onsdag, 15 juli, 2020
onsdag, juli 15, 2020

SÄPO jagar tonåring för näthat under falsk förespegling om “terrorbrott”

0

Svensk sjukvård hårt drabbad – 200 000 operationer ställs in

0
Den svenska ”vårdskulden” ökar på grund av inställda operationer. Foto: Pixabay/Sasin Tipchai

Den svenska vården, med en undermålig tillgång på skyddsutrustning, bristande rutiner och saknade resurser har lett till en ansträngd situation där en mycket stor mängd sjukvårdspersonal blivit smittad av coronaviruset SARS-CoV-2. Det i sin tur tillsammans med det fokus vården tvingats ha på att bekämpa pandemins härjningar i Sverige har gjort att ”vårdskulden” – antalet patienter i vårdkö – hela tiden ökat och nu når kritiska nivåer. Enligt Sveriges läkarförbund (SLF) kan över 200 000 planerade operationer tvingas ställas in innan årets slut.

Smittad vårdpersonal
I början av utbrottet testades inte sjukvårdspersonal, vilket fick sjukskrivningarna i vården att skjuta i höjden. Personal som upplevde symptom, vilka även delas av vanliga förkylningar till viss del, valde att sjukanmäla sig istället för att riskera att sprida en potentiell smitta av coronaviruset vidare. Av nästan 1 000 bekräftade fall de fyra första veckorna hade 80 vård- och omsorgsanställda testat positivt. Först den 13 mars rekommenderade Folkhälsomyndigheten testning av personalen och patienter inlagda på sjukhus. Redan i mitten av maj hade 10 315 av totalt 20 754 positiva provsvar från vård- och omsorgspersonal kunnat konstateras. Det motsvarade nästan hälften av alla bekräftade fall under de första tre månaderna av utbrottet enligt siffror som Folkhälsomyndigheten sammanställt till TT.

Totalt har nu över 75 000 svenskar smittats, men det är oklart hur många av dessa som är vårdpersonal. Enligt flera rapporter av det svenska läget med nya bekräftade fall av coronavirussmittade som Folkhälsomyndigheten släppt har antalet nya fall till stor del, mellan 25-50 procent under olika veckor, varit just vård- och omsorgspersonal. Det är även oklart hur många av dessa som blivit allvarligt smittade eller avlidit.

– Jag känner till två läkare i Stockholm som har dött, där sannolikheten att de har blivit sjuka på jobbet är väldigt stor. Flera läkare har också legat inlagda för intensivvård, sade Johan Styrud, ordförande för Läkarföreningen i Stockholm och överläkare vid Danderyds sjukhus, till Aftonbladet.

Allvarliga brister i sjukvården
Bland förklaringsmodellerna för varför så många i vård och omsorgen, trots god kunskap och inövade rutiner, ändå blivit smittade finns det två som sticker ut som mest troliga. Den ena är att vården helt enkelt inte hade nog med utrustning, framförallt skyddsutrustning, för att kunna täcka upp det omfattande behovet som uppstod när smittan fick fäste i Sverige. Bristen på skyddsutrustning under de första veckorna har beskrivit som ”akut” på många sjukhus runt omkring i Sverige, trots att Socialstyrelsen istället gett en bild av att läget varit under kontroll.

– För dem som jobbade i den första linjen i primärvården och med avancerad vård i hemmet fanns hemskt lite skydd. Där var utsattheten bland personalen enorm, sade Styrud till Aftonbladet.

Även på sjukhusen var bristen på skyddsutrustning omfattande, och problemet förvärrades av att de 21 regionerna gav sig ut på den globala marknaden för skyddsutrustning och där plötsligt tvingades försöka konkurera med hela stater som inte sparade på slantar för att säkerställa leveranser först.

Bristfällig svenska riskfaktor
Den andra förklaringsmodellen som visat sig vara relevant är att en stor del av framförallt omvårdnadspersonal utan längre utbildning har svaga svenskkunskaper och inte har svenska som modersmål. Enligt flera personer inom vård och omsorg som Nya Tider talat med, sjuksköterskor och läkare bland annat, så har man oftare problem med att invandrare inte följer de rutiner som upprättas.

– Det sker inte av illvilja, men på min arbetsplats har vi flera gånger tvingats påpeka brister som vi ser gällande hygien, korrekta rutiner kring avstånd och hur vi skall behandla våra patienter hos delar av personalstyrkan, sade en läkare som ville vara anonym till Nya Tider.

NyT: Vad tror du det beror på och vad menar du att det får för effekter?

– Det finns en personalgenomströmning på vissa avdelningar där språksvårigheter tyvärr spelar en roll i att man inte följer de strikta rutiner som vi implementerat. Kort och gott kan man väl säga att detta inneburit att fler personer sannolikt smittats och drabbats av Covid-19, däribland i vår egen personal. Vi hade en incident jag kan nämna där en i personalen som inte talar mer än ett fåtal ord på svenska kommit i kontakt med ett flertal patienter och därefter med personal i utrymmen som skulle varit säkrade från smitta. Därefter insjuknade flera av de i personalen som varit närvarande. En av dessa vårdas nu på IVA. [Intensivvårdsavdelning] När vi tittat närmare på incidenten i efterhand visade det sig att personen inte förstod sig på varningarna och uppmaningar från övrig personal och agerat på ett riskfyllt vis och själv bar på viruset.

Sådana exempel finns det flera av och problemet har även rapporterats av massmedierna. Till exempel beskrevs massdöden på demensboendet Djurgården i Eskilstuna, där minst 29 äldre avlidit under våren – en sexdubbling mot det genomsnittliga dödstalet under föregående år – som ett misslyckande grundat till del på invandrares dåliga svenskkunskaper.

Enligt kommunens utredning av boendet har det funnits skyddsutrustning, men den har inte alltid använts av personalen. Bland personalen som fanns tillgänglig var det många som inte förstod hur de skulle använda skyddsutrustningen eller hur de skulle följa rutinerna visar utredningen.

”Sjuksköterskorna beskriver också hur personal inte använt skyddsutrustning på ett korrekt sätt. De basala hygienrutinerna brister när exempelvis en medarbetare går från en boende till en annan utan att byta förkläde eller handskar.”

Enligt utredningen kan bristerna på boendet bland annat bero på samarbetssvårigheter råder bland personalen och att ”personalgruppen generellt är språksvag och inte har svenska som modersmål”.

Undviker vård – bygger vidare på växande ”vårdskuld”
Bristen på sjukvårdspersonal har tillsammans med ett annat fenomen, nämligen att patienter som valt att undvika att söka vård av rädsla för att smittas av coronaviruset, samtidigt skapat en grogrund för ett växande problem inför hösten. Antalet personer som köar för att kunna genomföra operationer har kontinuerligt ökat under våren och allt fler operationer har även ställts in.

Totalt menas det enligt Sveriges läkarförbund (SLF) röra sig om över 200 000 operationer som ställs in i år, förutsatt att utvecklingen man sett under våren fortsätter över hösten.

– Redan innan coronainfektionen slog ner under våren så har det ju funnits en kösituation i hela landet som då beror på kanske framförallt platsbrist men även brist på andra resurser inom vården, sade SLF-styrelseledamoten Lars Rocksén, narkosläkare vid Örnsköldsviks sjukhus till Aftonbladet.

– Nu under våren har resurser behövts för att ta hand om patienter med Covid-19 och då har man stängt ner operationer och även inplanerade besök på mottagningar vilket gör att vårdköerna ökar över hela landet.

I de regioner som drabbats värst av coronapandemin har även antalet uppskjutna operationer ökat mycket snabbt. Bara i Stockholm rör det sig om tusentals uppskjutna vårdinsatser och vård som uppskattas omfatta två miljarder kronor, enligt Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.

– Det kommer kräva fortsatt samarbete med alla vårdgivare – att vi mobiliserar all kapacitet vi kan. Samtidigt är det viktigt att våra medarbetare i vården får möjlighet till återhämtning, sade Anna Starbrink till Aftonbladet.

– I den planering vi har hittills räknar vi med ett mer normalt läge i vården från den 1 september, men framöver kommer det kräva ett stort arbete för att komma till rätta med de vårdköer som uppstått och kapa väntetider igen. Vi måste också arbeta förebyggande inte minst i socialt och ekonomiskt utsatta områden för att minska ojämlikheten i sjukdom och hälsa.

– Coronapandemin och att klara annan vård nu och framöver kommer att kräva stora resurser. Regeringens löfte att täcka alla coronarelaterade kostnader är oerhört viktigt för att vi skall kunna klara vårt uppdrag mot invånarna på bästa sätt.

SD: Extremistpartier håller Sverige gisslan

0
Migrationskommitténs arbete har varit helt bortkastat eftersom de invandringsextrema partierna kraschat förhandlingarna, enligt SD:s Jonas Andersson. Foto: Riksdagen.

Häromveckan meddelade Sverigedemokraterna att man lämnar migrationskommitténs förhandlingar eftersom det enligt partiet inte längre fanns någon möjlighet att nå en acceptabel kompromiss. Kort därefter lämnade även Moderaterna kommittén sedan Socialdemokraterna valt att istället gå Miljöpartiet till mötes.

Sverigedemokraternas ledamot i migrationskommittén, riksdagsledamoten Jonas Andersson ser nu det senaste årets arbete som helt bortkastat.

”I över ett år har Migrationskommittén arbetat med att få till stånd en fungerande och ansvarsfull migrationspolitik för Sverige. Nu när dess sluttid närmar sig står det klart att det varit ett bortkastat år, fullt av käbbel och meningslösa symbolfrågor. Kommittén, och den svenska politiken, har misslyckats”, skriver han i en debattartikel på politiksajten Altinget.

Enligt Andersson måste Sverige framförallt avskaffa de så kallade ”pull”-faktorerna det vill säga de effekter som förmår invandrare att välja Sverige. Ett volymmål var därför feltänkt menar han, eftersom personer som vill invandra till Sverige inte bryr sig om det.

Sverigedemokraterna kommer nu att lägga ett eget förslag i migrationskommittén som bland annat innebär att ”endast konventionsflyktingar kommer ha rätt till familjeåterförening, att försörjningskraven skärps och breddas, att särskilda transitcenter i nederländsk modell anläggs för snabb handläggning av asylärenden, samt att bevis- och identitetskraven höjs.”

Dessutom vill partiet ”på sikt” göra ytterligare förändringar på välfärdsområdet ”för att skapa en koppling mellan arbete och rätten till välfärd för utlänningar”.

Barndomsvänner dömda för bombdåd mot danska skatteverket

0
Bomben orsakade skador för över sex miljoner danska kronor. Foto: Stillbild Youtube

Två svenska medborgare döms till fyra respektive fem års fängelse för sprängningen vid Skatteverket i Köpenhamn. Det meddelade domare Kirsten Schmidt vid domen i Köpenhamns tingsrätt på torsdagseftermiddagen.

Männen är 23 och 24 år gamla och utvisas också ur Danmark för gott.

De två svenska medborgarna, vars namn uppges av danska medier – Nurettin Nuray Syuleyman och Zacharias Tamer Hamzi – stod åtalade för att ha fört med sig en bomb i en svenskregistrerad skåpbil och utlöst den vid det danska Skatteverket på Østbanegade på Østerbro i Köpenhamn. De två männen är barndomsvänner.

Den 6 augusti 2019 detonerade en kraftig bomb framför det danska Skatteverkets kontor på i Köpenhamn. Två svenska medborgare åtalades senare för attacken. En greps på Köpenhamns flygplats den 17 augusti när han anlände på ett plan från Libanon och den andre greps i Malmö den 13 november.

De anklagas för att ha brutit mot vapenlagen genom att transportera en bomb med dynamit till Köpenhamn från Sverige och för att ha orsakat en explosion med stor förödelse – dansk lagstiftning gör det möjligt att höja straffet med upp till hälften om det anses vara en terrorhandling.

Förutom att transportera och utlösa bomben, åtalades de för brott mot avsnitt 114a i danska strafflagen om terrorism.

Åklagaren ansåg att det var ett terrordåd, eftersom männen planerade sprängningen och utlöste bomben vid den danska myndigheten men domstolen valde att fria männen på den åtalspunkten

Åklagare Andreas Christensen förklarade efter domen att Åklagarmyndigheten önskade pröva lagrummet gällande vad som kan definieras som terrorism. Men rätten ansåg att det inte fanns några bevis för att de tilltalade ämnade orsaka omfattande förstörelse eller att det var en terroristhandling.

”Det är risken när man åberopar en lag som inte har använts tidigare” sade han, med hänvisning till den aktuella terroristlagen.

Explosionen orsakade skador på myndighetens egendom för cirka 6,2 miljoner danska kronor. Dessutom drabbades den närliggande Nordhavnstationen av skador för nästan 12 000 kronor.

Nurettin Nuray Syuleyman och Zacharias Tamer Hamzi har förklarat sig oskyldiga till anklagelserna. De har erkänt att de kört skåpbilen i fråga från Malmö till Köpenhamn tillsammans. Men där upphör enigheten. De har alltså gett motstridiga förklaringar till varför de kom till Köpenhamn, och motivet till dådet är inte klargjort.

Enligt domstolen agerade Syuleyman förare, medan Hamzi hade en mer aktiv roll i bombdådet.

Det var han som utlöste bomben. Som ett resultat av detta dömdes han till fem års fängelse, medan Syuleyman dömdes till fyra års fängelse. Åklagare Andreas Christensen hade yrkat på sju års fängelse för båda. Männen har ännu inte bestämt sig för om domen skall överklagas.

Somalier försökte våldta 11-åring – offrets mamma grep honom

0
Den 16-årige somaliern är misstänkt för 35 brott bara det senaste året – bland annat våldtäkt och andra våldsbrott. Pojken på bilden har inget med händelsen att göra. Foto: Pikist

Ett föräldrapar i Upplands Väsby gjorde ett envarsgripande på en 16-årig somalier som nu är misstänkt för våldtäktsförsök på deras elvaårige son.

– Min son grät, var hysterisk och sa att killen hade kniv. Min son var livrädd att han skulle skada oss. Jag sa att vi måste hitta honom så han inte kan göra så mot något annat barn, berättar mamman för Expressen.

Och efter att ha letat ett tag så hittade de den 16-årige somaliern, som mamman lyckades hålla fast tills polis anlände.

– Jag skrek till killen att jag aldrig kommer att släppa honom. Och jag skrek till honom – ”hur fan kan du göra så här mot ett barn”, berättar mamman.

Somaliern misstänks även för att ha överfallit och våldtagit en 12-årig pojke. Den gången lyckades pojken köpa sig fri efter ett tag, genom att erbjuda somaliern sin veckopeng.

Totalt är somaliern misstänkt för 35 brott enbart under det senaste året, bland annat misshandel, olaga hot, ofredande, inbrott och våldtäkt.

DN missnöjda med socialkonservativ valseger i Polen

0
Efter helgens val står det klart att Polens president Andrzej Duda sitter kvar i fem år till. Foto: Wikimedia Commons.

Andrzej Duda, som är kopplad till den regerande socialkonservativa partiet Lag och rättvisa (PIS) vann helgens polska presidentval. Det innebär att Duda sitter kvar på posten i ytterligare fem år, trots att hans utmanare, Warszawa liberale borgmästare Rafal Trzaskowski, gjorde ett oväntat starkt val.

Den liberala morgontidningen Dagens Nyheter är inte dock nöjda med valresultatet på andra sidan Östersjön. I en ”analys” av valet beklagar sig tidningens korrespondent Michael Winiarski över valresultatet.

– PIS har ”mutat” en stor del av väljarkåren med stora – delvis ofinansierade – sociala förmåner i form av barnbidrag och extra pensioner spelade en stor roll. I vilket fall lyckades PIS med hjälp av en massiv propagandakampanj och smutskastning av Trzaskowski i de statliga medierna mobilisera tillräckligt många, skriver han som förklaring till valresultatet.

Han manar nu den liberala oppositionen att noggrant undersöka varför inte fler polacker röstar för dem.

– Oppositionen måste göra en ordentlig analys av det bittra faktum att den har förlorat samtliga nationella val under de senaste fem åren: två parlamentsval, två presidentval och valet till EU-parlamentet. Varför röstar inte majoriteten för tolerans, rättssäkerhet och goda EU-relationer?, frågar sig den liberale korrespondenten.

Influencers gör fjällvandring trendigt

0

När Naturvårdsverket gjorde en enkätundersökning bland 27 chefer för fjällstationer och liknande så uppgav 80 procent att antalet ovana besökare har ökat de senaste fem åren. Och med det har även antalet olyckor ökat kraftigt.

Vanligast är att de nya besökarna inte är förberedda på dåligt väder, som ju sällan syns på Instagram. Samt att de har utgått ifrån att det ska finnas mobiltäckning överallt.

– Allt för många ovana besökare kommer med förväntningar om sol och allmänt vackert väder utifrån bilder de sett i sociala medier, säger Per-Olov Wikberg som är samordnare vid Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd.

Och nu har SMHI tagit fram en checklista för vandrare där det framkommer vilka kläder man behöver i fjällen, vikten av att följa väderprognoserna samt att ha koll på var man befinner sig.

Sa ”all lives matter” – sköts ihjäl; Mamma grep somalier som försökte våldta hennes 11-åring; Nationalistisk seger i Polen

0

Klarspråk: Kulturkriget intensifieras; coronastöd för kultureliten?; Tegnells vaccin tillförlitligt?

0

Argentina i konkurs – för nionde gången

0
Presidentpalatset Casa Rosada i Buenos Aires. Foto: Wiki/Grashoofd. Infälld bild höger: Argentinas president Alberto Fernández har fått en tuff start med sin nytillträdda vänsterregering. Nu är landet i konkurs. Foto: Wikimedia/Paladinum2

Det skuldtyngda sydamerikanska landet har en statsskuld på nästan 100 procent av BNP, omkring 400 miljarder dollar. I början av juni skulle man ha betalat ränta på 500 miljoner dollar till utländska investerare som lånat ut totalt 65 miljarder dollar till landet.

Redan i maj hade Argentina skjutit upp betalningen till juni, men inte heller då kunde man betala. En av fordringsägarna, världens största fondförvaltare BlackRock, har tillsammans med andra utländska investerare inlett samtal med Argentina för att försöka få betalt. Även Internationella valutafonden IMF är en av fordringsägarna.

Den argentinska ekonomin befann sig i svår recession redan före coronaviruset. Landet har en förhållandevis stor del av sin skuld i utländsk valuta, främst amerikanska dollar, vilket ytterligare försvårar betalningarna eftersom Argentinas egen valuta, peso, störtdykt i flera år. För att köpa en dollar krävs nu 70 peso, jämfört med 20 peso i juni 2018, en depreciering på över 70 procent.

Regeringen ligger nu i hårda förhandlingar med kreditgivarna. Klart är att kreditgivarna inte kommer att få betalt för hela sin fordran. Argentinas förslag för hur stor del av amorteringarna och räntorna som ska betalas, och när i framtiden det ska ske, har avvisats av långivarna som anser att förslaget var för dåligt.

Argentina har ett intresse i att komma överens med långivarna om villkoren, eftersom en okontrollerad konkurs utan villkor skulle leda till betydande svårigheter för Argentina under många års tid att ta nya lån. Landet har nu uttryckt att man vill undvika en lika brutal konkurs som 2001 – en konkurs vars effekter landet än i dag lider av.

Statskonkurs annorlunda mot företagskonkurs
En statskonkurs inträffar när ett land inte längre kan betala räntor på sin statsskuld. I praktiken avser alltid en statskonkurs inställda betalningar till utländska fordringsägare, eftersom inhemska fordringsägare alltid kan betalas genom att centralbanken trycker mer pengar i den inhemska valutan för att komma ur det ekonomiska trångmålet.

Statskonkurser skiljer sig från företagskonkurser på flera sätt. När ett företag går i konkurs förlorar företaget rätten att bedriva verksamhet och tillgångarna fördelas till fordringsägarna. När ett land går i konkurs sker inget av detta. Suveräniteten fortsätter och fordringsägarna kan inte formellt sett kräva att få betalt.

De negativa effekterna för landet blir ändå betydande, bland annat på grund av det låga förtroendet för landets ekonomi vilket leder till en depreciering av valutan, som i sin tur orsakar inflation. Inställda betalningar leder också till betydligt högre räntekostnader för staten när man lånar pengar genom statsobligationer. Därför har Argentina nu ett intresse av att nå en överenskommelse med långivarna om att betala tillbaka delar av beloppet, istället för att ställa in hela betalningen.

Ekonomipristagarna Thomas Piketty och Joseph Stiglitz, båda tillhörande den keynesianska ekonomiska skolan, har uttryckt att en massiv skuldnedskrivning är Argentinas enda väg att kunna tackla coronavirusets ekonomiska effekter och få ordning på sin ekonomi.

Argentina har gått i konkurs nio gånger i sin historia sedan landet blev självständigt 1816. Den nuvarande vänsterregeringen tillträdde i december 2019 och tog då över efter en centerhögerregering som styrt sedan 2015. Även under den brutala konkursen 2001 styrdes landet av en vänsterregering. Oroligheterna som följde i den ekonomiska krisen blev så svåra att presidenten Fernando de la Rùa tvingades fly i helikopter från presidentpalatset, direkt efter att han lämnat in sin avskedsansökan.

Sverige gick i konkurs senaste gången 1834 då man bara lyckades betala delar av beloppet på statsobligationer som finansierat Finska kriget 1808-1809.

Parnassen avsnitt 16: Pölsan av Torgny Lindgren

0

Grön adel, patriarkathysteri och klimatalarmism

0

Rekordmånga skjutningar i New York, RT förbjuds i Baltikum och Sverige hårt drabbat av konkurser

0

Rysk miljardär vill köpa hotade statyer från USA

0
American Museum of Natural History i New York med statyn av Theodore Roosevelt utanför ingången. Både museet och statyn har medverkat i filmen "Natt på museet" med Robin Williams som Roosevelt. Foto: Wikipedia/Ingfbruno

En rysk miljardär har erbjudit sig att köpa två historiska amerikanska statyer som BLM-demonstranter vill bort från allmänhetens syn på grund av deras ”kopplingar till rasism och kolonialism”.

Affärsmannen Andrej Filatov, 48, som driver Art Russe Foundation – med fokus på bevarandet av sovjetisk konst – har lagt ett erbjudande om att köpa två statyer som amerikanska statstjänstemän har signalerat att de vill ha avlägsnade.

Miljardären Andrej Filatov vill köpa de bägge statyerna. Foto: Wikipedia/Mimikr

Den tidigare presidenten Theodore Roosevelts staty utanför American Museum of Natural History i New York City och en avbildning av den första guvernören i de ryska kolonierna i Alaska, Alexander Baranov, som finns i Sitka, Alaska, har båda planlagts för att avlägsnas.

Nu verkar det som om de förvisade statyerna kanske inte blir kvar i USA, med den potentielle ryske köparen Filatov som säger att han skulle exportera dem till Sankt Petersburg i Ryssland, där de skulle hyllas för det ”positiva intryck” som de båda männen har lämnat på Ryssland, rapporterar CNN.

En talesman för Art Russe Foundation sade till CNN: ”Vi har djup respekt och uppskattning för individer som bidragit till Rysslands utveckling och som var förknippade med vårt lands historia.”

”Både USA:s 26:e president Theodore Roosevelt och guvernören för de ryska bosättningarna i Nordamerika, Alexander Baranov, var statsmän som satte ett positivt avtryck i Rysslands historia. Vi ser därför behovet av att bevara deras minne för kommande generationer.”

Statyerna är bara två av hundratals som har väckt kontroverser i USA när Black Lives Matter-demonstranter kräver att nationen skall konfrontera sin problematiska historia, samtidigt som många sydstatsmonument rivs i södra USA.

New Yorks Museum of Natural History meddelade förra månaden att dess staty av president Theodore Roosevelt, som har stått vid ingången sedan 1940, är planlagd för att avlägsnas efter att ha fått ett godkännande från borgmästaren i New York City, Bill de Blasio och guvernör Andrew Cuomo.

Statyn föreställer Roosevelt till häst flankerad av en indiansk och en afrikansk, vilket tyder på att de är ”underkuvade och rasmässigt underlägsna” sade de Blasio i ett uttalande.

Republikanen och USA:s 26: e president, vars ansikte avbildas på Mount Rushmore tillsammans med George Washington, Thomas Jefferson och Abraham Lincoln, har krediterats för att lägga grunden för det moderna Demokratiska partiet.

Hans progressiva politik utjämnade spelplanen mellan rika och fattiga, ett eftermäle som fördes vidare genom den moderna liberalism som tillämpades av hans kusin, Franklin D. Roosevelt under hans presidentskap.

Ellen V. Futter, museets ordförande, sade avlägsnandet handlade mer om statyns ”hierarkiska komposition” än ett omdöme om Roosevelt.

I rysk historia är Roosevelt ihågkommen som en fredsmäklare som medlade vid Portsmouthfördraget som avslutade det 18 månader långa kriget mellan Japan och Ryssland 1904. Han fick Nobels fredspris för sina handlingar två år senare.

Alexander Baranov (1747 – 1819), är en mindre känd figur i USA:s historia. Han etablerade, och fungerade som guvernör för, de första ryska kolonierna i Alaska och var chef för det rysk-amerikanska bolaget.

En bronsstaty av honom står framför Harrigan Centennial Hall på en ö uppkallad efter honom, Baranov Island, i Sitka, Alaska, där den uppfördes 1989 för att påminna om Sitkas roll som handelscenter i det förflutna.

Under statyn lyder en plakett: ”Må vi bo i vänskap och fred för evigt i denna region.”

Ett upprop om att ta ner statyn har undertecknats av 2 500 personer som anser att Baranovs roll för att främja handeln i staden var synonymt med kolonisering och förtryck av Alaskas urinvånare.

I petitionen står det: ”Alexander Baranof (Baranov) var en rysk kolonisatör som kom till Sitka, Alaska, utan inbjudan, för att berika sig själv, sitt företag och sitt land.”

”År 1804 ledde han den väpnade attacken mot de lokala Tlingit-folket som har bott i detta område i över 10 000 år.”

Art Russe Foundation har skrivit till både Sitkas kommunstyrelse och till American Museum of Natural History och säger att de har erbjudit sig att köpa båda statyerna för en hemlig summa, och preciserar: ”Monetärt värde är föremål för förhandlingar”.

Filatov, som är född i Ukraina, är en duktig schackspelare och ordförande i Rysslands schackförbund samt var vice ordförande i FIDE, det internationella schackförbundet, mellan 2014 och 2018. Han tjänade sin förmögenhet inom transport- och hamnindustrin och har en uppskattad förmögenhet på 1,1 miljarder dollar rapporterar CNN.

Filatov grundade Art Russe Foundation 2012 för att samla in och bevara konst från sovjettiden, mellan 1917 och 1991. Konsten erbjuds sedan som lån till museer och gallerier.

Han är delägare i Globaltrans, en privat järnvägsoperatör, och grundade Investmentbolaget Tuloma 2013.

Invandrarpolitiker erkänner: Skickade hatbrev till sig själv

0
Jonathan Lopez erkänner att han själv skrivit det hatbrev han mottagit. Foto: Umatilla County

Jonathan Lopez, som har mexikanskt ursprung, förlorade i maj i år de lokala primärvalet i sin hemkommun. Förutom sin misslyckade politiska karriär har han nu erkänt att ett hatbrev som han ska ha mottagit var skrivet av honom själv.

I brevet stod det bland annat skrivet att Lopez inte skulle ”ödsla sin tid att försöka bli någonting i det här landet. Vi kommer att se till att du aldrig vinner och att din familj lider precis som alla andra jävla mexikaner i området.”

I en kommentar till det fejkade brevet, som Lopez publicerade på sin Facebook-sida, skrev han att han ”inte känner något hat” mot den som skrev brevet men att ”hans hjärta brister på grund av avsaknaden av kunskap, utbildning och respekt”.

Polisen avslöjade bluffen
Men efter att polisen blivit inblandade och utrett fallet kunde man istället slå fast att det var Lopez själv som den hatfyllde brevskrivaren.

”Vår undersökning har kommit fram till att Lopez skrev brevet själv och gjorde falska påståenden till polisen och på sociala medier”, säger den lokala polischefen enligt Breitbart.

Lopez har skriftligt erkänt sin hatbluff för polisen.

Fallet ligger nu hos den lokala åklagaren. Om Lopez döms kan hatbluffen ge allt i från 1 års fängelse till böter på drygt 6 000 amerikanska dollar.

Tysklands kvinnliga ledare upplöser elitstyrka

0
Agnieszka Brugger, Förbundsdagsledamot för die Grüne. Foto: Wikipedia/Stefan Kaminski

Tysklands militära elitstyrka KSK kommer att upplösas ”på grund av högerextrema kopplingar”, sade Kramp-Karrenbauer. ”Vi kommer att ge KSK tid att trycka på återställningsknappen” tillade hon.

Kramp-Karrenbauer offentliggjorde strukturella reformer av KSK-enheten, något som inkluderar upplösningen av ett av dess fyra stridskompanier. Och skulle KSK misslyckas med sin omvandling tills i slutet av oktober så kommer det att upplösas helt.

En video från Deutsche Welle som rapporterar om beslutet innehöll vittnesmål från en soldat inom enheten: ”Någon gjorde ett skämt om judar. Det handlade om långa näsor, såna saker. Sedan sade någon annan: ’Vad är det, kompis? Menar du att det fortfarande finns judar? Jag trodde att vi hade utrotat dem alla. Vi måste göra ett nytt försök.’”

KSK tränar luftlandsättning 2017. Foto: Wikipedia/Tim Rademacher

Den försvarspolitiske talesmannen för AfD:s parlamentariska grupp, Rüdiger Lucassen, kritiserade upplösningen av KSK. ”Det finns anledning att befara att de åtgärder som nu har aviserats kommer att försämra våra specialstyrkors operativa beredskap på lång sikt” säger Lucassen.

Samtidigt anklagade han Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) för att inte ha lett Bundeswehr ordentligt. Misslyckandet med det militära och politiska ledarskapet ledde slutligen till allvarliga disciplinära brott. ”Med gott ledarskap, militär utbildning och den nödvändiga omsorgsplikten från de överordnade behöver en militär enhet inte upplösas.”

Hans partikollega och AfD:s parlamentariska gruppledare i Berlin, Georg Pazderski, klagade förra veckan över att upplösningen av KSK:s andra kommandokompani skulle utlösa helt ogrundade allmänna misstankar mot alla soldater. ”Kramp-Karrenbauer försvagar trupperna, som redan kämpar, genom ytterligare ett moraliskt slag under bältet med en försumlighet som äventyrar Tysklands säkerhet.”

Kramp-Karrenbauer sade att varje KSK-soldat var tvungen att besluta sig om han ville stanna kvar i armén genom att göra rätt politiska val. En särskild representant kommer senast i oktober att rapportera om huruvida de åtgärder som Kramp-Karrenbauer beordrat har genomförts.

Bundeswehrs största fiende är nu deras eget ledarskap. De sociala omvälvningar som har format det offentliga klimatet sedan början av migrantkrisen har också drabbat de väpnade styrkorna och prövat förhållandet mellan överordnade och underordnade. Avvikande åsikter har ansetts som oönskade sedan den ökända försvarsministern Ursula von der Leyens kommentar om ett ”attitydproblem” i trupperna.

Gång på gång har det talats om stora ”högernätverk” inom Bundeswehr, för vilka inga bevis hittills har påvisats utom en eller två isolerade incidenter. Och i motsats till standardpåståendet att trupperna ”inte är generellt misstänkta” (enligt militärkommissarie Eva Högl) medverkar detta till att kraftigt begränsa soldaternas rättigheter.

En ny lag införs som anger att soldater som befunnits skyldiga till ett pliktbrott nu kan avskedas lättare under sina första åtta tjänsteår och inte längre inom fyra år som tidigare. Detta innebär en fördubbling av den ”försöksperiod” under vilken en soldat kan avskedas av personalenheten utan att få rätt till en prövning av militärdomstolen.

Dessutom kommer den period då en soldat kan straffas för ett brott ökas från sex till tolv månader och betydligt högre böter kommer att vara obligatoriskt i framtiden.

I själva verket innebär detta att anklagelser om påstådda överträdelser från enskilda soldater inte längre behöver styrkas.

Kramp-Karrenbauer anser att hon har hittat ett effektivt verktyg i ”kampen mot extremism”, men Bundeswehrs fackförbund kallade det ”orättvist och oproportionerligt”. Föreningen ser sina medlemmars rättigheter offras till förmån för en mediekampanj.

Detta kommer att förstärkas av en finansierad ”tjallarkultur” där soldater skall spionera på varandra och rapportera i hemlighet till överordnade. För att genomdriva detta nya Stasi-liknande system kommer regeringen att använda sig av tvivelaktiga civila källor som den nymarxistiska Amadeu Antonio Foundation.

Arkitekturen – nästa stora kulturstrid i Sverige?

0
Finare eller fulare? Sagerska husen 1968 (till vänster), ett par år innan de revs till förmån för PK-huset (till höger). Foto: Lennart af Petersens / Holger Ellgaard

I närmare tre tusen år lät sig Europas arkitekter inspireras av den klassiska arkitekturstil som hade utvecklats i det antika Grekland och senare förfinats av romare. Hundratals generationer av arkitekter förde kunskaperna vidare ända fram till 1900-talet. Men med första världskriget började de europeiska imperierna falla och idéerna om en ny människa i en ny typ av samhälle att födas. Den nya människan skulle frigöra sig från arv och tradition och de nya värdena skulle signalera effektivitet och neutralitet snarare än skönhet och historiska sammanhang. Den modernistiska arkitekturen fick sitt genombrott.

Prisad. Arkitekturupprorets Jerker Söderlind menar att det hyllade huset i tidningen Arkitekten för tankarna till en transformatorstation i östra Sibirien under kommunisttiden. Stillbild: Exakt24

I början var modernismen mer modest och sökte finna harmoni och någon form av skönhet i sin historielösa och avskalade enkelhet. Men över tid kom den modernistiska arkitekturen att bli allt mer brutal och efter andra världskriget skedde nästa arkitektoniska genombrott när brutalismen dundrade in i våra städer som en reaktion på vad en del arkitekter upplevde vara en ”osund nostalgi” inför den klassiska estetiken. Nu skulle funktionen dominera och det blev ett egenvärde att exponera byggnadsmaterial, struktur och betong. Inget skulle täckas eller förfinas.

En stor del av Sveriges och Europas stadskärnor revs när brutalismen blev en dominant kraft under de vänsterradikala 1960- och 1970-talen. De europeiska städerna skulle byggas ut med förorter i stil med det svenska miljonprogrammet.

Under 1980-talet lyckades västerländska arkitekter mot förmodan ta ännu ett steg bort från den traditionella idén om ”harmonisk” arkitektur när den dekonstruktivistiska stilen gjorde sitt intåg. Nu skulle byggnaderna inte bara ha en brutal estetik utan de skulle också vara motsägelsefulla och fyllda av konflikter. Det kan röra sig om utbyggnader som ”hänger i luften”, sneda fönster, material som skär sig med varandra eller upplösta former.

Rivningshysterin härjade på 50 och 60 talen och förstörde många svenska stadskärnor. Foto: Exakt24

Motreaktion på modernismen
På senare år har dock en traditionalistisk motreaktion kunnat skönjas. I länder som Ryssland, USA, Tyskland, Polen och Ungern har klassicismen på allvar nu gjort en comeback. Och även i Sverige höjs allt fler röster för att återgå till att bygga i klassisk, europeisk stil.

I Stockholms stad har Sverigedemokraterna nyligen tagit fram egna förslag på hur staden ska bygga nytt i klassisk stil. Ett förslag som man nu försöker driva igenom som alternativ till liggande förslag på modernistisk tillbyggnad i innerstaden.

– Prisbilden är alltid högst där det inte är modernistiskt, många tycker att äldre arkitektur är väldigt vacker. I St Eriksområdet finns bland stans absolut dyraste adresser. Det tyder på att man lyckats med arkitekturen, förklarar partiets gruppledare i Stockholm, Peter Wallmark, för tidningen Mitt i.
Ska offentlig arkitektur underställas demokratin?

Människor föredrar att bo i traditionella och harmoniska hus. Foto: Exakt24

Ska offentlig arkitektur underställas demokratin?
Men de liberala och socialistiska partierna i Stockholms stad är kritiska till SD:s förslag. Allra längst går Feministiskt initiativ som ger tidningen följande kommentar:

”Det hade varit väldigt olyckligt om politiken dikterade villkoren för vad som är vackert och vad som är ’rätt’ arkitektur i detalj. […] Det finns flera exempel i historien, inte minst från 30-talets Tyskland, där auktoritära regimer dömer ut allt nytt och modernt som ’moraliskt förfall’. Det är ett tankegods som vi vänder oss starkt emot.”

Den spektakulära basun i frihamnen i Göteborg har tilldelats Sveriges Arkitekters Västra Götalands arkitekturpris. Foto: Wikipedia/ David Ivar

I Upplands Väsby genomförde det lokala politiska styret en medborgarenkät och kom fram till att invånarna föredrar klassisk arkitektur. Därför beslutade man om nya riktlinjer som föreskriver att nybyggnation ska ske i stilar från före 1930. Men Martin Rörby, ledamot av Sveriges Arkitekters Akademi för Kulturmiljö, är mycket kritisk när vår reporter Jesper Johansson ringer honom.

– Jag har svårt att se mig själv bo i någonting som är nybyggt som är en kopia av någonting.

Johansson frågar Martin Rörby om det inte är rimligt att politiker ger direktiv om att bygga i klassisk stil om det är det som invånarna vill ha. Rörby svarar att han ser en ”fara” i den typen av politisk styrning och det får honom att tänka på Nazityskland, där han menar att det fattades politiska beslut om hur offentliga miljöer skulle utformas rent estetiskt.

Går det att bygga som förr?
Rörby påstår att vi i dag inte har råd att bygga såsom vi har gjort historiskt. Vidare anser han att det är bättre att bygga ”på ett sätt som är vår egen tids”.
Men stadsplaneraren Helen Runting håller inte med och hänvisar till att ny teknik och nya material har gjort det billigt och enkelt att bygga klassicistiskt. Helen menar också att arkitekter som hon själv bör vara lyhörda i frågan.

Martin Rörby, ledamot av Sveriges Arkitekters Akademi för Kulturmiljö, menar att en demokratisk beslutsordning om offentlig arkitektur för tankarna till Nazityskland. Stillbild: Exakt24

– Det är en annan marknad som vi opererar inom. Och en ny politik. Så jag tror starkt på en medborgerlig dialog och en konversation över det estetiska.

När Jesper Johansson frågar Rörby om dessa nya material och tekniker svarar han att ”de kan säkert användas men jag sitter lite upptagen”. Därefter börjar han ifrågasätta reportern, blir alltmer irriterad och lägger slutligen på luren.

Klassicister organiserar sig
Det mest namnkunniga initiativet till stöd för klassisk arkitektur i Sverige är det så kallade ”Arkitekturupproret” som vi har besökt.

– Vårt mål är att inte behöva finnas, förklarar föreningens vice ordförande Eric Norin, och utvecklar:

– Att situationen när det kommer till bristen på demokratisk representation i den byggda miljön – när det problemet är löst så behöver vi inte finnas längre.

Eric Norin, vice ordförande för Arkitekturupproret, beklagar sig över att Sverige har lagt ner alla utbildningar i de klassiska skolorna. Norin menar att politiker borde bygga mer det folk vill ha snarare än vad arkitektureliten vill. Stillbild: Exakt24

Norin berättar att den arkitekt som vill lära sig rita byggnader i klassisk stil måste söka sig till utbildningar utanför Sveriges gränser.

– Man söker sig till kurser eller universitet i Nordamerika eller Europa, som förhåller sig till de traditionella läroplanerna. Där man lär sig klassisk ritning, proportionslära, ordningar, stilestetik, ornamentik… det som helt enkelt fanns i läroplanen i Sverige förr men som inte finns längre.

Arkitekturupprorets Jerker Söderlind, arkitekt och doktor i stadsplanering, visar några aktuella exempel i den modernistiska tidskriften Arkitektur.

– Det här numret ägnades åt Arkitekturupproret och vad folk vill ha. Det är vår kompis Albert Svensson som gjorde ett jättevackert hus, säger Söderlind och pekar på en bild i tidningen som föreställer ett förslag på en byggnad i klassisk stil.

– … som tjänstemännen inte ville ha men som politikerna ville ha. Och sen när politikerna ville ha det så försöker nu tjänstemännen ändra det så de inte ska få bygga det.

Enligt Söderlind anser modernisterna att ett hus inte kan bedömas utifrån dess utseende, utan man måste förstå historien bakom.

– Och då ställer jag mig frågan: Om jag ser på Sagrada Familia, som jag tycker är en mycket vacker och fantastisk kyrka i Barcelona – måste jag då veta om att det var den mest reaktionära och människofientliga delen av den spanska katolska kyrkan som stod bakom? Nej! Jag kan tycka att Sagrada Familia är vacker i alla fall! I annat fall så är det så att du måste avkrävas en sommelierexamen innan du får gå in på Systembolaget och köpa dig en flaska rödtjut.

Söderlind bläddrar vidare och pekar på en brutalistisk betongkloss som formar ett ”T”. Byggnaden är tydligen ett bostadshus för en arkitekt och hans familj.
– De ska bo i det här… Det är inte en transformatorstation i östra Sibirien 1958, understryker Söderlind retoriskt.

Sagrada Familia i Barcelona. Anhängare av modernistisk arkitektur menar ofta att en byggnad måste bedömas utifrån de värderingar och ideologier som kan kopplas till beställaren. Men arkitekturupprorets Jerker Söderlind anser att kyrkan Sagrada Familia kan uppskattas för sin skönhet trots att bygget initierades av en ”reaktionär” del av den katolska kyrkan. Foto: Shutterstock

Ett par uppslag i tidningen presenterar ett nybyggt bostadsområde i Göteborg. Det är väldigt storskaligt, fyrkantigt och mycket grå betong.

– Det finns en fördel med det här projektet! Om man har suttit inne på Kumla i fyra år och sen kommer hem… då grips man ju av någon sorts hemkänsla.
Projektet i Göteborg vann strax efter vår intervju det prestigefyllda svenska arkitekturpriset ”Kasper Salin-priset”.

– Modernismen är en människofientlig syn på staden, arkitekturen och därmed människan, säger Söderlind.

När Eric Norin får frågan om vilken uppmaning han skulle vilja skicka till landets lokalpolitiker så tycker han, tvärtemot Rörby och Feministiskt initiativ, att politiker ska just styra arkitekturen utifrån sitt demokratiska mandat. ”Köp och läs boken Bygg det folk gillar!”, är Norins uppmaning till Sveriges politiker.

Stadsmiljöns utformning påverkar människors välmående. Foto: Hemnet

Offentlig arkitektur påverkar vårt välmående
Vi träffar även stressforskaren Gösta Alvén, som har studerat hur estetiken i de miljöer som människor vistas i påverkar välmåendet.

– Det är väldigt viktigt att vi bygger ett samhälle och en struktur – psykologiskt, socialt, arkitektoniskt och stadsmiljömässigt – som är livgivande. Som gör att barn och vuxna trivs och mår bra. Och där skulle jag vilja påstå att modernismen inte har tänkt igenom de här frågorna.

Enligt Alvén kan estetiskt oharmoniska miljöer skapa stress som i förlängningen kan resultera i en rad psykiska problem.

Epsteins ex gripen med komprometterande sex-material med tunga makthavare

0

USA intensifierar trycket på Tyskland gällande Nord Stream 2

0
Rörskarvning för Nord Stream 2. Foto: Nord Stream 2/Axel Schmidt

I december 2019 offentliggjorde Trumpadministrationen sanktioner mot det schweiziska företaget Allseas, som då hade lagt rören i den 1 224 kilometer långa gasledningen Nord Stream 2 förutom de sista 160 kilometerna. Och så sent som för två veckor sedan förberedde den amerikanska senaten nya tvångsåtgärder mot tyska och europeiska företag och myndigheter som deltar i det tysk-ryska projektet.

En taleskvinna för Berlins regering protesterade omedelbart mot ”inblandningen i våra inre angelägenheter”. 2011 öppnades den första ledningen, Nord Stream 1, som nu går för full kapacitet. Men Nord Stream 2 kämpar i motvind.

Medan den politiske redaktören Reinhard Veser kallade de amerikanska metoderna ”oacceptabla” i den tyska dagstidningen FAZ, anser han ändå att gasledningen är ett strategiskt projekt för Kreml, ”som utgör ett stort hot mot den europeiska säkerheten”.

Bandulet avfärdade hans farhågor i en opinionsartikel i Junge Freiheit. ”Rysk naturgas täcker en tredjedel av EU:s förbrukning. Med en import av 58,5 miljarder kubikmeter är Tyskland den största Gazprom-kunden. Österrike, Italien, Storbritannien, Frankrike, Polen, Tjeckien och Ungern importerar också från Ryssland. Gazprom har alltid varit i tid, alltid levererat.”

Bandulet sade att Gazprom är mer beroende av sina europeiska kunder än tvärtom. – Till exempel finns det 22 terminaler för flytande gas i EU. De är undernyttjade. Inget hindrar amerikanska producenter från att leverera mer. Allt de behöver göra är att erbjuda sin naturgas billigare än ryssarna. Eftersom de inte vill eller inte kan göra det, försöker Washington med andra sätt att stänga ut en konkurrent ut från marknaden.”

Enligt Bandulet är frihandelns förkämpar ryssarna. ”Vad är problemet? Moskva behöver pengarna, européerna behöver gasen. Den nya ledningen i Östersjön kommer att öka utbudet, öka konkurrensen och sänka gaspriserna för alla européer.”

Ryssland är också intresserat av en pipeline som inte kan saboteras, påpekade han. ”Transitlandet Ukraina har upprepade gånger tappat av rysk gas för sin egen konsumtion, trots att Kiev har beviljats förmånliga priser. Även enligt neutrala observatörer var Kiev delaktigt i de rysk-ukrainska gaskonflikterna 2006, 2009 och 2014.

”Sett på detta sätt äventyrar den nya gasledningen inte Europas säkerhet, den ökar den. På grund av den minskande produktiviteten i västeuropeiska gasfält och Angela Merkels ”energiomställning” kommer EU att behöva importera mer naturgas i framtiden.”

Det var ingen tillfällighet att USA försökte sätta press på Tyskland i juni med ett annat hot, nämligen tillkännagivandet att man skulle dra tillbaka cirka 10 000 av de 34 500 amerikanska soldater som är stationerade i Tyskland, sade Bandulet. ”Den enda frågan är vem som beror av vem här?”

För krigen i Mellanöstern, Afghanistan och Afrika (och även för drönarkriget), är det ”osänkbara hangarfartyget Tyskland” oumbärligt för USA. Warszawa har också positionerat sig med USA mot sina två oälskade grannar Tyskland och Ryssland, och geostrategerna i Washington, med eller utan Trump, försöker blockera allt tysk-ryskt samarbete.

Ett vänskapligt slut på gaskriget är inte i sikte, hävdade Bandulet. ”I Washington föredrar man orubbligt extraterritoriella sanktioner som strider mot internationell rätt – eftersom kraften och inflytandet hos det som en gång var ”den enda supermakten” eroderar.

”Och i Berlin kommer man inte att kunna svara på den flagranta kränkningen av Tysklands suveränitet och ekonomiska integritet så länge de gröna inte sitter i regeringen. Prestigeförlusten för Merkels regering skulle vara enorm.”

Almqvist från Krim: ”Det pågår en kulturrevolution i västvärlden!”

0

SD lämnar migrationsöverenskommelsen

0
Jimmie Åkesson. Skärmbild: Aftonbladet.

Under helgen har Socialdemokraterna och de fyra borgerliga partierna förhandlat sinsemellan för att nå en bred överenskommelse i migrationsfrågan. Aftonbladet kallar de fem partierna en ”utbrytargrupp” från den ursprungliga migrationskommittén. Sverigedemokraterna har inte varit med i den konstellationen och väljer nu att lämna förhandlingarna, meddelade partiledaren Jimmie Åkesson på en presskonferens vid lunchtid.

Förslagen som nu diskuteras gör inte tillräckligt för att stävja invandringsproblematiken i Sverige, menar SD-ledaren.

-Mycket av det som diskuteras i den här kommittén är sådant som borde diskuterats för 15 år sedan. Då hade det varit relevant. Idag är det inte det. Idag är situationen så mycket mer allvarlig. Vi måste gå mycket längre., sa Åkesson

-Vi måste fokusera mer på återvandringen, sa Åkesson också enligt Expressen.

På Twitter skriver partiet ”Sverige är fullt” ackompanjerat av en bild med budskapet: ”Det måste vara fler som lämnar än som kommer hit.”

Ska Sveriges kungastatyer tas bort? Vad tycker svenskarna?

0

Folkomröstning i Ryssland, instabila elpriser och växande svensk opinion mot invandring

0

Ett nytt skattesystem – AfS-förslag får stöd från Finanspolitiska rådet

0
Skatteverket. Foto: Nya Tider

Platt inkomstskatt som modell
Platt inkomstskatt betyder, i sin enklaste och renaste form, att alla betalar samma skattesats, oavsett inkomstnivå och inkomstslag. Indelningen i olika inkomstslag, med högre skattesats för de som tjänar mer, är en faktor som bidrar till att skapa oreda och orättvisor i skattesystemet. En renodlad platt skatt löser det genom att alla inkomster värderas lika och beskattas på samma sätt. Det spelar alltså inte någon roll om man arbetar ihop sin inkomst genom anställning, tjänar pengar på börshandel eller får utdelning på aktier i ett eget bolag. Skatten per tjänad krona blir lika hög, eller låg.

För att inte överbeskatta låginkomsttagare, till exempel studerande som sommarjobbar för att finansiera sina studier, kompletterar man den enhetliga skattesatsen med ett större grundavdrag. I Alternativ för Sveriges (AfS) förslag från 2008 resonerade vi om ett allmänt grundavdrag på i storleksordningen 120 000 kronor, det vill säga 10 000 kronor per månad i skattefri inkomst. Det är också det som Finanspolitiska rådet föreslår.

Skattesystemet består dock av en mängd olika delar, som också måste harmoniseras för att det skall gå att genomföra en sådan reform. Skatt på kapitalvinst, mervärdesskatt, punktskatter och mycket annat. Alla delar måste hanteras och i slutänden måste skatterna räcka till de åtaganden som samhället har gentemot medborgarna. Där finns en stor besparingspotential, som gör att det samlade skattetrycket kan sänkas, men det är en separat historia.

Nödvändigt att reformera
Att en förändring av skattesystemet behövs är de flesta som sysslar med skattefrågor överens om. Hur det skall förändras råder det dock många olika meningar om. Inriktningen på finanspolitiska rådets förslag kring ett nytt skattesystem innebär ett nytänkande för inkomstbeskattningen i Sverige, likt det AfS föreslagit, men också ett antal förslag som ökar den skadliga kapitalbeskattningen.

Man föreslår bland annat en kraftigt höjd fastighetsskatt för bostäder, totalt cirka 45 miljarder mer i statlig fastighetsskatt, vilket innebär ökade svårigheter för låg- och mellaninkomsttagare att skaffa sig en egen bostad. Det är i sig ett historiskt misstag av rådets ordförande Harry Flam och hans stab.

Harry Flam, ordförande i Finanspolitiska rådet som granskar regeringens finanspolitik, har lagt fram ett förslag till grund för ett nytt skattesystem, som till stora delar överensstämmer väl med det skatteförslag som Alternativ för Sverige presenterade inför valet 2018. Till skillnad från AfS föreslår man också en ny fastighetsskatt.
Stillbild: EFN

Andra komponenter i förslaget från Finanspolitiska rådet är enhetlig moms och kapitalvinstskatt, men också ökade transfereringar, det vill säga inkomstöverflyttning genom bidrag. Den grupp som drabbas av minskad köpkraft blir i förslaget den stora gruppen med normalinkomster, mellan 25 000 och 40 000 kronor i månadslön, medan övriga inkomstskikt får något ökad köpkraft.

Omfördelningen mellan olika skatteslag i rådets förslag kommer att ge väldigt olika effekter mellan olika individer, beroende på hur inkomstfördelningen ser ut i det enskilda fallet. Totalt sett beräknas hela paketet medföra ett ökat skattetryck på cirka 2 miljarder kronor per år.

Moms och punktskatter
Moms, mervärdes- och omsättningsskatt, samt punktskatter är i dag viktiga delar av skattesystemet. Mervärdesskatten, som betalas av konsumenterna, ingår också i finanspolitiska rådets förslag till ”utplattningen” av skattesystemet. Rådet föreslår att all moms läggs under en enhetlig skattesats, 21 procent, vilket skall jämföras med dagens 25 procent på det mesta utom livsmedel som har 12 procents moms. Punktskatter berörs inte av rådets förslag.

Höjd fastighetsskatt tvingar bort låginkomsttagare från egna hem
Arvs- och gåvoskatten samt fastighetsskatten togs bort den 1 januari 2008, efter en lång och uppslitande debatt om hur fastighetsskatten tvingade människor, inte sällan ensamstående kvinnor med låga inkomster, bort från sina hus. Åtgärden att slopa den statliga fastighetsskatten var välkommen, men effekten motverkades delvis av att man samtidigt införde en kommunal beskattning av privata fastigheter. Själva grundprincipen, att konfiskera egendom genom att beskatta ägande, har alltså inte avvecklats.

Finanspolitiska rådet föreslår ett återinförande av en statlig ”bostads”-skatt på småhus, bostadsrätter och ägarlägenheter. Samtidigt vill man avskaffa fastighetskatten på hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar. Det ökar orättvisorna mellan boendeformerna. Tyvärr har Finanspolitiska rådet inte förstått att boende inte är en inkomst, utan en kostnad.

Förslaget innebär att en fiktiv ”avkastning” och en antagen reavinst beskattas i förväg. Problemet i detta är att det inte finns någon vinst innan bostaden sålts. Visserligen föreslår man att man skall få dra av den löpande betalda skatten på fastighetens värdestegring mot en reavinst när man säljer fastigheten någon gång i framtiden, men vad hjälper det om man inte har råd att betala den löpande skatten? Dessa idéer borde vara förpassat till historiens soptipp för länge sedan, men poppar upp lite nu och då, som en maskros i gräsmattan.

Skatt på inkomst av kapital
Ett område i skattesystemet som har retat många under lång tid, och som innebär en stor orättvisa, är det lapptäcke av regler som hanterar skatten på kapitalinkomster. Det finns en uppsjö av regler i denna del, inte minst de så kallade 3:12-reglerna som hanterar utdelning på aktier i fåmansbolag. Men också beskattningen av vinster från allt mer kreativa finansiella transaktioner, som i många fall dessutom bidrar till finansiell instabilitet, har upprört många. Genom olika upplägg kan man i dag undgå beskattning av vinster från finansiella transaktioner, i stor utsträckning.

Finanspolitiska rådet redovisade den 23 juni ett förslag till ett nytt skattesystem med platt skatt som grund. Diagrammet visar hur skattenivån för inkomstskatt förändras från dagens system med den platta skatten i kombination med ett grundavdrag på 120 000 kronor. Bild: Finanspolitiska rådets rapport.

Ett bra förslag från finanspolitiska rådet är därför att införa en enhetlig platt skatt på alla finansiella inkomster. Man går dock inte hela vägen till att harmoniera med skatten på inkomst av tjänst eller annat förvärvsarbete, även om skillnaden mellan beskattningen av de båda inkomstslagen blir väldigt liten. Skillnaden borde istället avskaffas helt för att det skall vara möjligt att undanröja försöken att undandra sig skatt.

Reform nödvändig
I dagens skattesystem är det nästan omöjligt att, i förväg, säga hur hög andel av en inkomst som man faktiskt betalar i skatt. Regelverket har utvecklats till ett sällsynt lappverk med otaliga regler och undantag, som innebär att trixande mellan olika inkomstslag kan påverka skatten högst påtagligt. Det är mycket angeläget att reformera skattesystemet radikalt och det är glädjande att det finanspolitiska rådet kommit till samma insikt i den principiella frågan om att olika inkomster bör beskattas lika. En beskattning av fiktiva inkomster av ägande av bostäder måste dock bestämt avvisas.

Debatten om ett nytt skattesystem tar sannolikt fart med anledning av finanspolitiska rådets nya förslag. Det är hög tid att det sker och alla borde engagera sig i den debatten, för att det skall gå att få till ett skattesystem som är både rättvist och väl avvägt. Vi bör också få igång debatten om hur skattemedlen används, det är en lika viktig fråga.

Slutskij: ”Ryssland banar väg för traditionalismen”

0

Könstillhörighet tas bort på nederländska id-kort

0
Om några år tas könstillhörighet bort på nederländska id-kort. Foto: Exakt24

Slopandet av könstillhörigheten på id-korten kommer genomföras mellan 2024-2025.

Nederländerna är inte det första landet som tar bort könstillhörigheten på id-kort, påpekar van Engelshoven. ”De tyska id-korten kräver ingen uppgift om kön”.

I ett brev från ministern till parlamentet skriver van Engelshoven att hon vill att invånarna ska ha möjlighet att ”skapa sina egna identiteter och leva i full frihet och trygghet”.

Sjuksköterska: Regionernas rekommendationer torterar våra äldre till döds!

0

Ekobonde: Importberoendet är ett problem för svensk livsmedelsproduktion

0

Biståndsmyndigheten Sida slipper Botkyrka-flytt

0
Sida behöver inte flytta från välbärgade Östermalm i Stockholm. Foto: Wikipedia/Arild Vågen

Redan år 2018 hade Stefan Löfvens rödgröna regering beslutat att flytta ut biståndsmyndigheten Sidas huvudkontor från det välbärgade Stockholms innerstad, precis som man från regeringens sida avser att göra med fler myndigheter. Avsikten sägs vara att öka legitimiteten hos svenska folket för de statliga myndigheterna om verksamheterna sprids ut över landet, exempelvis till landsorten.

När det gäller Sida handlade det däremot inte om att hitta lokaler i någon landsortskommun. Valet föll i stället på Botkyrka med en hög andel invandrare. ”Beslutet är en del av arbetet med ett Sverige som håller ihop”, skrev regeringen på sin hemsida.

Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin, som då var biståndsminister, förklarade vidare varför ”storstädernas ytterområden” är viktiga:

– Statens närvaro bidrar till det lokala samhällets dynamik och attraktivitet. Det kan också bidra till att den lokala arbetsmarknaden får ett tillskott.
Utspelet väckte viss förvåning med tanke på att Lövin och Miljöpartiet, åtminstone i sin barndom, förknippades med just utflyttning från storstadsområdena till förmån för landsorten.

Flytten av biståndsmyndigheten var tänkt att vara fullt genomförd år 2022. Enligt Fastighetstidningen flaggade dock det socialdemokratiska kommunalrådet Ebba Östlin redan från början för att Botkyrka saknade ändamålsenliga lokaler för att kunna genomföra flytten. Flytten var dock beslutad och Sida började då planera för helt nya kontorslokaler i Botkyrka, vilket gjorde att man fick skriva upp kostnaderna för flytten. Detta visade sig dock snart också vara svårt att genomföra, på grund av platsbrist. Sida beslutade inte heller då att skrota planerna på flytten, utan sköt i stället fram den till tidigast år 2024.

Det som satte definitivt stopp för flyttplanerna blev till slut varken platsbrist eller höga kostnader för att bygga helt nya kontorskomplex. I februari 2019 kunde Sidas egen interntidning Omvärlden rapportera resultatet från en enkät som gjorts bland de anställda om vad de egentligen ansåg om en flytt till Botkyrka. Resultatet var inte riktigt vad regeringen hade tänkt sig. Svaren visade att var fjärde anställd inte alls var positiv till att flytta sin arbetsplats till förorten. Som skäl anförde man bland annat långa pendlingsavstånd. Många svarade att de hellre skulle byta jobb.

Detta skulle ha spätt på de redan höga flyttkostnaderna ytterligare, enligt tidningen Omvärlden, eftersom biståndsmyndigheten då skulle ha blivit tvungna att genomföra en omfattande nyrekrytering av personal.

Den 11 juni meddelade regeringen att flytten av Sida från Östermalm ställs in, åtminstone tillsvidare. När Nya Tider når Robert Englund, pressekreterare hos biståndsministern Peter Eriksson (MP), säger han att Sida har lämnat in en hemställan till regeringen om att tills vidare stoppa flytten och att detta nu har beviljats.

På regeringens hemsida är man ändå tydlig med att Sida ska eftersträva att i framtiden hitta lokaler i någon annan Stockholmsförort, något som även Robert Englund säger till Nya Tider. När Englund får frågan om hotet att förlora var fjärde anställd vid en flytt till Botkyrka blir Robert Englund dock märkbart stressad.

– Det känner jag inte alls till, säger han.

NyT: Men det står ju tydligt i en enkät som redovisats för drygt ett år sedan i biståndsmyndighetens egen interntidning Omvärlden. Borde inte du känna till det?
– Nu måste jag faktiskt kila iväg på möte. Nej, det känner jag inte till.

Spricka i Centern om massinvandringen

0
Centerpartiet är splittrat i migrationsfrågan. På bilden: Anders W. Jonsson, ställföreträdande partiledare. Foto: Wikimedia Commons.

Den 30 juni berättade Expressen om det partiinterna Facebook-upprop ”Centerpartister för asylrätt” som startats i kampen ”för asylrätt, mot volymmål och för rätten till familjeåterförening”. Peter Johansson, fullmäktigeledamot i Krokoms kommun i Jämtland, är en av dem som gått med i gruppen.

– Jag gick med för att jag tycker att det var en bra idé för oss centerpartister att påminna och backa upp vår partiledning om det här med asylrätten och den humanistiska migrationspolitik som vi står för. Jag känner mig ändå väldigt trygg med att Annie Lööf, Anders W Jonsson och Jonny Cato driver en humanistisk och medmänsklig migrationspolitik, säger han till Expressen.

På frågan om det går att sätta en gräns på hur stor invandringen till Sverige kan vara svarar han att ”det inte går att sätta volymmål på lidandet”.

En centerkvinna som vill vara anonym och som också gått med i gruppen påstår att ”så fort du uttalar stöd för asylrätten får du så jävla mycket hat”.

Att de talar för hela partiet är inte korrekt”
Men nu växer en annan grupp fram inom Centern som vill ha en mer restriktiv hållning i invandringsfrågan och som säger sig företräda en majoritet av partiets medlemmar.

Tim Svanberg är ordförande för Centerpartiet i Ronneby. Han är irriterad över att invandringsförespråkarna säger sig företräda hela partiets gräsrotsrörelse.

– Det finns en grupp i partiet som har starka åsikter och som hörs ganska mycket i debatten. Men det finns också en annan stor grupp i partiet som vill att vi ska bli mer pragmatiska i migrationsfrågorna. Den gruppen har inte synts lika mycket.

För Svanberg blev flyktingvågen 2015 och hur det påverkade kommunpolitiken i Ronneby en väckarklocka.

– Vi har fått prioritera oerhört hårt, och det kommer bli ännu värre framöver.

Nu vill han ha både volymmål för invandringen och begränsad försörjning vid familjeåterförening även om han fortfarande är för den så kallade asylrätten.

En annan centerpartist som bytt fot i migrationsfrågan är Erik Luth, förre vice ordföranden för ungdomsförbundet CUF. Från att ha ”stått på barrikaderna och propagerat för fri invandring” förespråkar han nu en åtstramning av migrationspolitiken.

– Jag bodde ett tag i Akalla i Stockholm och i Malmö. Då blev jag medveten om en del problem som jag inte hade förstått fanns i det svenska samhället.

Han anser fortfarande att invandringen varit bra för Sverige men hoppas nu att Centerpartiet ska vara med på en migrationsöverenskommelse med Socialdemokraterna och Moderaterna.

Alexander Bard: ”TV4 fick order från USA att sparka mig”

0
Nya Tider har intervjuat Alexander Bard, som nyligen sparkades som jurymedlem i TV4-programmet Talang efter att ha kritiserat Black Lives Matter. Foto: Nya Tider

”Om svarta liv vill betyda något, så måste svarta liv skärpa sig, studera hårt, gå till jobbet, tjäna sina egna pengar istället för att vara beroende av välfärd, sluta ljuga, komma ur fängelset och bli hjältar istället för självutnämnda offer för världen att skratta åt. Det betyder något!”, twittrade Bard den 13 juni.

Tweeten blev snabbt viral. Snart kom beskedet att han sparkas från TV4:s jury i Talang, och kort därefter meddelade Bard och Liberalerna, där han var passiv medlem, att de beslutat att gå skilda vägar.

Till Nya Tider förklarar Bard hur ett amerikanskt fenomen som Black Lives Matter kan få sådan genomslagskraft även i Sverige.

– Sverige är fullständigt amerikaniserat. Den viktiga tweeten jag skrev, som jag trodde skulle ta eld – och den blev viral också, men den blev ingen världsnyhet – det var tre dagar innan jag skrev den andra tweeten: ”Sverige är nu så amerikaniserat att den svenska vänstern bara kan imitera Amerika”, och så skrev jag att den svenska vänstern hävdar att somaliska invandrare i Sverige är slavättlingar. De tror det! De är totalt amerikaniserade – den svenska vänstern ser bara amerikanska tv-serier, läser amerikanska medier, spelar amerikanska dataspel, lyssnar på amerikansk musik och alltihopa.

Bard fortsätter på temat amerikanisering, och berättar att det var USA som tvingade TV4 att göra sig av med honom:

– Det roliga var att när jag fick sparken i lördags var det inte på grund av TV4, de försvarade ju mig, jag är ju en av deras stjärnor… Det är Fremantle i USA som äger rätten till Got Talent. Det var de som helt plötsligt gick ut över hela världen som en dammsugare och kollade: Har vi några kontroverser någonstans som har med BLM att göra så ska de städas bort nu! Så TV4 var tvungna att göra det. Fremantle äger formatet Got Talent, och TV4 skulle inte få behålla showen om de inte lydde order från USA. Men jag har sagt till alla att jag har inga problem med TV4. Det har alltid funkat bra, de tycker det här är pisstråkigt.

”Martin Luther King skulle ha hatat BLM”
Den utlösande faktorn för de upplopp som i flera veckor härjat USA var när polisen Derek Chauvin satte sitt knä mot George Floyds hals. Floyd, en tidigare fängelsekund och missbrukare, hade försökt handla med falska sedlar i en affär varpå affärsinnehavaren ringt polisen. Under polisingripandet avled Floyd.

– En vit snut, ja han får väl åka in då i finkan då för att han kvävde ihjäl en svart kille. Jävla klantig, dålig snut, och säkert ett svin. Men resten av USA:s poliser är fan inte skyldiga till det, det är ju vansinne. Sen nästa grej: Ursäkta, men nu är det 60 svarta som skjuts av andra svarta i Chicago – per dygn! Är det inte där problemet ligger? Så jag citerar bara Martin Luther King själv, han skulle ha hatat Black Lives Matter. Han sade: Ni ska gå i kyrkan på söndagar, ni ska stryka era vita skjortor och jobba hårt sex dagar i veckan och era ungar ska se er som förebilder. Martin Luther King skulle ha hatat den här offerkulturen, han var en nietzschean. En svart nietzschean. Han var briljant.

Bard säger att han ägnar sig åt kulturstudier för att identifiera vilka kulturer som fungerar och vilka som inte gjort det. Och två dysfunktionella kulturer är den romska och den afroamerikanska, båda särskilt präglade av offermentalitet.

– Nu är USA ett mångkulturellt samhälle, men de senaste 50 åren har varenda etnisk grupp som invandrat till USA blåst förbi afroamerikanerna.
I takt med att identitetspolitik blivit en allt starkare faktor i amerikansk och västerländsk politik, har också olika gruppers offermentalitet växt. Och just nu är det svarta afroamerikaner som i störst utsträckning faller ner i den fällan, menar Bard.

– Offermentaliteten sabbar hela hjärnan. Blir du ett offer blir du din egen fiende. Jag är stenhård på den punkten! I alla kulturer, om du gör dig till ett offer så är du körd. Om du börjar tigga istället för att studera och jobba, så går du hem och fostrar ditt barn till att bli tiggare. Din kultur är körd. Orsak och verkan, Aristoteles! Vad leder det här till? Vem blir du av det här? Och de här bittra jävlarna som springer runt och skriker: Vi ska ha återbetalning av slaveriet. Ni har inte ens läst historia! 90 procent av alla slavar stannade hos sina ägare efter frigivningen, det är sanningen. Slaveriet var många gånger bättre än det som väntade för de svarta efteråt, om man ska vara ärlig.

Bard säger sig själv vara en ”total antirasist” och poängterar att delar av hans familj är svart och att de lyckats väl i samhället med avancerade jobb och utbildningar. En bild av svarta som inte passar ”den rasistiska svenska medelklassen”, som han menar blev provocerad av att han inte längre tänker gå med på att göra människor till offer.

– Det är rasisterna i Bromma och Vasastan. De har inga som helst förväntningar på att svarta människor, eller romer, ska kunna plugga, kunna arbeta, kunna älska och ta hand om sina barn. Omyndigförklarandet av offret, det är den svenska medelklassen full av. Det är därför det blir så jävla aggressivt när jag kom in med den här tweeten, för jag satte precis foten på den ömma punkten. Homosexuella romer blir utkastade från romerna, och de inser i efterhand att det blev deras räddning.

”Det kommer att smälla i USA”
De senaste veckorna har upplopp präglat många amerikanska städer. Bard tror att situationen kommer att eskalera, och att den förlorande sidan i amerikanska presidentvalet i USA kommer att ta till vapen.

– Jag ser det inte som att det blir inbördeskrig i USA, för konstitutionen kommer att bromsa det. Men någon sida kommer bli jävligt besviken i november och den sidan kommer att ta till vapen. Det kommer att smälla på ställen som Oregon. I Oregon har du fullproppat med hipsters i centrala Portland, Black Lives Matter tar över halva stan och går bananas, och i bergen runtomkring har du survivalist communities, altrightkillar som bunkrat upp i gated communities, gated farms, gated ranches, och de har vapen. Om de här två grupperna har geografiskt nära varandra, med vapen, då smäller det där. Om nån Las Vegas-snubbe som är bitter på sin kärring just nu tar upp en pistol i USA och skjuter 80 svarta, då kan du tänka vad som händer. Vi är jättenära en explosion.

Utflyttningen från storstäderna
Bard menar att det just nu råder ”kaos”, och att det är ”nervöst, rörigt, grisigt, slabbigt” vart man än går. En av de trender som just nu växer kraftigast är utflyttningen från städerna.

– När alla skulle hem efter Covid-19 till jobbet i San Francisco upptäckte de att San Francisco, som är världens dyraste stad, hade fyra kilometer långa köer till soppkök, av människor som nu är arbetslösa. Vem vill bo där? Ingen. Alla vill upp i bergen. Alla söker sig mot Bend i Oregon, alla söker sig mot Jackson Hole i Wyoming, och framför allt mot Kanada. Banff i Alberta tror jag är den dyraste adressen i Nordamerika. Så alla söker sig bort från storstäderna och packet, och så vill de upp i bergen och jobba i lugn och ro och sitta vid sin dator.

Samma trend sker i Sverige som i USA, säger Bard. Storstäderna kommer att förslummas, bli Sveriges motsvarigheter till Baltimore och Detroit.

– Trenden är redan ex-urbanisation i USA. Folk som är tekniskt avancerade jobbar färre och färre dagar på ett jobb, två dagar i veckan istället för fem. Då tänker du längre avstånd. Oj, jag kan bo två-tre timmar från Stockholm och få en jättevilla, och dessutom i en nice by med några andra som tänker samma som jag. Då bygger vi tillsammans en byskola med Waldorfpedagogik eller vad fan vi vill ha för någonting. Gated communities är ett faktum i Sverige. De byggs redan i Skåne, vi kommer att se dem i Mälardalen snart också. Gated communities är oundvikliga, medborgargarden är oundvikliga. De två grejerna kommer vi se växa fram under 2020-talet. I Sverige, absolut.

Bard om Bianca Ingrosso: Värdelös förebild för unga tjejer
Den senaste tiden har krav rests på att riva eller flytta statyer på personer som inte delat den nuvarande vänsterns värdegrund. I USA, men även i Europa, har statyer antingen störtats av kriminella vänstergrupperingar och Black Lives Matter, eller av politiker som till exempel muslimen Sadiq Khan i London som utlovat historierevisionism. Även i medievärlden ska man städa bort alla tecken på en svunnen tid. Fawlty Towers, Gone with the wind, Little Britain är bara några exempel på produktioner som censureras för att passa in i dagens samhälle.

– Det enda jag vill göra nu är att publicera ett blackface på mig själv, och sätta mig framför kameran och säga neger. Det är allt man behöver göra för rock’n’roll i dag. Där är vi nu, det är femtiotalet igen, men den här gången är det vänstern som är kyrktanterna och de låtsas vara upprörda över tonval och etiketter. De sitter och kliar sina näsor och fattar inte ens ironi, ingenting, de är bänga i huvudet, har inte läst en bok i hela sitt liv. Det är nyhetsflödet i Sverige i dag. Jag kal­lar dem för instawhores (instahoror).

Efter Bards kritik av Black Lives Matter gick hans jurykollega, Bianca Ingrosso, ut och hotade med att lämna juryn om inte TV4 sparkade honom. Bard svarade med att skriva en tweet där han kal­la­de henne en ”uppenbar hora” och motiverade uttrycket: ”Allt hon någonsin gjort har varit för pengar”.

– Ja, det är vad whore betyder. Jag är sexarbetare, det är jag stolt över. Hora är något helt annat!

– Har hon någonsin stått för nån åsikt som är det minsta kontroversiell? Har hon någonsin slagits för någonting i hela sitt liv? Hallå?! Som förebild för unga tjejer är hon ju värdelös, det är ju bara en sminkdocka. Vad är det för kvinnoideal?

NyT: Ja, om man står för något som etablissemanget över hela västvärlden samtidigt står för, är man då verkligen så modig?

– Nej, det är helt galet. Flockbeteenden, hela tiden flockbeteenden.

Socialdemokraterna en ”tom maktapparat för karriärister”
De senaste åren har en ny, mer traditionell, vänster återigen börjat växa fram som bejakar vänsterns rötter i arbetarrörelsen snarare än den postmoderna, kulturmarxistiska och normkritiska rörelse som vänstern kommit att växa ihop med. Bard tillhör en av dem som välkomnar en ny, mer arbetarorienterad vänster som alternativ till Socialdemokraterna.

– Jag gillar Markus Allard. Jag gillar Nils Littorin. Malcom Kyeyune är briljant. Tillbaka till arbetaren! Stig-Björn Ljunggren meddelar att han kommer att lämna Socialdemokraterna, han har fått nog av identitetspolitiken. Bort! Arbetarstolthet, att arbetaren ska göra rätt för sig och stryka sin skjorta. Det är Martin Luther King för dem, för svenska arbetare. Men det behövs ett nytt parti från vänster som man kan göra dealar med, annars är det Sverigedemokraterna som tar den rollen.

Bard säger att Socialdemokraterna i flera årtionden varit ett parti utan politik.

– Socialdemokraterna dog med löntagarfondsfrågan, det var då Socialdemokraterna nådde vägs ände och gick in i väggen. Sedan dess har det varit en tom maktapparat för karriärister i offentlig sektor. För att rädda sig själv som maktparti, för att behålla makten, så blev det en ren maktapparat som skolar maktgalna människor som alla jobbar i offentlig sektor. Det är därför Socialdemokraterna fortsätter med högskattepolitiken för sina egna arslen, det är inte för arbetarnas skull – alls. Det här fattar Jimmies väljare.

– Så sossarna dog 1982. Kjell Olof Feldt fattade det här, Olof Palme var emot honom. Och konflikten mellan Feldt och Palme ledde till sossarnas död, man skulle gått Feldts väg men gick istället Palmes väg. Feldt ville stoppa löntagarfonderna och sa nej, nu lägger vi ner, arbetarna vill att deras chefer ska vara deras chefer och driva företagen, och så får arbetarna bra betalt. Att fackpamparna istället skulle ta över är en självmordsmodell för svenska företag.
Löntagarfonderna realiserades visserligen aldrig som det var tänkt.

– Löntagarfonderna sprack ju, och det var för att högern för första gången i Sveriges historia demonstrerade mot vänstern. Det gjorde de då faktiskt. Annars är högern jävligt lat av sig.

”Partikulturen i Liberalerna är sjuk”
Bard var vid tiden för den senaste uppståndelsen passiv medlem i Liberalerna, ett parti han nu lämnat för att återinträda i Medborgerlig Samling (MED). Och han tror att mycket kan förändras i opinionen på några års sikt.

– Jag tror så här, svenskarna är konservativa och rädda, så de sitter kvar, sitter kvar, sitter kvar i den gamla modellen. Länge, tills allt rasar. Så jag tror att MED och Alternativ för Sverige slår igenom samtidigt. Jag tror att mattan rycks undan för de andra. Liberalerna kommer att kollapsa, det är inte ens ett valresultat på under fyra procent som är Liberalernas katastrof – det finns inte ens valarbetare där under valkampanjen nästa gång. Det finns inga talanger i partiet alls. Den enda jag gillar är Romina [Pourmokhtari, ordförande i LUF], hur länge hon nu orkar.

Resten av partiet är bara grälande kaffetanter som inte förstår att världens undergång väntar för dem. Partikulturen i Liberalerna är helt sjuk. Kontrasten mot Medborgerlig Samling är enorm. MED är riktiga, vettiga människor som förstår att politisk korrekthet är en fälla och därför går emot den, de är därför liberala på riktigt. Liberalerna som parti däremot, det är så grälsjukt, infekterat, det är bara som en varböld som det är dags att pilla bort. Om ni vill vara ett vårdhem där alla grälar ihjäl varandra och ska dö, då får ni dö själva. Jag är inte med. Losers.

NyT: Kan man föra ett öppet samtal i Liberalerna?

– Nej, nej nej, det går inte. Det finns ingen debatt, ingenting. Det är bara hejaramsor. Det är heja bakom Nyamko med lite plakat, det är på den nivån. Det är som Annie Lööf och Centerpartiet, det är gröna små dagisskyltar med färg för femåringar. ”Framåt!”. Vadå? skrattar Bard.

– Det är så infantilt, det finns väl ingen värdig vuxen människa i dag som jobbar och sliter som kan ta Centerpartiet och Liberalerna på allvar. Det är barngrejer, det är dagis.

”CNN är besatta av Trump”
Bard menar att det likriktade åsiktsklimatet i medierna leder till att alla personligheter städas ut. Kvar blir en flockmentalitet där alla härmar alla.

– Då blir det lynchmobbar med människor som härmar någon annan. I Sverige härmar de amerikanska medier. Wolodarski härmar New York Times varenda dag, skriver av ord för ord. Han skriver inte en enda krönika som han kommer på själv. Det är Wolodarski, så enkel är han. Han är jätteenkel. SVT härmar CNN. Och nu försöker CNN inte längre vara neutralt, de är totalt polariserande. De är besatta av Trump. De är besatta av Trump som Sveriges feminister är besatta av Alexander Bard. De hatar honom men de kan inte tänka på något annat. Trump och CNN, det är så tråkigt så fort man slår på kanalen. Trump, Trump, Trump! Det är den bästa propagandaapparat för Trump som finns. De pratar inte om något annat.

Systemmediernas vänstervridning förklarar också den ymniga flora av alternativmedier som växt fram i Sverige från höger, samtidigt som alternativa vänstermedier lyser med sin frånvaro.

NyT: Varför finns ingen vänsteralternativmedia?

– De försökte med Eric Rosén och Margret Atladottir från LO. Ingen ville läsa skiten. Ingen vill ha det. Om staten ger order om att vi ska starta alternativmedia och LO anställer nån fesig PK-person från Stureplan att ”hitta på nånting som ser lite alternativt ut” där ni sitter och försvarar sossarna. Vem fan vill ha det?

Eric Rosén tokfloppar allt han rör, Margit Attladotter från Nöjesguiden orkade ingen nånsin läsa, det var toalettpapper för varenda hushåll i Sverige eftersom det var en gratistidning. Alla stockholmare torkade sig i arslet med den, ingen läste den. Ingen brydde sig om vad de tyckte. Det är vänsterns låtsasalternativmedia för att de ska vara lite balla på internet, men de är inte där. Snart ryker alla influencers också för de är horor hela högen.

”Alla från högern som syns och märks blir mordhotade”
Bard säger nu att han vill bygga allianser på högerkanten mellan liberalkonservativa och nationalistiska krafter.

– Jag tror på imperier med stort internationellt samarbete, andra kör den mer nationalistiska modellen. Och när staten fallerar så finns två garden som kan samarbeta med varandra. Jag kommer behöva livvakter, Gustav Kasselstrand behöver ha livvakter. Och i samma ögonblick som vi behöver livvakter, har vi medborgargarden. Fråga varenda jude, de har redan lämnat Malmö. Fråga Aron Flam och Katerina Janouch, alla har mordhot på sig. Även jag själv. Så fort någon säger någonting det blir storm kring är det samma sak. Sara Skyttedal, Hanif Bali. Alla från högern som syns och märks blir direkt mordhotade i dag.
I takt med att hoten ökar kommer olika ”garden” att växa fram, spår Bard:

– Black Lives Matter är rena terrorgrejen i dag, det är inget rent spel, ingen demokratisk rörelse alls. Det finns inga svarta amerikaner i Sverige. Den är kidnappad av Rashid Musa [ordförande Sveriges Unga Muslimer] och hans gäng i Malmö. Han talade på deras första manifestation i Sverige och gick till amerikanska ambassaden. De låtsas vara svarta fast de inte är svarta, de har helt snott labeln. De tar sig inte för att hota såna som mig. De har redan sitt garde. Om vi har livvakter har vi garden. Vad ska vi göra när polisen knäböjer för BLM? Vad gör vi då?

Alexander Bard tror att gated communities och medborgargarden kommer att vara två fenomen som växer fram starkt i Sverige under 20-talet. Foto: Twitter

Black Lives Matter har fått stor uppbackning inte bara av politiker, utan även av det mediala och det akademiska etablissemanget.

– De är över. Tidningarna och akademierna är över. De är slut, vi lämnar dem. Vill du lära dig något i dag, gör något helt annat. Det går inte att vara i universitetsvärlden i dag, den svenska universitetsvärlden är sjuk. Uppsala och Lund är förlorare, Södertörn är ju fullständigt förgiftad. Den enda de hade på Södertörn var Hans Ruin och eftersom han råkade fika någon gång med Kulturprofilen fick han sparken. Det finns inte en enda hjärna kvar, det är bara ärthjärnor. Svenska universitetsväsendet och högskolorna är körda och förlorade, och politiken är körd och förlorad.

– Det är därför jag går in i Medborgerlig samling, det handlar om att rädda det som räddas kan. Det handlar om att rädda Sverige. Jag är libertarian, det är nedmontering av politiken vi sysslar med. Sen kan vi föra diskussioner med andra, som nationalister i Alternativ för Sverige, kanske bilda allians för att rädda landet.

En del libertarianer i AfS glider över till MED, en del konservativa i MED glider över till AfS, precis som det ska vara. Tydliga alternativ! Kan vi komma överens om skattepolitiken? Absolut! Bråka om återvandringen? Okej, det kommer vi säkert att göra, men de stora frågorna i vår tid, att dra ned statens propagandaapparater och frigöra medborgarna och tro att svensk identitet är fantastiskt, det är vi fullständigt överens om.

Bard säger att han ser fram emot att i ännu större utsträckning samtala med andra oppositionella framöver.

– En konversation mellan sverigedemokrater, AfS, MED, det vore spännande. Kanske KD? En liberal-konservativ diskussion. Sedan kommer säkert folk baktala oss för att vi ens pratar med varandra. Men det är bara att vifta bort och säga, vi pratar med alla, och framför allt pratar vi med varandra för att vi gillar varandra. Kom igen nu!

Svenska barn mobbas av muslimska skolkamrater för fläskkött, shorts och avsaknad slöja

0
Vid Kvarnbäcksskolan i Haninge kommun har det förekommit mobbing mot svenska barn för att de äter griskött och ickemuslimsk personal har fått utstå glåpord för att de inte bär slöja. Foto: Haninge kommun/Pixabay

Det hela tog sin början efter Valborgshelgen i och med att frilansjournalisten Joakim Lamotte blev kontaktad av några föräldrar till barn som gick i förskoleklassen på Kvarnbäcksskolan i den invandrartäta kommundelen Jordbro i Haninge, södra Stockholm. Föräldrarna hade fått ett e-brev med alarmerande information från personalen i förskoleklassen om att muslimska barn mobbade sina svenska skolkamrater för att de bär shorts och äter fläskkött.

Svenska mammor eller andra, icke-muslimska kvinnor har även fått ta emot nedvärderande kommentarer från de muslimska barnen för att de inte bär slöja. Men inte nog med det: det finns även ett utbrett problem med jihadistiska krigslekar bland de muslimska barnen som riktat sig mot svenskar, enligt informationen från förskolan.

I utskicket till föräldrarna där den uppenbart religiösa mobbningen beskrivs kan man läsa följande:

”En del barn har blivit retade för att de äter vissa livsmedel som fläskkött samt för deras kläder (exempelvis att de bär shorts eller att vuxna inte bär slöja). I skolan belyser vi allas lika värde oavsett religion, etnisk bakgrund, sexuell läggning, ålder, kön eller ursprung […] Vi vill informera er om vad som sker i grupperna just nu. Vi har haft problem med våldslekar som ofta går överstyr och även mobbning kring olika religioner.”

Brevet en första åtgärd
Utskicket till föräldrarna ser alltså Kvarnbäcksskolan som en första åtgärd för att få bukt med problemen. En förälder, Niclas Bergström, som både uttalat sig i sociala medier kring den religiösa mobbningen men även uttalat sig för Expressen ställer även upp för Nya Tider för en kommentar. Hans ena barn går på fritids i anslutning till förskoleklassen, och hans andra barn går i en klass över.

– Generellt tycker jag att förskolepersonalen gör ett fantastiskt arbete i sin vardag, säger han.

NyT: Tror du att ett brev till föräldrarna kommer att räcka så här långt?

– Hm, mycket tveksamt. Men jag vill också avvakta vad vi ska få veta på kommande föräldramöte.

Niclas Bergström berättar då att det ska hållas ett informationsmöte om mobbningssituationen inom två veckors tid.

Omvänd rasism
En annan mamma som uttalade sig till frilansjournalisten Joakim Lamotte gick däremot betydligt längre i sitt resonemang och ansåg att det hela är frågan om omvänd rasism:

– Det här är omvänd rasism. Jag blir chockad över att det här händer på min dotters skola, och det här beteendet kommer hemifrån. Hade rollerna varit omvända hade skolan, ansvariga chefer och politiker rivit upp himmel och jord. Nu nöjer man sig med att skicka ut ett brev lite försiktigt, och de här muslimska barnens föräldrar bryr sig nog inte om informationen – om de ens kan läsa den.

Även Niclas Bergström får frågan om han anser att det är omvänd rasism som nu pågår på Kvarnbäcksskolan.

– Jag tycker jag uttryckte mig ganska tydligt i kommentarsfältet till ett facebookinlägg. Jag vill inte få skit för det här.

Chefer och politiker duckar för frågan om rasism mot svenska barn
När Nya Tider når Pär Olsson, ansvarig grundskolechef i Haninge kommun vill han inte yttra sig om något som har hänt på Kvarnbäcksskolan.

– Du får prata med rektor Jannica Henriksson om det här.

Pär Olsson, ansvarig grundskolechef i Haninge. Foto: Linkedin

NyT: Men om det hade varit svenska barn som mobbat muslimska skolkamrater för deras matvanor eller sätt att klä sig, eller om svenska barn hade lekt vikingainspirerade krigslekar som riktat sig mot muslimer, hade skolan och du som ansvarig chef reagerat likadant som nu?

– Vad menar du!?

NyT: Jo, är det här inte omvänd rasism mot svenska barn?

– Det där kan jag och vill jag inte bemöta, hej hej!

Nya Tider når även en av Haninges högsta beslutsfattare när det gäller grundskolefrågor, nämligen miljöpartisten Sahir Drammeh, förste vice ordförande i Grundskolenämnden. Sahir Drammeh är uttalad muslim och rönte bland annat uppmärksamhet för att han och några andra, muslimska miljöpartister lät sig bjudas till Turkiet av det styrande islamistpartiet AKP. Sahir Drammeh var även på pilgrimsresa till Saudiarabien under år 2011, något han gärna berättade om inför andra miljöpartister.

”Viktigare att bekämpa islamofobin”
När Nya Tider frågar Sahir Drammeh om de muslimska jihadistlekarna riktade mot svenska ”otrogna” barn på Kvarnbäcksskolan i Jordbro säger han sig inte ha hört något om saken.

– Jag inte vet något.

Sahir Drammeh. Foto: MP

NyT: Men vad säger du som muslim om att dina trosfränders barn utsätter svenska barn och kvinnor för religiös mobbning? Är inte det rasism mot svenskar?

– Det där får stå för dig.

NyT: Men flera föräldrar har ju gått ut och vittnat om det här. Är det omvänd rasism eller inte?

– Det viktigaste är att bekämpa islamofobin.

Varken rektor Jannica Andreasson eller grundskolenämndens ordförande Maria Fägersten (S) har kunnat nås för en kommentar.

En algoritm som ”förutspår” kriminalitet baserat på ansiktsanalys skapar kontrovers

0
Automatisk ansiktsigenkänning har blivit ett kontroversiellt ämne. Foto: Pixabay/Stafford GREEN

I början av maj släpptes ett pressmeddelande från Harrisburg University som hävdade att två professorer och en doktorand hade utvecklat en ansiktsigenkänningsalgoritm som kan förutsäga om någon skulle vara en brottsling. Pressmeddelandet sade att forskningsrapporten skulle publiceras av Springer Nature, en stor akademisk bokförläggare.

Med ”80 procents säkerhet och utan rasfördomar” hävdade rapporten, A Deep Neural Network Model to Predict Criminality Using Image Processing, att algoritmen kan förutsäga ”om någon är en brottsling enbart baserat på en bild av deras ansikte”. Pressmeddelandet har sedan dess tagits bort från universitetets hemsida.

Över 1 000 AI-forskare, sociologer, historiker och etiker har skrivit under ett offentligt brev som fördömer rapporten, och Springer Nature bekräftade på Twitter att de inte kommer att publicera forskningsresultaten.

Men undertecknarna säger att problemet inte slutar där. De kallar sig för ”koalitionen för kritisk teknik” (CCT), och sade att rapportens påståenden ”bygger på osunda vetenskapliga förutsättningar, forskning och metoder som … har blivit motbevisade under årens lopp”. Brevet hävdar att det är omöjligt att förutsäga kriminalitet utan rasistiska fördomar, ”eftersom kategorin ’brottslighet’ i sig är rasistisk”.

Framsteg inom datavetenskap och maskininlärning har lett till många algoritmer under de senaste åren som utger sig för att kunna förutsäga brott eller kriminalitet. Men om de data som används för att bygga dessa algoritmer är partiska, kommer algoritmernas förutsägelser också att vara partiska. På grund av den rasistiskt snedvridna karaktären av polisarbetet i USA, hävdar brevet, kommer en prediktiv algoritm som modellerar brottslighet bara att återge fördomar som redan återspeglas i det straffrättsliga systemet.

Att använda sig av dessa fördomar till ansiktsanalys påminner om ”rasbiologin” från förr som använde olika tekniker för att identifiera skillnader mellan raserna, i mätningar som huvudstorlek eller näsbredd-som bevis på individernas medfödda intellekt, dygd, eller kriminalitet.

Rasforskning är avskaffad för länge sedan, men vetenskapsrapporter som använder AI och neurala nätverk för att ”förutsäga” medfödda attribut eller erbjuda diagnoser har börjat publiceras.

Redan 2016 hävdade forskare från Shanghai Jiao Tong University att deras algoritm kunde förutsäga brottslighet med hjälp av ansiktsanalys. Ingenjörer från Stanford och Google tillbakavisade rapportens påståenden, och kallade metoden en ny ”fysionomik”, en motbevisad rasvetenskap populär bland eugenister, som härleder personliga attribut från formen på någons huvud.

2017 hävdade ett par Stanford-forskare att deras artificiella intelligens kunde avslöja om någon är homo- eller heterosexuell baserat på deras ansikte. HBTQ-organisationer protesterade mot studien och underströk hur farlig idén om automatiserad sexuell identifiering kan vara i länder som kriminaliserar homosexualitet. Förra året hävdade forskare vid Keele University i England att deras algoritm, med inlärning från YouTube-videor av barn, kan förutsäga autism. Tidigare i år har en rapport i Journal of Big Data inte bara försökt att ”dra slutsatser om personlighetsdrag från ansiktsbilder” utan också citerat Cesare Lombroso, en 1800-talsforskare som hävdade uppfattningen att kriminalitet var ärftlig.

Var och en av dessa rapporter utlöste en motreaktion, trots att ingen ledde till nya produkter eller medicinska metoder. Författarna till Harrisburgsrapporten hävdade dock att deras algoritm var speciellt framtagen för brottsbekämpning.

”Brott är en av de mest dominerande frågorna i det moderna samhället” säger Jonathan W. Korn, doktorand vid Harrisburg och tidigare New York-polis, i ett citat från det borttagna pressmeddelandet. ”Utvecklingen av maskiner som kan utföra kognitiva uppgifter, såsom att identifiera kriminalitet hos [en] person från deras ansiktsbild, kommer att möjliggöra en betydande fördel för brottsbekämpande organ och andra underrättelsetjänster för att förhindra att brott inträffar i deras tilldelade områden.”

Medborgarrättsgrupper har länge varnat för brottsbekämpande användning av ansiktsigenkänning. Programvaran är mindre exakt på människor med mörkare hud än de med ljusare hy, enligt en rapport från AI-forskarna Timnit Gebru och Joy Buolamwini, som båda undertecknat CCT:s brev.

Under 2018 noterade American Civil Liberties Union (ACLU) att Amazons ansiktsigenkänningsprodukt, Rekognition, felidentifierade kongressledamöter som brottslingar, vilket oftare hände för svarta ledamöter än för vita. Amazon tillkännagav nyligen ett ettårigt moratorium för att tillhandahålla produkten till polisen.

Harrisburgrapporten har till vad det verkar aldrig varit offentligt publicerad, men att publicera kontroversiell forskning kan vara farligt. Förra året fann den Berlin-baserade säkerhetsforskaren Adam Harvey att ansiktsigenkänningsdata från amerikanska universitet användes av övervakningsföretag med anknytning till den kinesiska regeringen. Eftersom AI-forskning som skapats för ett ändamål kan användas för ett annat, kräver forskning intensiv etisk granskning även om de inte direkt leder till nya produkter eller metoder.

”Liksom datorer eller förbränningsmotorer är AI en generell teknik som kan användas för att automatisera många uppgifter, inklusive sådana som inte bör utföras överhuvud taget”, står det i brevet.

Alt-högerprofiler och nationalister raderade från Youtube

0
Richard Spencers kanal NPI/Radix var en av de som "permanent stänges av". Skärmbild: Twitter.

Enligt techsajten The Verge har förutom Spencer och Molyneux även den amerikanske nationalisten David Duke och Jared Taylors kanal American Renaissance förvunnit från Youtube.

Kvartetten påstås ha brutit mot Youtubes riktlinjer. ”Vi har strikta policys mot hatbrott”, säger en talesperson för Youtube till The Verge. Några exempel på de påstådda brotten läggs dock inte fram.

På Twitter skriver Richard Spencer att han kommer att överklaga avstängningen men att det verkar vara del av en systematisk, koordinerad insats.

Även Molyneux uttalar sig i en video på mikrobloggen där han säger att 14 års arbete och tusentals videos har raderats.

”Bokbålen är på väg och jag och många andra dissidenter har också fått sina kanaler förstörda på en lång rad plattformar inom loppet av ett par timmar”, säger han.

Utrensningen från Youtube sker samtidigt som Reddit raderat det enorma forumet r/the_donald som var en viktig stödjepunkt för president Trump. Även streamingsajten Twitch har raderat Trumps konto.

Hatstorm mot veganföretagare – ville stoppa hatet mot vita

0

Ann Lindes nya lögner för medier

0
Ann Lindes intervju i Conflict Zone ledde bland annat till en KU-anmälan. Foto: Stillbild Youtube

Sveriges utrikesminister Ann Linde säger sig inte vara imponerad av de danska turisternas beteende. Hon får ”många mejl” om danskar som bryter mot Sveriges riktlinjer för social distansering. Det kunde Dagens Nyheter berätta häromveckan.

I intervjun säger hon att de får väldigt mycket mejl om människor som kommer från Danmark som inte respekterar det sociala avståndet och till exempel flyttar ihop bord på restauranger.

I verkligheten har dock utrikesministern bara fått ett mejl om danska turisters beteende i Sverige.

Detektor, som har som verksamhetsbeskrivning att granska ”lögner, spinn och halvsanningar” har begärt ut alla dessa ”väldigt många mejl” som utrikesminister Ann Linde har fått om danska turister som nonchalerar riktlinjerna för coronabekämpning i Sverige.

Utrikesdepartementet har skickat totalt elva mejl till Detektor. De har både svenska och danska avsändare och har skickats under perioden den 13 maj till den 14 juni.

Endast ett mejl handlar om danskar som inte följer reglerna. Det skrevs av en bekymrad Malmöbo den 21 maj: ”Hej! Jag bor i Malmö och möter många danskar dagligen i våra butiker, caféer, restauranger. Under helgen hamnade dessutom ett antal danskar i förvar här??? Dessutom följer många av dem som kommer hit inte rekommendationerna om att hålla avstånd” står det i mejlet.

Inget av de andra mejlen klagar på beteendet från danska turister. Det står inte heller något i de elva mejlen om att danskarna ”flyttar ihop bord på restauranger och allt”, som utrikesminister Ann Linde säger i Dagens Nyheter.

De återstående tio mejlen handlar om gränsöppningen mellan Sverige och Danmark.

Flera undrar över rättvisan i att den svenska gränsen är öppen för danska turister, medan svenskar inte kan resa åt andra hållet över Öresund.

”Danskarna är välkomna att resa till Sverige, men svenskar får inte resa till Danmark, hur kan det vara?” skrev en medborgare till exempel till ministern.

”Danskarna kommer hit, åker till McDonald’s, spelar golf, handlar på Väla, tankar bilen och kör vidare till Bornholm. Inga svenskar får åka till Danmark. Kommentar?” skriver en annan.

Ann Linde har också fått ett mejl från en dansk bosatt i Helsingborg:

”Hej Ann. Jag håller helt med den danska synen på att inte tillåta svenskar att komma in i Danmark. Sverige har helt förlorat matchen mot Covid-19” skriver dansken i sitt mejl.

Ann Linde har avböjt att bli intervjuad av Detektor. I ett mejl till Detektor skriver en pressansvarig på UD att ministern inte har citerats ”korrekt” av Dagens Nyheter. Men pressekreteraren vill inte kalla det en felcitering. Citaten godkändes nämligen av ministern innan publiceringen.

Enligt pressekreteraren sade Ann Linde följande:

– För att de skall komma hit gäller att de måste följa reglerna. Både jag och Nordenministern Anna Hallberg har fått väldigt mycket mejl och så där, som säger att nu kommer det folk från Danmark och så där, de följer inte sociala distanseringen, de flyttar ihop bord på restauranger och allt möjligt – folk uttrycker verkligen sina känslor.

Citatet som publicerades i Dagens Nyheter visar inte att ministern också talar om mejl som skickats till ministern för nordiskt samarbete, Anna Hallberg:

– Vi tycker ju inte om det såklart. Men för att de skall komma hit så krävs det att de skall följa reglerna. Vi får väldigt mycket mejl om att det kommer folk från Danmark och att de inte följer den sociala distanseringen och flyttar ihop borden på restauranger och allt möjligt.

I DN:s citat framgår det inte att Ann Linde använde uttryck som ”så där” och ”allt möjligt”. Enligt ministerns pressekreterare är detta en viktig detalj. I detta sammanhang måste uttrycken förstås som ”bland annat” och inte specifikt gäller enbart danskar.

Förutom mejl bygger Ann Lindes uttalanden om danska och andra turisters beteende också på ”samtal, sociala medier, medier och personlig kontakt med bekanta och vänner”. Därifrån har ministern hört talas om att bord flyttas ihop på svenska restauranger, berättar pressekreteraren.

Detektor har frågat både utrikesminister Ann Linde och ministern för nordiskt samarbete Anna Hallberg hur många mejl de fått om turisternas allmänt dåliga beteende i Sverige.

Ingen av de två har besvarat Detektors förfrågan innan deras publicering.

Våldsamma invandrarkravaller i tyska Stuttgart

0
En person blir nedsparkad bakifrån under upploppet i Stuttgart. Foto: Stillbild Youtube

Den sydtyska staden Stuttgart, huvudstad i den rika och välmående delstaten Baden-Württemberg har under de senaste veckorna hamnat i medias blickfång på grund av omfattande demonstrationer och upplopp i samband med att helt vanliga tyskar har protesterat mot den omfattande nedstängningen av det tyska samhället som skedde i spåren av coronapandemin.

Natten mellan lördag och söndag den 20 juni var det åter mycket oroligt i staden. Denna gång var det dock varken lockdown-protester eller kravaller som kunde relateras till Black Lives Matter-rörelsen som störde ordningen i staden. Deutsche Welle rapporterar att den lokala polisen under lördagskvällen hade genomfört en insats i Stuttgarts centrala delar för att försöka stävja den alltmer tilltagande droghandeln som oftast sköts av diverse migrantgrupper. Invandrarhorderna, som inte alls hade lust att bli störda i sin kriminella verksamhet, reagerade då med stor aggressivitet och började kasta sten, flaskor och andra tillhyggen mot poliserna.

”Inbördeskrigsliknande och utom kontroll”
Det som alltså var tänkt att bli en upprensning i Stuttgarts droghandel inne i city hade nu eskalerat till våldsamma kravaller där både människor och egendom kom till skada. Butiker plundrades och bilar sattes i brand. Men det slutade inte med det. Myndighetsbyggnader angreps och många poliser skadades under de våldsamma upploppen. Enligt Deutsche Welle beskrev polisen situationen under natten som ”utom all kontroll”. När situationen så småningom ändå hade lugnat ner sig, twittrade den socialdemokratiske delstatspolitikern Sascha Binder enligt Deutsche Welle ut att kravallerna i Stuttgart inte kunde beskrivas på något annat sätt än ”inbördeskrigsliknande”.

Gröna politiker tagna på sängen
Baden-Württemberg är en delstat där det tyska miljöpartiet under många år har varit starkt. Delstatens ministerpresident, Winfried Kretschmann, kommer exempelvis från die Grüne, men beskrivs trots partitillhörigheten som en udda fågel i de gröna kretsarna eftersom han ofta betecknar sig själv som värdekonservativ. Men även Stuttgart regeras grönt, av borgmästaren Fritz Kuhn. Die Grüne är dock det parti i Tyskland som, likt sitt svenska systerparti, ihärdigast har försvarat en oreglerad massinvandring och mångkultur.

När rökmolnen hade lagt sig under söndagsförmiddagen den 21 juni var det tydligt att de gröna höjdarna Kretschmann och Kuhn var tagna på sängen och märkbart skakade; ett brutalt uppvaknande för de gröna idealisterna. Stuttgarts borgmästare Kuhn twittrade exempelvis att händelser som dessa var fullkomligt oacceptabla och att det måste genomföras en grundlig analys av varför situationen kunde gå så pass över styr. Delstatens ministerpresident Kretschmann var än mer tydlig i sina fördömanden av de invandrarrelaterade kravallerna.

”Det som har hänt är inget annat än kriminella handlingar, och de som har begått brott skall ställas inför rätta. Mina tankar går nu till de skadade poliserna och deras familjer”, sade Winfried Kretschmann till den regionala tv-kanalen Südwestfunk.

Drogade och våldtog 12-åring under pistolhot

0
Alingsås tingsrätt utdömde sex års fängelse för det ovanligt råa brottet. Foto: Svenska domstolar/Privat

Den utstuderade och brutala våldtäkten inträffade den 26 januari i år. Offret, en 12-årig flicka träffade regelbundet den 31-åriga Alexander Tropp Lundqvist i dennes hem och utvecklade ett stort förtroende för honom. Men under föregående höst hade pedofilen börjat planera för att kunna våldta den unga flickan. Han köpte droger som han började ge till henne under förespeglingen att det var vitamintabletter – allt för att kunna fastställa vilken dos som skulle ge effekt på henne när han satte sin plan i verket. Slutligen slog pedofilen till efter att ha drogat henne. Maskerad med en mössa med hål för ögonen och beväpnad med ett airsoftvapen av pistolmodell överföll han flickan, band henne och våldtog henne. Hans plan var därefter att återvända till platsen och låtsas vara ovetande om vad som skett – men pedofilens plan föll tack vare ett flertal misstag han gjorde. Nu har han dömts av Alingsås tingsrätt till sex års fängelse för den brutala våldtäkten.

Planerade att våldta 12-åringen i månader
Kontakten med flickan hade börjat odlas under hösten 2019 och kom att ske med omgivningens vetskap utan att någon anade att något var fel. Flickan besökte Lundqvists hem ett stort antal gånger och har i förhör med polis berättat att hon kände sig trygg och säker där. Men under hösten började pedofilen planera för att kunna våldta flickan. Han införskaffade tabletter som innehöll alprazolam och zolpidem och började ge målsäganden dessa under förespegling att det var vitamintabletter – till synes för att kunna konstatera deras effekt på flickan och vilken dos som fungerade. Under ett av dessa besök, den 26 januari, gav han flickan av de blå ”vitamintabletterna” och sade sedan att han skulle gå och handla i affären. Istället bytte han kläder och tog på sig en mössa med hål urklippta över ögonen och trängde in i bostaden.

Han hotade målsäganden med ett airsoftvapen och sade till den skräckslagna flickan att ”om du inte håller käft så skjuter jag dig” och höll pistolmynningen mot målsägandens huvud. Han band därefter tygbitar över hennes huvud och ögon så att hon inte kunde se vad som hände. Han band henne även runt armarna och stoppade en strumpa eller något annat av tyg i hennes mun så att hon inte skulle kunna skrika på hjälp. Han tvingade ner henne på mage och våldtog därefter henne vaginalt. I förhör med polisen har flickan även berättat flera gånger om att gärningsmannen ”tog sitt lilla könsorgan i mig”, ”tog sin lilla snopp i min fitta”, med tydlig anspelning på att gärningsmannen har en liten penis. Våldtäkten pågick ett kortare tag tills dess att Lundqvist fick utlösning, varvid han påstod sig se en bil komma och att han därför skulle ta sig från platsen. Tanken här var att flickan skulle tro att ”gärningsmannen” flydde från platsen när Lundqvist ”kom tillbaka”.

Lekte hjälte efter våldtäkt – för att komma undan med brottet
Direkt efter våldtäkten gick Lundqvist upp till vinden där han gömde undan kläderna samt mössan och pistolen han haft på sig innan han återvände till lägenheten och den skärrade och gråtande flickan som han mötte i hallen. Hon hade då fortfarande bar underkropp och var ännu bunden. Han sade åt henne att gå och duscha efter att ha hjälpt henne komma loss i ett försök att få mer av bevisen undanröjda och ringde därefter till sin egen mor, flickans mamma och SOS Alarm, vilka kopplade in polisen. Flickan fick köras till sjukhus för undersökning och påvisade allt mer tecken på att ha blivit drogad redan på vägen dit.

Av ett rättstoxikologiskt yttrande från Rättsmedicinalverket framgår att de uppmätta koncentrationerna av de narkotikaklassade ämnena var omfattande och så pass stora att det skulle krävas två av de starkaste tabletterna med en styrka på 3 milligram vardera för att nå dessa nivåer. Prover visade att flickan hade så pass höga halter av substanserna i kroppen att det skulle kunna medföra förvirring, minnesrubbningar och desorientering.

Lundqvist påstod för polisen att han kommit till platsen och funnit den halvnakna flickan där, men att han inte visste om vad som hade skett för att han varit på den lokala ICA-affären. Men redan under samma eftermiddag kunde polisen hitta flera bevis på plats som visade att det var Lundqvist som var gärningsmannen och att hans historier kring det hela bara var försök att undkomma sitt genomförda brott.

Döms till sex års fängelse och högt skadestånd
Bland annat hittade man kläderna han haft på sig under våldtäkten samt mössan och pistolen. Man kunde även visa att han inte varit på ICA och hans DNA fanns på pistolen, samt i form av sperma både på brottsplatsen samt på och i flickan. Man hittade sedan spår av medicinerna som använts för att droga flickan, både i hennes blodprov efter våldtäkten men även i hennes hår vilket man därmed kunde bevisa var något som hon utsatts för över en längre tid. Detta stämde väl in på hur hon berättat om att hon fått ”vitaminer” av Lundqvist vid ett flertal tillfällen under hösten och vintern. I en burk hemma hos Lundqvist kunde man sedan hitta spår av dessa ämnen vilka han hävdade varit från tabletter han haft då han haft självmordstankar, men att han inte längre hade kvar dem.

Alingsås tingsrätt fann även att flickans berättelse var trovärdig, trots att hon var påverkad av medicinerna som hon fått av Lundqvist och tillsammans med den omfattande tekniska bevisningen var det enligt rätten bevisat att Alexander Tropp Lundqvist våldtagit flickan. Man menade även att det var misshandel att han gett henne narkotikaklassade läkemedel.

Alexander Tropp Lundqvist dömdes för grov våldtäkt mot barn och misshandel till sex års fängelse. Han skall även betala ett skadestånd till flickan på 220 000 kronor vilket är avsevärt högre än standardskadeståndet för våldtäkt, vilket är 115 000 kronor. Motiveringen till detta var brutaliteten, samt mordhotet med vad flickan trodde var ett riktigt vapen, samt att det skedde på en plats där hon trodde sig kunna vara trygg.

Det är oklart om fallet kommer att överklagas till hovrätten.

Turkiska nationalister i krig med AFA

0
Under fredagen attackerade återigen de turkiska Grå Vargarna österrikiska AFA och kurdiska kommunister. Foto: Beyond Europe

De senaste dagarna har gatustrider mellan österrikiska AFA och den turkiska nationalistorganisationen Grå Vargarna utbrutit i Wien. Detta sedan AFA demonstrerade till stöd för den kurd-kommunistiska terrorgruppen PKK. Antifascister och kurder fick snabbt fly när Grå vargarna gick till attack mot demonstrationen. “Turkarna attackerade ursinnigt och visade sig helt orädda för både militanta vänsteraktivister och poliser på plats”, säger en källa i Wien till Exakt24.

AFA flydde snabbt platsen men återkom igen dagen efter för en ny demonstration – denna gång direkt riktad mot Grå Vargarna. Men återigen dök turkarna upp och jagade iväg vänsterextremisterna som flydde till sitt högkvarter i staden. Turkarna nöjde sig dock inte med det utan började nu attackera och även sätta eld på lokalen där de vänsterextrema aktivisterna hade stängt in sig. Ett 40-tal turkar ska ha arresterats av polis enligt en annan källa till Exakt24.

AFA genomför just nu interna föreläsningar och diskussioner för att kunna hitta en bra förklaringsmodell till hur mångkulturen kan föra med sig “fascister”, skriver vänsterextrema ANF News, som också oroar sig för att österrikiska nationalister kan finna en gemensam agenda med Grå Vargarna. “Grå vargarna är de österrikiska nationalisternas ideologiska bröder. Till er som vill ha ett homogent samhälle och som är emot mångfald säger vi: Gå till Erdogan! Han är mer lik er än vad ni tror – det är ingen slump att den ungerska fascisten Viktor Orbán har en utvecklad relation till honom.”

Grå Vargarna är en militant aktivistorganisation som är kopplad till det semi-sekulära turkiska nationalistpartiet “Nationella rörelsens parti”. Organisationen förespråkar nationalism och anti-kommunism, har genomfört en lång rad attentat mot ledande kurdiska kommunister, och dess hälsning – lill-finger och pekfinger ut som två vargöron och övriga fingrar ihop – blev i mars förra året förbjuden i Österrike.

ANALYS: EU använder coronapandemin för att motivera maktöverföring från medlemsstaterna till unionen

0
EU:s institutioner flyttar fram sina maktambitioner i coronakrisens spår. Genom att utnyttja den ekonomiska nedgången under krisen, föreslås EU-budgeten att utökas med hela 68 procent under de kommande sju åren. De 750 miljarder euro som föreslås utgöra en ”återhämtningsfond” skall lånas upp av EU och finansieras av överföring av beskattningsrätt från medlemsländerna. Foto: Pixabay

EU stärker sin makt med lån och EU-skatter
Förändringen av hur mycket pengar EU-byråkratin får makt över blir dramatisk om de liggande förslagen går igenom. Enbart återhämtningsfonden ökar EU:s medel med, 750 miljarder euro eller cirka 7 800 miljarder svenska kronor, nästan 70 procent på ett bräde. Det planeras ske genom att EU, inte medlemsstaterna, skall låna upp pengarna på den öppna marknaden, medan medlemsstaterna ytterst får stå som garanter för de nya skulderna. En ny beskattningsrätt för EU föreslås för att finansiera fonden.

Striden om EU:s långtidsbudget, som skall gälla under perioden 2021 till 2027, har varit en het följetong sedan processen startade 2018. Från det första expansiva förslaget till budget har Kommissionen efter stort motstånd från flera av de nettobetalande länderna, däribland Sverige, dragit ned sitt krav på sammanlagd budgetram från 1 135 miljarder euro till 1 100 miljarder euro. Skillnaden är cirka 3 procent, närmast att betrakta som felräkningspengar.

Den nya kreationen från Kommissionen för att skaffa sig ännu större makt över medlemsstaterna är den nämnda återhämtningsfonden. Av de 750 miljarder euro som föreslås till fonden kommer 610 miljarder, det vill säga drygt 82 procent, att användas till den så kallade ”Sammanhållningspolitiken”. Den handlar i stora drag om olika typer av regionalt stöd till olika länder som villkoras till ett medlemslands ekonomiska förmåga i förhållande till övriga, kopplat till coronapandemin. Men vi kan också konstatera att ”värderingar” är en bedömningsgrund för hur pengarna skall användas.

Andra stora områden för fonden blir, om kommissionen får som den vill, stöd till den inre marknaden på knappt 70 miljarder euro och jordbruksstöd på 45 miljarder euro. Fonden smetas alltså ut i samma områden som EU-budgeten i övrigt och innebär i ett slag att EU stärker sin ekonomi med 750 miljarder euro, på bekostnad av medlemsstaterna som mister beskattningsrätt.

EU stärker sin långtidsbudget med 68 procent
Förslaget är en ytterst anmärkningsvärd förstärkning av EU:s position gentemot medlemsländerna. EU har kritiserats för att lämna drabbade länder i sticket när pandemin slog till, men kommissionen har inte varit sena med att utnyttja den för att försöka stärka sin egen maktposition. Det är en utveckling som pågått länge, men den takt vi nu ser i maktöverföringen till unionen hade ingen kunnat drömma om för bara något år sedan.

Det är också intressant att konstatera att fonden även ökar EU:s sjuårsbudget med samma mått, alltså hela 68 procent! Den egentliga budgetdiskussionen har handlat om cirka 3 procent hit eller dit, det vill säga försumbara småpengar i sammanhanget. Slutförhandlingen om långtidsbudgeten och den nya ”maktöverförings”-fonden skall, om kommissionen och rådets ordförande får som de vill, vara avslutade senast den 1 juli. Det är inte så många som tror att man kommer att klara det.

Sveriges EU-minister Hans Dahlgren har en svår uppgift framför sig, när han skall balansera riksdagens krav på att inte gå med på någon väsentlig avgiftshöjning och samtidigt inte stöta sig med EU-byråkraterna. Foto: Regeringens pressbild

Sveriges huvudförhandlare, EU-minister Hans Dahlgren, menar istället att det är bra om det drar ut på tiden, eftersom det skapar möjligheter att utveckla diskussionen och påverka fler i svensk riktning, det vill säga en mer återhållsam ekonomisk agenda.

Dahlgren har inte riksdagens mandat att gå med på stora avgiftshöjningar, men inte heller att utnyttja den svenska vetorätten mot ett för Sverige negativt beslut.
Brexit katalysator för inlåsningsmekanism.

Brexit katalysator för inlåsningsmekanism
Storbritanniens utträde ur unionen har tveklöst haft stor inverkan för hur idén om den enorma återhämtningsfonden utformats. När man ser hur fonden är tänkt att finansieras och hur den kommer att påverka medlemsstaternas ekonomi kan man inte annat än att förfäras. I praktiken kommer fonden att innebära en inlåsningseffekt för samtliga kvarvarande medlemsstater.

EU-elitens agerande under processen som ledde fram till Brexit, var i många stycken utstuderat hånfull gentemot de som kritiserade kommissionens och parlamentets ambitioner att ta över beskattningsrätt från medlemsstaterna. Den ambitionen var också ett av huvudargumenten för britterna när de bestämde sig för att lämna EU. Man ville helt enkelt kunna fatta egna och självständiga beslut om alla viktiga frågor som rör sitt eget lands framtid. EU-eliten var i själva verket livrädda för att Brexit skulle lyckas och att fler länder skulle följa britternas exempel och överväga att lämna unionen.

När Brexit nu blivit verklighet har rädslan utvecklats till skräck och coronakrisen har kommit med den öppning som de med överstatliga ambitioner behövde för att kunna skapa ett verktyg för att lura in medlemsländerna i en ekonomisk fälla av så stor dignitet att de inte kan ta sig ur den på ett försvarbart sätt, om de försöker lämna unionen.

Sveriges avgift chockhöjs
Ansvaret för den så kallade återhämtningsfonden gör att medlemsstaterna blir solidariska borgensmän, det vill säga kan inte alla stater betala sina andelar av räntor och amorteringar måste de andra betala mer. Planen är att lånen som tas upp skall betalas av fram till år 2058, det vill säga på 38 år. För Sveriges del innebär det ett åtagande på hela 234 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning av Sveriges statsskuld med cirka 5 procent av BNP.

Enbart amorteringarna skulle kosta oss cirka 6,2 miljarder kronor extra i EU-avgift per år under avbetalningstiden, plus räntan på lånet. Även utan dessa extra kostnader blir Sveriges EU-avgift cirka 53 miljarder kronor redan i år. De senaste åren har avgiften varit betydligt lägre, mellan 25 och 40 miljarder kronor per år.

För att undvika diskussionen om ökade avgifter vill kommissionen att lånet skall finansieras genom att EU ges rätt att uttaxera ett antal olika skatter, något som varit en omöjlighet för fler länder än Sverige under en lång följd av år. Det är också notabelt att beskattningsrätten ligger väldigt högt på önskelistan för EU-byråkratin. Det är nämligen en av de sista frågorna som avgör om EU skall kunna utvecklas till en egen statsbildning som är överordnad medlemsländerna.

Det är alltså en fråga som i hög grad avgör om EU är en statsbildning eller en samarbetsorganisation. Just den frågan har varit en het potatis i en lång rad debatter vid olika EU-konferenser under många år. Sveriges politiska representanter vid dessa konferenser har, så här långt, stått eniga om att inte låta EU ta över beskattningsrätt, just därför att den är så betydelsefull för medlemsländernas faktiska självständighet.

Genom att medlemsländerna tvingas gå i borgen för de enorma lån som krävs för att bygga upp fonden kommer det att bli extremt dyrt att lämna EU. Troligen så dyrt att inget medlemsland kommer att ha råd att ta steget ut ur unionen. Därför är det av stor betydelse att Sverige och övriga nettobetalare agerar för att stoppa den lånebaserade ”återhämtningsfonden” och EU:s planerade beskattningsrätt.