mer allvarlig än vad den kinesiska regimens officiella siffror gör gällande så sticker alltså svenska staten ut med uppfattningen att siffrorna från Kamrat Kina ”felöversätts” och att verkligheten istället skulle vara mindre dramatisk. Folkhälsomyndigheten har återkommande fått utstå kritik med anledning av hur man har hanterat coronaviruset och ofta tycks värdera lugnande ”signalvärden” högre än smittskydd.

Mycket lågt förtroende för regeringens kriminalpolitik

0
Sveriges regering för underkänt av svenska folket när det kommer till att hantera den kraftigt ökande grova kriminaliteten. Foto: Frankie Fouganthin.

Bestialiska mord, sprängningar och gängkriminalitet har blivit vardagsmat i det mångkulturella och mångetniska Sverige. Men Januaripartierna, regeringen plus Centerpartiet och Liberalernas, förmåga att hantera den växande kriminaliteten får lågt betyg av svenska folket.

Hela 57 procent av de tillfrågade i Novusundersökningen har lågt eller mycket lågt förtroende för regeringen och de vänsterliberala stödpartiernas förmåga att bemöta våldet.

Även när det kommer till att identifiera och straffa brottslingar är förtroendet mycket svagt. 60 procent av de tillfrågade har lågt eller mycket lågt förtroende för den styrande fyrklöverns duglighet på detta områden.

Endast 12 procent tycker Löfven regeringen gör ett bra jobb på kriminalområdet.

Andreas Hatzigeorgiou, vd för Stockholms Handelskammare, tror dock att grundproblemet främst är för få poliser.

– Politiskt finns det en stor enighet om att det behövs fler poliser och det har tillkommit många utbildningsplatser. Dessvärre fylls inte platserna, allt för många poliser slutar i förtid och det faktiska antalet poliser har stått och stampat under en längre tid.

Dadgostar storfavorit till V-jobb

0
Nooshi Dadgostar är för närvarande den enda kandidaten till att efterträdda Jonas Sjöstedt. Foto: Jessica Segerberg.

Efter att partiets klimatpolitiske talesman Jens Holm meddelat att han inte tänker kandidera till partiledarposten är Nooshi Dadgostar fortfarande den enda person som sagt sig vilja bli partiledare. Holm ställer sig även bakom Dadgostars partiledarkandidatur.

Tidigare har även partiveteranen och ekonomisk-politiske talespersonen Ulla Andersson aviserat att hon inte ställer upp som partiledarkandidat, utan istället stöttar Dadgostars kandidatur.

Nooshi Dadgostar är född i Ängelholm men uppvuxen i Göteborg. Hon blev riksdagsledamot 2014 och har även varit vice ordförande i Ung Vänster och kommunpolitiker i Botkyrka. Hennes föräldrar kom till Sverige från Iran i början av 1980-talet.

Boksläpp: “Islamismen i Sverige” med Johan Westerholm

0

S-ledamot: ”Stor, fet lögn” att Sverige var bättre förr

0
"Stor, fet lögn" att Sverige var bättre förr, menar Olle Thorell (S). Foto: Per Helgoson.

Enligt Thorell, som suttit i riksdagen sedan 2006, är fel att påstå att 1950-, -60, -70 och 80-talens Sverige var tryggare och mer välmående än dagens.

Han listar sedan upp flera saker han menar var sämre förr, bland annat att feminism och homosexualitet inte var lika populärt då som nu. ”Fakta talar sitt tydliga språk – det var inte bättre förr”, skriver han i artikel i Aftonbladet.

Istället menar han att det är högerpopulister som ”eldar på känslan av att allt var bättre förr”.

”De beskriver nutiden i Sverige som ett fullständigt kaos av våld och en välfärd som helt havererat. Politikerna i de etablerade partierna är helt odugliga och oförmögna att ta Sverige ur den djupa kris som de själva skapat”.

Ett skäl till människors oro är enligt Thorell att de numera söker egen information om samhällsutvecklingen och inte längre förlitar sig på etablissemangets nyhetsförmedling.

”En stor utmaning i bygget av det starka samhället idag är hur människor får sin verklighetsbild formad. Då var det samma radio och tv som folk tog del av. Nyheter skrevs av journalister som gjorde värderingar av nyhetens relevans”.

Idag menar han att det istället är ”klickjagande nyhetssidor” som ”driver populisternas agenda”.

Yttrandefrihetsombudsmannen gav oppositionella debattörer en röst

0
Sextio betalande åhörare hade kommit till Alviks kulturhus för att lyssna på Yttrandefrihetsombudsmannens inbjudna talare. Foto: Exakt24

Yttrandefrihetsombudsmannen, YO, lockade besökare från alla hörn av södra Sverige under en eftermiddag i Alviks kulturhus i Stockholm med titeln ”Vad får man säga? En eftermiddag om yttrandefrihet”. 

Först ut att tala var ordförande i föreningen, Ola Bengtson, som har ett helt yrkesliv som jurist bakom sig och som numera ägnar sin tid som pensionär åt att kostnadsfritt företräda personer som behöver juridisk hjälp i tvister som handlar om yttrandefrihet. Bengtsson säger att han har arbetat inom samtliga rättsområden.

– Jag var med och startade och drev Sveriges första anti-diskrimineringsbyrå. Jag var med och påverkade diskrimineringslagstiftningen och fick upp det här på bordet. Jag har även varit jurist åt bosniska riksförbundet, så jag är humanist, tror på det goda och tror på människan. Att avrunda min karriär med att arbeta med yttrandefrihet känner jag är kronan på verket, säger Bengtsson.

Ola Bengtsson är pensionerad jurist, ordförande i Yttrandefrihetsombudsmannen och är stolt över att avsluta sin karriär genom att hjälpa utsatta människor att få juridisk hjälp i frågor som rör yttrandefrihet. Foto: Exakt24

Jan Sjunnesson är föreningens sekreterare och berättar hur tanken om YO föddes.

– Jag gick med i danska Tryckfrihetssällskapet för fem år sedan. Sedan dess har jag tänkt att vi skulle ha något motsvarande i Sverige. Har man inte rätten att yttra sig fritt så begränsar det alla andra demokratiska fri- och rättigheter. 

Skrev twitterinlägg – anmäldes för ofredande
Kjell Böhlin är i grunden IT-konsult men arbetar numera som debattör, kritiker och journalist. Böhlin berättade om hur han har blivit anmäld för ofredande och olaga integritetsintrång av den statligt finansierade angiveriföreningen Näthatsgranskaren. Böhlin beskriver sitt arbete som varande av journalistisk karaktär, vilket innebär att han under en tid presenterade information som svar på påståenden från Näthatsgranskaren. 

Delgivningen om misstanke skedde inte enligt vanlig procedur med ett brev från posten, utan skedde istället av oklar anledning genom att polisen gjorde ett hembesök hos Böhlin. 

– I mitt fall var det åklagaren som hade beslutat det. Att jag ska hämtas till förhör. Det är snarare ett problem som ligger i rättsväsendet än hos polisen. Jag vet att många människor känner sig kränkta av att bli brutalt hämtade av polisen, att bli fysiskt ivägsläpade, blåslagna och sådana saker. 

Böhlin kritiserade att människor DNA-topsas och berättar att han själv också blev topsad för att ha skrivit på sin dator. 

– DNA-topsning är kränkande i sig – där ska man tänka sig för från rättsväsendets sida, även om det finns fängelse i straffskalan. Det här är inte tal om ett rån eller misshandel på stan, det handlar om något som sker i en bostad med en dator. Jag blev själv topsad. I Bilyana Martinovskis fall så ändrade man brottsrubriceringen för att kunna få med fängelse i straffskalan så att man kunde topsa henne. 

Böhlin berättar om hur hans anmälan om ofredande motiverades av rättsväsendet.

– Det som togs upp i förhöret var ett mappsystem som jag hade tagit en bild av där jag förvarade information om Åberg (Näthatsgranskaren). Jag skrev lite humoristiskt att ”jag kommer väl att göra en bok om det hela”.

Kjell Böhlin bemöter påståenden från Näthatsgranskaren på twitter och har för detta blivit polisanmäld för ofredande och olaga integritetsintrång. Polisen informerade Böhlin om hans anmälan via ett hembesök och genomförde en DNA-topsning på polisstationen. Foto: Exakt24

Exakt24 passade på att ställa några frågor till Kjell Böhlin.

Vanligtvis så består ju ett ofredande i att man är väldigt mycket ”på” och stör en medborgare, hur menar rättssystemet att du har ofredat Näthatsgranskaren?

– Endast genom twitterkonversation. Sen har vi haft kommunikation genom mejl där jag har ställt frågor som journalister gör. Jag har aldrig ringt till honom. 

Jag har talat med en jurist som sa att ständigt återkommande twittermeddelande inte kan klassificeras som ofredande eftersom man som mottagare av den här informationen kan blockera konton. Vad tänker du om det?

– Jag tycker också att det är konstigt. Jag vet i det här fallet att han har blockerat mig så att inte jag ska kunna skriva på deras sida och på det sättet så har man diskvalificerat sig tycker jag. 

På sin dator har Böhlin förvarat information om Näthatsgranskaren som denne redan själv har gått ut med. Vi frågar vilken riktning som samhällsutvecklingen går i, ifall spridande av information hindras.

Vad skulle det kunna innebära om man inte får vidarebefordra information som redan är publicerad, vilket samhälle skulle vi då ha?

– Då har vi inget upplysningssamhälle längre. Då är vi tillbaks i gamla kommunistvälden där vi blockerar sanningen. Om vi förhindrar människor att tala om vad andra har skrivit, då inskränker vi faktiskt vår rätt till samhälle överhuvudtaget. Då är det staten som ska styra allt och det samhälle vill inte jag ha.  

Polisbrutalitet för att stoppa näthat
Åsa Westerberg var dagens tredje talare och berättade om hur hennes aktivism lett till att hon blev misshandlad blodig av polisen i sitt eget hem i samband med att hon blev hämtad till förhör. Den 23 december blev Westerberg dömd för hets mot folkgrupp och grovt förtal sedan hon bland annat i grova ordalag kritiserat avrättningsvideos publicerade av islamiska staten, och dragit paralleller till islam som religion.

Åsa talade ur hjärtat och använde ett mustigt språk då hon beskrev sin juridiska motpart Tomas Åberg från Näthatsgranskaren, vilket fick publiken att flera gånger skratta och ge spontana applåder. 

– Åberg är en ganska feg varelse som söker upp, trakasserar, terroriserar och okynnesanmäler tusentals vanliga normala svenskar, främst kvinnor. Jag tror att han gör det för att han tror att vi kvinnor inte kan ge svar på tal, stå upp för oss själva eller slå tillbaka mot honom, men där tar han fel!

Åsa berättade om hur polisen borrade upp hennes lås och bröt sig in i hennes lägenhet för att hämta henne till förhör, trots att hon hade meddelat åklagaren att hon var sjuk och hade läkarintyg på detta.

– Det var poliser som påminde om basebolligan som härjade på åttiotalet. De bröt sig in i min lägenhet, slog mig blodig och en vecka efter polismisshandeln hade jag fortfarande synliga märken efter handfängsel och slag.

Åsa Westerberg fick publiken att komma med spontana applåder och skratt då hon med målande ordalag kritiserade den statligt finansierade angiveriorganisationen och åsiktsregistreraren Näthatsgranskarens ordförande Tomas Åberg. Foto: Exakt24

Avskedad och svartlistad för att vilja hjälpa våldtäktsoffer
Kvällens sista talare var akademikern Bilyana Martinovski, som tidigare arbetat som affilerad docent på Stockholms Universitet, men som miste sin anställning sedan hon på Twitter ville upplysa om faktaunderlag som handlade om våldtäktsstatistik. Martinovski blev liksom Åsa Westerberg utsatt för omild behandling av polisen i oktober 2019. Orsaken var att hon inte infunnit sig till förhör om förtal och blev därför hämtad av över tio poliser på Arlanda flygplats och lämnad ensam i Stockholmsnatten endast iförd lättare kläder.

Marinovski är specialiserad i interaktion mellan människa och maskin och hade som mål med sitt twittrande att belysa ett problem för att kunna få ekonomiska anslag för att kunna forska fram metoder för att hjälpa offer i samhället som utsatts för just våldtäkter. Martinovski höll ett föredrag om våld, sadism och förtryck av överlevnadsinstinkter, och berättade om hur det gick till när det av prinsparets stiftelse belönade jagärhär såg till att få henne avskedad från universitetet för att hon påtalat våldtäktsproblematiken.

Bilyana Martinovski talade om en utbredd sadism i samhället och hur hon blev av med sin tjänst på stockholms universitet för att hon twittrat om gruppvåldtäkter i Sverige. Foto: Exakt24

Martinovski satte begränsningarna kring yttrandefrihet och den generella utvecklingen i västvärlden i ett större sammanhang och varnade för en värld utan gränser. 

– Jag är inte förvånad över att det finns sadistiska tendenser på alla möjliga nivåer i Sverige och i världen. Jag ser tendenser att man inte ska ha någon nationell identitet, inget eget språk, ingen egen militär – utan bara en EU-militär. När det blir konflikter så tar man in militärer från andra länder. Det här händer inte av en slump, säger Martinovski.

Matinovskis twittrande har idag lett till att hon har stora svårigheter att få ett jobb inom den akademiska sfären.

– Jag är fullständigt utplånad från arbetsmarknaden. Jag har ansökt ungefär 26 tjänster sedan jag blev av med min affilering, även om jag valdes av sakkunniga och var den mest kvalificerade ansökaren eller till och med har jobbat på institutionen, så har rekryteringsprocessen avbrutits. Jag har begärt ut offentliga handlingar varje gång för att se vad de håller på med. Det finns ingen chans för mig att fortsätta som forskare i Sverige som jag ser det nu, säger hon. 

”Yttrandefriheten är hotad”
Jan Sjunnesson kritiserar att staten finansierar privata åsiktsregistrerare och berättar vidare varför föreningen behövs idag.

– Yttrandefriheten är hotad i Sverige. Inte utav medborgarna utan av staten och deras myndigheter. Idag är medborgarna utlämnade åt allehanda påtryckargrupper som begränsar vår yttrandefrihet och som tar staten till hjälp, därför behövs vi. Polisens näthatsgranskargrupper och de åtal som vi har hört om här idag visar på domar som inskränker personers yttrandefrihet. Man trodde att internet skulle leda till större yttrandefrihet men det har paradoxalt nog minskat yttrandefriheten.

Jan Sjunnesson är initiativtagaren bakom yttrandefrihetsombudsmannen. ”Jag anser att yttrandefriheten är hotad, inte av medborgarna, utan av staten och deras myndigheter”, säger han till Exakt24. Foto: Exakt24

Ordförande Bengtsson håller med sin kollega, betonar vikten av ett levande debattklimat och varnar för att samhället annars kan gå en farlig utveckling till mötes då landet kan komma att likna en tryckkokare. 

– Det blir polarisering och hat. Den här lagen om hets mot folkgrupp som har blivit så populär att anmäla, polariserar och leder till en massa hat. Så den nuvarande lagstiftningen är förödande. Ju mer gammelmedia inte håller sig till faktiska förhållanden och rapporterar vad som faktiskt händer, ju mer kommenterar folk i vredesmod på sociala medier, säger Bengtsson.

Sjunnesson var nöjd med arrangemanget som lockade cirka sextio betalande besökare, men hoppas på att fler kommer att visa intresse för föreningens framtida evenemang. YO kommer att i slutet av mars arrangera ett möte med den brittiska journalisten och opinionsbildaren Katie Hopkins. För mer information, besök www.yttrandefrihet.nu.

DN: Riggade fotbollsmatcher kopplade till invandrarmaffian

0
Riggade fotbollsmatcher blir allt vanligare och enligt Dagens Nyheter är kopplingen tydlig till den organiserade brottsligheten. På bilden Friends Arena. Foto: Wikimedia Commons.

Svensk idrott, och i synnerhet fotbollen, har blivit en lukrativ spelplan för kriminella. Agentverksamhet och matchfixning är ett enkelt sätt att tjäna stora pengar med låg risk. Något som lockar till sig den organiserade brottsligheten.

– Liksom andra trendande brottsspecialiteter sprids sådant snabbt i kriminella miljöer, säger poliskommissarie Fredrik Gårdare till DN.

Dagens Nyheters undersökning av spel- och bettingstatistik visar att det går att hitta kopplingar mellan misstänkt riggade matcher och andra grova brott.

Enligt polisen behöver spelbolagen bli bättre på att rapportera oegentligheter som kan vara tecken på manipulation av spelmarknaden.

Svenska fotbollförbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand menar också att myndigeter och spelbranschen måste ta ett större ansvar.

– Det är viktigt att förstå att det inte är fotbollen i sig som skapar dessa problem, utan det är spel och betting på fotboll som är problemet, säger Sjöstrand till DN.

Wolodarski ber om ursäkt efter ”stripp-annons”

0
Dagens Nyheter ber om ursäkt för sin reklam för strippklubben Angels Club i Köpenhamn. Foto: Stripclubguide.

Det var i onsdags som en resebilaga följde med Dagens Nyheter. I bilagan fanns en helsidesannons för Angels Club, en strippklubb i Köpenhamn.

Under rubriken ”En herrklubb att återvända till” får läsaren lära sig att klubben är ”redo att förnöja kunder, antingen vid stora scenen eller med en lite mer personlig touch, i något av de privata båsen”.

Nu ber DN:s chefredaktör om ursäkt för tidningens danska restips.

– En annons som publicerades i en extern reklambilaga som medföljde onsdagens DN, bröt tydligt mot de regler som gäller för annonsering i tidningen. DN ber oförbehållsamt om ursäkt för att annonsen publicerades. Rutinerna kring denna typ av bilagor kommer att skärpas, skriver Wolodarski.

Klart: Skatt på plastpåsar klubbad i riksdagen

0
En skatt på tre kronor per plastpåse införs första mars. Foto: Piqsels.

Sveriges riksdag röstade under eftermiddagen ja till att införa en punktskatt på platsbärkassar, exempelvis sådana du köper i matbutiker för att bära varor. Skatten på tre kronor per påse börja gälla första mars i år.

Regeringens proposition röstade igenom med siffrorna 195-123. 31 riksdagsledamöter var frånvarande.

Moderaterna, Sverigedemokraterna och en ledamot från Centerpartiet röstade emot förslaget medan resten av de närvarande ledamöterna var för.

En plastpåse som köps i livsmedelsbutik kommer efter skattens införande att kosta 6-7 kronor. Enligt SVT kommer skatten inbringa ungefär 2,7 miljarder till statskassan per år.

Intäkterna ska enligt den statliga TV-kanalen användas till att sänka skatten på arbete.

Migranter försökte storma gränsen till Ungern – flydde efter skottlossning

0
Det dubbla ungerska gränsstängslet är elektrifierat och förstärkt med övervaknings- och IR-kameror samt poliser, vakter och gränsjägare utrustade med en rad olika vapen, fordon och andra hjälpmedel. Foto: Youtube

Det var under natten till tisdagen som en grupp på 60-70 illegala migranter försökte storma den ungerska gränsen, från den serbiska sidan. Tre ungerska gränsvakter konfronterade migranterna och när de senare inte hörsammade vakternas uppmaning att avbryta det illegala invandringsförsöket så sköt en av vakterna tre varningsskott.

Efter skotten flydde de allra flesta migranter tillbaka in i Serbien och de fyra som istället försökte fly in i Ungern greps snart och sitter nu häktade i väntan på rättegång. Straffet för illegal invandring och forcering av det ungerska gränsstängslet är fängelse i upp till åtta år följt av utvisning.

– Gränsskyddet fungerade väl inpå småtimmarna under tisdag morgon, när illegala invandrare försökte bryta igenom den ungerska gränsen, kommenterade inrikesminister Sándor Pintér under en presskonferens på tisdagen.

Sedan årsskiftet har cirka 3 400 personer försökt forcera den ungerska gränsen illegalt. Ungerns gränsstängsel sträcker över drygt 52 mil – landets yttre Schengengräns mot Serbien och Kroatien. Gränsen är försedd med dubbla stängsel varav det ena är elektrifierat. Stängslen är även utrustade med taggtråd, strålkastare, säkerhets- och infrakameror, samt högtalare som på engelska, arabiska och farsi varnar illegala migranter för konsekvenserna av eventuella forceringsförsök.

Av säkerhetsskäl uppger inte Ungern hur många som vaktar gränsen, mer än att det rör sig om tusentals poliser, vakter och specialutbildade “gränsjägare”, försedda med en rad olika vapen, terrängbilar, motorcyklar, hästar, helikoptrar och drönare.

Att lagligt försöka invandra till Ungern via Serbien som asylsökande är lönlöst eftersom Ungern betraktar Serbien som ett säkert land att söka asyl i. Eftersom Ungerns övriga grannländer är med i EU så blir den som istället försöker nå Ungern via ett annat land än Serbien deporterad med hänvisning till Dublinförordningen

Video från när gränsstängslet uppfördes: