söndag, 29 mars, 2020
söndag, mars 29, 2020

Brist på skyddsutrustning – allt mer vårdpersonal smittas av corona

0
Foto: Master Sgt. Jeffrey Allen

Trots att corona-epidemin i Sverige av allt att döma ännu är i sin linda så har redan sjukvårdspersonal smittats över hela landet. Bland annat har ett antal läkare insjuknat, varav minst en nu vårdas i respirator, skriver Aftonbladet. Enligt tidningens källor är det särskilt svårt för personal i ambulanser och akutläkarbilar att skydda sig.

– Någon kan ha ringt 112 och det kan vara olika symtom, man kan vara så pass sjuk att man inte kan berätta allting, det är osäkert, säger Åke Östman, vd på Ambulanssjukvården i Storstockholm.

Många inom Stockholms ambulansvård sitter nu hemma i karantän på grund av misstankar om smitta.

– Tio procent av medarbetare är hemma. Vi har önskat och krävt att man ska ta prover på vår personal för att veta om de har smittats eller inte, men det är ett av problemen, det är konkurrens om det och det finns inte tillräckligt med resurser för att ta prover på vårdpersonal, säger Åke Östman.

Han berättar att ambulanserna har haft brist på skyddsmateriell.

– Det som varit problemet de senaste veckorna är tillgången på skyddsutrustning, vi har jagat över hela världen för att få tag på det.

Enligt Aftonbladets källor ska personalen ha desinficerat engångsmaterial för att kunna återanvända det.

Vårdpersonal särskilt utsatt grupp
Så här långt visar statistiken att vårdpersonal blir allvarligare sjuka än genomsnittet om de smittas av coronaviruset. Varför vet man inte än, men huvudteorin är att det beror på den större mängden virus som vårdpersonal kan bli exponerad inför när de smittas.

I Italien har över 30 läkare dött i covid-19 så här långt och enligt Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet, beror det på brist på skyddsutrustning.

– Det är den absolut viktigaste förklaringen. Sjukvårdspersonal som arbetar med coronasmittade behöver skyddsdräkt, andningsskydd, visir och handskar, säger han till Aftonbladet.

Olsen är mycket kritisk till att svenska myndigheter inte har hållit sjukvården med något beredskapslager.

– Det är huvudlöst och det tyder på brist på insikt i vad pandemier kan ställa till med. I stället tvingas man söka med ljus och lykta nu, när hela världen brinner, säger han.

Parnassen avsnitt 11: Självbetraktelser av Marcus Aurelius

0

Boris Johnson smittad av coronaviruset

0
Storbritanniens premiärminister Boris Johnson har blivit smittad av coronaviruset. Foto: Wikimedia Commons.

I Twittervideon, som publicerades vid lunchtid, meddelade den brittiske premiärministern att han det senaste dygnet fått symtom typiska för coronaviruset – feber och en ihållande hosta. Efter att ett test genomförts bekräftades att Johnson bär på smittan.

Han kommer nu att leda regeringens arbete mot viruset från sin isolering i premiärministerbostaden på Downing Street.

I videon tackade Johnson alla som gör insatser för att förhindra smittspridningen och alla som hjälper sjuka. Personalen i NHS, det nationella sjukvårdssystem, polisen och socialarbetare fick ett särskilt tack, precis som alla de hundratusentals britter som vill ställa upp som voluntärer.

Han uppmanade avslutningsvis fler britter att arbeta hemifrån:

– Det är så vi kommer besegra viruset, vi kommer besegra det tillsammans. Stanna hemma, skydda sjukvården och rädda liv.

Alternativ för Tyskland upplöser etnonationell ”flygel”

0
Björn Höcke, historielärare och lokal ordförande för AfD Thüringen, har stått i strålkastarljuset sedan han trotsat partiledningens rekommendationer och år efter år talat på islamkritiska Pegidas demonstrationer, senast den 17 februari 2020 där denna bild är tagen. Foto: Stillbild Einprozentfilm

Partistyrelsen för Alternativ för Tyskland (AfD) uttalade att den ”förväntar sig att flygeln offentliggör en förklaring att denna informella sammanslutning före den 30 april upplöser sig självt”. Flygeln är benämningen på den del av partiet som är uttryckligen etniskt-nationalistisk och som uttrycker stolthet över det tyska folket. Dess talesperson är Björn Höcke, ordförande för AfD i delstaten Thüringen.

Beslutet fattades med elva ja-röster, ett nej och en nedlagd röst.

Bakgrunden till beslutet är att tyska Författningsskyddet den 12 mars tillkännagav att man numera anser sig ha tydliga belägg för att ”flygelfraktionen” inom AfD är högerextremistisk och inte konform med republikens författning. Tidigare har man betecknat flygeln som ”ett misstänkt fall”, en beteckning som skapat debatt. ”Flygeln” ställs nu under ”observation”, vilket innebär att det blir tillåtet för Författningsskyddet att som informatörer använda sig av så kallade ”förtroendepersoner” – i dagligt tal infiltrerande tjallare.

Författningsskyddets uttalande sammanhänger med den starkt radikaliserade kritiken – för att inte säga mediala hetsen – mot AfD de senaste månaderna. Bland annat har Dresdens stadsfullmäktige utlyst ”nazist-nödläge” efter AfD:s framgångar där.

Våldsdåd utnyttjas för hets mot AfD
I somras mördades en politiker vid namn Walter Lübcke i Hessen. Gärningsmannen sägs vara ”högerextremist” och sammankopplas med partiet utan att det gått att visa att han haft någon förbindelse med det. Samma politiska beteckning används på den man som misslyckades med ett angrepp på en synagoga i staden Halle i oktober, även denne utan koppling till AfD. Den 19 februari sköts åtta personer med utländsk bakgrund ihjäl i Hanau i delstaten Hessen. Gärningsmannen begick självmord efter dådet sedan han först mördat sin mor. Han var uppenbart psykiskt störd. Också detta dåd har utnyttjats maximalt mot AfD, som anses medskyldig genom att bidra till att ”skapa en främlingsfientlig stämning” i landet genom sin kritik av invandringspolitiken.

De senaste månaderna tycks regeringschefen i fristaten Bayern, Markus Söder, ha varit grövst och mest högljudd när det gäller nazist- och fascistbeskyllningar mot AfD. Beteendet förklaras av att hans kristsociala parti (CSU) varit oroliga att förlora röster i kommunalvalet i Bayern som hölls den 15 mars. CSU gick tillbaka något men klarade i stort att behålla sin ställning.

Inrikesminister Horst Seehofer (CSU) förklarade nyligen att högerextremismen är det största hotet i Tyskland och har lovat att vidta åtgärder. I mitten av mars i år förbjöds den rörelse som kallar sig ”Reichsburger” (tyska: ”Medborgare i Tyska riket”) och det gjordes en polisrazzia i tio delstater mot dess medlemmar. Det handlar om en liten gruppering som ej erkänner ej den tyska staten av i dag utan menar att det enda legitima Tyskland är det som fanns 1937.

Ideologiska klargöranden på AfD:s partikonferens
I slutet av november höll AfD partikonferens i den relativt lilla industristaden Braunschweig, inte långt från Wolfsburg där Volkswagen tillverkas. Partiet hade hyrt en konferensarena med namnet Volkswagen Halle, sponsrad av bilkoncernen och försedd med företagsnamnet på fasaden. Veckan före partiets samling krävde koncernens ledning att namnet Volkswagen skulle täckas över under partikonferensen. Så skedde också, samtidigt som en del av de 600 delegaterna förklarade att de knappast skulle välja Volkswagen när det var dags att köpa ny bil nästa gång.

I samband med konferensen förklarade partiordföranden Jörg Meuthen att majoriteten i AfD är borgerlig och frihetlig och att partiet utgör det enda alternativet till ”ekosocialismen”, det vill säga det framgångsrika Gröna partiet. AfD är för atomkraft och tror inte att klimatet kan styras genom mänskliga åtgärder.

”Flygeln” är ingen formell organisation inom partiet utan ett informellt nätverk eller en strömning med några framträdande ledarprofiler. Den har utmärkt sig genom betoning på den nationella tyska identiteten som något positivt. Dess mest framträdande personlighet, historieläraren Björn Höcke, menar att självanklagelserna för Tysklands mörka år på 1930- och 40-talen har gått för långt. Tyskarna har rätt till nationell stolthet. Höcke leder partiet i delstaten Thüringen där det fick 22 procent av de avlagda rösterna vid det senaste valet 2019. Vid hans sida som ledande gestalt finns Andres Kalbitz, partiordförande i delstaten Brandenburg.

Det är framför allt i dess båda delstater i sydöstra hörnet av Tyskland som ”flygeln” är stark. Men den har samtidigt många sympatisörer i andra delstater, även i väst, bland annat i Westfalen. Samtidigt har det funnits ett tydligt motstånd mot grupperingen, bland annat från partiavdelningarna i Hamburg och i Westfalen.

Pegida och Identitärer på AfD:s ”oförenlighetslista”
Partiordföranden Jörg Meuthen, som är ekonomiprofessor till professionen och medlem av EU-parlamentet, förklarade att han själv och Björn Höcke representerar två olika inriktningar och de skulle inte kunna leda partiet gemensamt av den anledningen. Det skulle enligt Meuthen inte fungera. Han håller hårt på den lista med oförenliga engagemang i andra grupper som AfD ensam bland alla partier har antagit och publicerat på nätet.

Partiledningen med ordföranden Jörg Meuthen menar att den etno-nationella ”Flygeln” endast utgör 15 procent av partiet och bör upplösa sig själv. Man har en lista på 250 organisationer som anses oförenliga med ett medlemskap i AfD, däribland Pegida, som öppet stödjer AfD:s politik. Foto: AfD

Oförenlighetslistan omfattar omkring 250 organisationer förtecknade på 12 A4-sidor. Man kan enligt partistyrelsen inte både vara medlem i AfD och medlem i någon av dessa grupper. Listan innehåller en brokig blandning av grupper som anses extrema; här finns islamiska, kurdiska och kommunistiska grupper, antifascister men också proteströrelsen Pegida, som vill motverka en islamisering av Europa och i vars led man ofta ser AfD-flaggor, samt de identitära. Många av dessa grupper är små, tämligen extrema och enbart lokalt förekommande och inte allmänt kända. En del är med olika profil nationalsocialistiskt präglade.

En motionär ville under partikonferensen diskutera frågan huruvida den identitära rörelsen verkligen är oförenlig med AfD. Han menade att denna ungdomsrörelse, som gjort sig känd för uppseendeväckande aktioner genom att bland annat hyra ett fartyg för att patrullera Medelhavet och som symboliskt blockerade gränsen mellan Italien och Österrike för att stoppa migrantströmmen, tvärtom borde få partiets stöd. Rörelsen står i Tyskland under Författningsskyddets uppsikt. Partikonferensen beslutade att ej ta upp saken på dagordningen, och därmed står gruppen kvar på listan över icke önskvärda.

Partiet har enbart haft ett fåtal uteslutningar, vilket bland annat beror på att de tyska lagarna har höga krav för att kunna uteslutna en medlem ur ett politiskt parti. Det finns ett stort demokratiskt utrymme för att ifrågasätta och debattera gällande partiprogram. Det tar i regel lång tid att utesluta någon och den medlem som partiledningen vill utesluta har möjlighet att överklaga.

Vid AfD:s konferens valdes skiljedomare till de interna partidomstolarna som finns i varje delstat samt på den nationella förbundsnivån. De tyska politiska partierna har interna domstolar dit medlemmar kan anmäla om en partistyrelse anses bryta mot partiets stadgar. De som råkar ut för uteslutningsförfaranden överklagar ofta till dessa. Uteslutningar kan i sista hand prövas inför allmän domstol, något som inte är möjligt i Sverige.

Ett fåtal uteslutningar från AfD
Ett uppmärksammat fall nyligen gällde en dam från en känd adlig familj, Doris von Sayn-Wittgenstein, som uteslöts på grund av ekonomiskt stöd till en gruppering på oförenlighetslistan.

Minoriteter i partiet, som grupperingen inom partiet kring Wolfgang Gedeon, som anser sig vara ”ett alternativ inom Alternativ för Tyskland” (”jag är AfD i AfD”) samt den nationaletniska falangen med Björn Höcke som ledare, har länge varit omdiskuterade.

Vid sammanträdet den 20 mars fattade partiledningen för AfD beslutet att ur partiet utesluta Gedeon, som är pensionerad läkare och författaren, och som verkar i delstaten Baden Württemberg. Ett uteslutningsförfarande har sedan en tid pågått mot Gedeon, som dock var invald att delta i partikonferensen i november och även ställde upp som kandidat till partiordförandeposten. Enligt partiledaren Meuthen är han antisemit och har uttryckt det på ett oacceptabelt sätt.

Partiledningen har dröjt med beslutet att utesluta Gedeon med hänvisning till svårigheterna att enligt tysk lag utesluta någon ur ett politiskt parti.

En motion vid partikonferensen i november som antogs kräver att medlemmar i olika regionala partistyrelser, som driver uteslutningsärenden men ej lyckas genomföra dessa, inte skall få vara styrelseledamöter under fem års tid. Motiveringen till motionen var att det enligt kritiker förekommer att styrelseledamöter missbrukar sin makt att utesluta för att offentligt misskreditera partimedlemmar som de ej gillar eller som är rivaler till dem inom partiet.

Splittring av AfD på grund av ”flygeln” och Gedeon?
Vid konferensen i november kom skillnader som finns mellan olika fraktioner inom partiet till uttryck, och tyska medier rapporterade som man brukar, att partiet ”nu högerradikaliserats ännu mer”. Någon öppen splittring inträffade dock inte. Frågan är om det kommer att ske nu.

Partiordförande Jörg Meuthen gjorde vid konferensen klart att ”flygeln” är en falang vid sidan av partiets huvudfåra. En anledning till att den setts som problematisk är att dess sympatisörer deltagit i Pegida-rörelsens demonstrationer i Dresden och att Björn Höcke talat vid flera sådana demonstrationer. I en intervju förklarade Meuthen att ”Björn Höcke är en gränsgångare som går fram och tillbaka över gränsen. Den etniskt-nationalistiska grupperingen inom AfD är inte i majoritet.”

Wolfgang Gedeon, som ställde upp som kandidat till partiledarposten, utesluts ur partiet efter anklagelser om antisemitism. Foto: AfD

Meuthen förklarade att det måste finnas en brandvägg och när det ”föreligger barnsjukdomar” i partiet följer han som ordförande en tydlig ordning. Först tillrättavisar han företrädare som kommit bort från partilinjen genom att ringa upp dem och samtala med dem.

– Vi är ett högerparti men inte högerextremt: Vi vill bli ett regeringsdugligt parti. Ett brett folkligt parti med hjärta för de små människorna.

I den konservativa tidskriften Cicero uttalar sig Georg Pazderski, som är chef för AfD-partigruppen i delstaten Berlin (ej att förväxla med Förbundsdagen). Han menar att partiledningens beslut är konsekvent eftersom det bara finns ett enda Alternativ för Tyskland. ”Det får inte bli så att vi splittrar oss i grupperingar som driver sin egen politik. Om man vill skapa politik måste man arbeta i partiets gruppering, inte parallellt vid sidan av den. ’Flygeln’ är bara en del av partiet, uppskattningsvis 15 procent. ’Flygeln’ har tidigare haft egna möten, egen hemsida, logo och annat.”

I en intervju i nätpublikationen Sezession, som kallar sig själv ”högerintellektuell”, säger Björn Höcke dagen efter partiledningens krav på att ”flygeln” skall upplösa sig själv, att han inte söker konfrontation med partiet. Alternativ för Tyskland har utvecklat sig mycket bra sedan ”flygeln” grundades, och därför behövs det nu ”en ny impuls som visar utöver flygeln och betonar partiets enhet.”

– Flygeln skapades för fem år sedan genom ”Erfurt-resolutionen” för att förhindra att AfD skulle bygga in sig i etablissemanget, säger Höcke till tidningen.

Flygeln förhindrade enligt Höcke att AfD upphörde att vara ett alternativ, och bara blev ett stödhjul för Merkel.

– Vår impuls då var nödvändig, men nu behövs en ny impuls som når utanför flygeln och betonar partiets enhet.

Myndighetssverige backar – äldre kan nekas coronavård och så även den med goda utsikter

0
Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik vid Linköpings universitet, har lett framtagandet av riktlinjer för vilka coronasjuka som ska nekas vård när kapaciteten tar slut. Foto: Linköpings universitet.

Igår meddelade Socialstyrelsens chef för hälso- och sjukvård, Thomas Linden, att man har tagit fram anvisningar för sjukvården om vilka coronapatienter som ska prioriteras och vilka som ska nekas vård när vårdkapaciteten snart tas slut. “Bräckliga” personer ska nekas vård.

– Man måste bedöma hur bräcklig en patient är. Om den har förutsättningar att klara av en intensivvård som är kroppsligt väldigt krävande och om patienten har förutsättningar att komma tillbaka till ett liv efter intensivvårdstiden.

Men man ska inte ta hänsyn till patientens ålder, hävdade Thomas Linden.

– Alla människor har lika värde. Vilket i sin tur innebär att prioritering inte får ske utifrån social situation eller ställning. Inte heller utifrån eventuellt funktionshinder eller om personen själv har bidragit till att orsaka sitt tillstånd. Och inte heller utifrån det antal år man har levt, sa han.

Men den som har lett arbetet med att ta fram riktlinjerna, Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik vid Linköpings universitet, har en helt annan uppfattning om vad som står i dem. “Om det behöver prioriteras inom nivåerna ska det göras utifrån den förväntade återstående livslängden, även kallat biologisk ålder.”, rapporterar nu SVT, som har fått en intervju med Sandman.

På frågan om när vårdkapaciteten kan väntas ta slut och utsortering av vem som ska få vård inleds svarar han att “det är möjligt att det börjar närma sig det läget i Stockholm, men i övriga landet är det ett tag kvar”. Och han väntar sig att anstormningen kan bli så stor att man även tvingas neka hjälp till personer som skulle ha goda förutsättningar att återhämta sig om de fick vård.

– Vården kan alltså behöva välja bort även patienter som har goda utsikter att klara sig.

I skrivande stund har 80 personer inrapporterats döda i coronasmittan i Sverige. Antalet intensivvårdsfall är uppe i 263, efter att ha rusat med start den 21 mars. Statsepidemiologen Anders Tegnell menar att det brukar ta cirka två veckor från att en patient kommer in till vården och till att den dör, vilket skulle innebära att en stor våg av dödsfall kan väntas med start i mitten av nästa vecka.

På Agendan v. 13: Perspektiv på corona, Ungern och desinformation

0

”Bräckliga” personer kan snart nekas coronavård

0
"Alla människor har lika värde", menade Thomas Linden från Socialstyrelsen. Strax därefter förklarade han dock att coronasmittade människor med sämre prognoser kan komma att nekas vård snart. Foto: Youtube/Folkhälsomyndigheten

Under dagens presskonferens med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, med anledning av coronakrisen, konkretiserades det för första gången vilka människor som kan komma att nekas vård framöver när vårdkapaciteten tar slut. Anvisningar om detta har ska ha delgivits sjukvården från Socialstyrelsen, vars chef för hälso- och sjukvård, Thomas Linden, utvecklade prioriteringsordningen.

– För några veckor sen insåg vi att vi skulle kunna handla i ett läge där behovet av intensivvårdsresurser kräver tydligare prioriteringar, förklarade han.

– Den första principen är människovärdesprincipen: alla människor har lika värde.

Linden utvecklade resonemanget med att man inte får prioritera mellan människor utifrån bland annat social situation eller ställning.

– Den andra principen är behovsprincipen. Och det betyder att den person som har störst behov av en åtgärd ska få företräde till den.

– Tredje principen är nytta – att åtgärder ska ges i första hand till den som har störst nytta av dem.

En fråga från pressen som ställdes till Linden var när Socialstyrelsen räknar med att vårdkapaciteten tar slut och dessa prioriteringar måste börja göras. ”Ni måste ha beräkningar om när!”, menade en reporter från TV4. Något svar ville dock inte Thomas Linden ge, vilket var väntat eftersom svenska myndigheter kategoriskt har nekat att öppna upp sin data och sina beräkningar för allmänheten. Däremot vidareutvecklade han prioriteringsordningen.

– Man måste bedöma hur bräcklig en patient är. Om den har förutsättningar att klara av en intensivvård som är kroppsligt väldigt krävande och om patienten har förutsättningar att komma tillbaka till ett liv efter intensivvårdstiden.

– En annan sak som vi trycker på är att man löpande måste utvärdera om den här behandlingen har effekt, och när man bedömer att den inte har effekt så måste man kunna ompröva och avbryta en sådan behandling, sa Linden.

Återigen kom följdfrågan från pressen om när dessa prioriteringar väntas bli aktuella.

– Vi är närmare den situation än när vi fattade beslut om att det här dokumentet togs fram, var dock allt Thomas Linden ville ge som svar.

Muslimska brödraskapet får allt starkare fäste i Nederländerna

0
Den Kuwaitfinansierade Blå moskén i Amsterdam är kopplad till Muslimska brödraskapet, enligt en nederländsk expert. Foto: Wikimedia Commons.

Rotterdammoskén De Middenweg och Amsterdamlokaliserade Blå moskén är kontrollerade av det Muslimska brödraskapet. Det var det bistra beskedet från terrorexperten och utredaren Ronald Sandee till det nederländska parlamentet under förra veckans utfrågning om utländskt inflytande över islamiska institutioner i Nederländerna.

Enligt den holländska dagstidningen Algemeen Dagblad berättade Sandee för det nederländska parlamentets andra kammare om hur moskéerna i Rotterdam och Amsterdam kontrollerades av det konservativa Muslimska brödraskapet, rapporterar Free West Media.

Nederländske anti-terrorexperten Ronald Sandee. Foto: Twitter.

Sandee pekade ut Jacob van der Blom, styrelseordförande för Blå moskén, och Imam Yassin Elforkani som medlemmar i det Muslimska brödraskapet. Båda förnekar dock att de skulle vara medlemmar av brödraskapet. Van der Blom är också grundare av moskén De Middenweg.

Sandee har inga hårda bevis för att Van der Blom och Elforkani skulle vara kopplade till Muslimska brödraskapet, men använder sig av en välkänd jämförelse: ”om det rör som en anka och låter som en anka är det nog en anka”. Både Van der Blom och Elforkani ”följer det muslimska brödraskapets ideologi”, hävdar Sandee.

Pengarna kommer från Gulfstaterna
Moskén i Amsterdam, byggd med pengar från Kuwait och Qatar, upptog en stor del av diskussionen i parlamentet. Sandee, som tidigare arbetat för den militära underrättelsetjänsten i Nederländerna, talade också mycket om det muslimska brödraskapet internationella paraplyorganisation. Enligt honom strävar organisationen efter att upprätta en stat styrd i enlighet med sharia – den islamiska lagen.

Företrädare för Muslimska brödraskapet som bor i västländer är vanligtvis välutbildade och välartikulerade, men motsätter sig integrationsförsök från de samhällen de lever i. Enligt honom uppmuntrar de kvinnor att bära slöjor och lägger ett stort fokus på så kallade ”islamofoba tendenser i samhället”.

Sandee nämnde Blå moskén som ett slående exempel på inflytande och påverkan från oljerika och förmögna gulfstater. När Kuwait klev in som finansiär av moskén omkring 2006 tog en högt uppsatt kuwaitisk tjänsteman över företaget som äger fastigheterna som moskén ligger i och enligt Sandee bestämmer Kuwait fortfarande över moskéns inriktning.

Sandee sade också att han hört om unga konvertiter i Blå moskén som är skrämmande extrema i sina åsikter. ”Men det är bara hörsägen, vid denna tidpunkt”, tillade han.

I De Middenweg-moskén, som också finansieras av Gulfstaterna och har samma ägare som Blå moskén, är inflytandet från Muslimska brödraskapet tydligt på talarna och i den religiösa undervisningen. Sandee pekade även ut Essalam-moskén i Rotterdam, den största i Nederländerna, som ett näste för Muslimska brödraskapet.

Nederländerna ”naivt” inför islamismen
Genom att ignorera finansieringen från Gulfstaterna visar Nederländerna att landet är naivt och godtroget, sade han. ”Jag har en känsla av att länder som Turkiet och Qatar följer en helt medveten strategi för att påverka muslimska grupper utomlands. Samtidigt sitter vi fast med religionsfriheten.”

Sandee förespråkar därför olika åtgärder för att begränsa utländsk finansiering av religiösa grupper. Han nämnde den österrikiska islamlagen som ett exempel, som innehåller ett förbud mot utländsk finansiering. Han föreslog också ett europeiskt förbud. ”Det skulle vara en möjlighet att begränsa oönskat inflytande på en gång.”

Under parlamentsutfrågningen sattes strålkastarljuset på Jacob van der Blom, den förre detta direktören för Essalam-moskén, som enligt Sandee har starka kopplingar till Qatra Charity, en framstående ekonomisk givare till olika islamiska institutioner i Europa. Van der Blom har i flera år varit chef för Europe Trust Netherlands, ägare till De Middenweg-moskén i Rotterdam och Blå moskén i Amsterdam.

Enligt Sandee är Europe Trust Netherlands en fastighetsfilial till det Birminghambaserade moderbolaget Europe Trust, som har förbindelse till det Muslimska brödraskapet.

Koppling till salafister
Sandee pratade också om kopplingen mellan det Muslimska brödraskapet och salafistiska grupperingar. ”Det finns en slags holländsk salafism eller ett holländskt Muslimskt brödraskap, sade han.”

Sandee utfrågades också om en detaljerad artikel som han skrev förra året för en amerikansk forskningswebbplats där han fördömer Amsterdams avradikaliseringsprogram, som enligt honom drivs av tvivelaktiga personer. Tecken på människor som är radikaliserade har ignorerats, menar han.

Infektionsprofessor: Sverige följer Italiens kurva

0
"Vi tittar på andra länder och andra länders analyser och de kommer fram till samma saker som vi kommer fram till. Och det är inte i linje med vad Folkhälsomyndigheten kommer fram till.", förklarar professor Cecilia Söderberg-Nauclér. Foto: Aftonbladet TV

I Aftonbladet TV uttrycker Cecilia Söderberg-Nauclér, professor vid karolinska institutet, skarp kritik mot den svenska regeringen och dess så kallade expertmyndighet, Folkhälsomyndigheten.

– Man har inte vidtagit de åtgärder som krävs för att vi ska få en tillräcklig inbromsning så att vi kan klara av att ta hand om så många sjuka som kommer att bli sjuka samtidigt, förklarar hon.

Kritiken kommer samtidigt som en rad tunga namn kräver att Folkhälsomyndigheten börjar redovisa sina data och öppnar upp för en vetenskaplig diskussion. Man framhåller just den öppna diskussionen inom akademin som bakgrund till att Storbritannien i förra veckan radikalt bytte strategi efter att nya beräkningar framkommit.

Och den tilltagande kritiken från Forskarsverige finner även stöd i omvärlden.

– Vi tittar på andra länder och andra länders analyser och de kommer fram till samma saker som vi kommer fram till. Och det är inte i linje med vad Folkhälsomyndigheten kommer fram till. Och därför har vi efterlyst en vetenskaplig diskussion och transparens i data, säger Söderberg-Nauclér, som menar att Sverige nu följer Italien tätt i hälarna.

– Vi följer Italiens kurva precis enligt plan. Vi har precis den smittspridningstakt som vi har modellerat fram.

Bulgarien corona-spärrar romska problemområden

0
Romer i Sliven, en av de bulgariska städer där polisen ställt upp vägspärrar runt problemområden. Foto: Wikipedia Commons.

Likt många andra europeiska länder har Bulgarien infört restriktioner för att minska spridningen av coronaviruset. Skolor och restauranger har stängts och begränsningar av både in- och utrikesresande har införts.

En annan åtgärd som lanserats i flera städer är att spärra av romska områden. Enligt bulgariska myndigheter har romerna svårt att respektera allmänna anvisningarna om social distansering och kan därför utgöra ett potentiellt hot om ytterligare smittspridning. I minst fyra städer har vägspärrar satts upp för att förhindra fri rörlighet.

Regeringen kan dock tänka sig att gå ännu längre.

– Jag skulle säga att tvång kan behövas i vissa av dessa situationer. Vi har en plikt att skydda resten av befolkningen, säger inrikesministern Mladen Marinov till en bulgarisk tv-station, enligt Reuters.

Nationalistpartiet IMRO tycker dock inte att det räcker.

– Tänk om gettona blir riktiga nästen för smittan. Stäng ner gettona helt och hållet, säger Angel Dzhambazki, en av partiets två Europaparlamentariker.

Liberal Ryssland-skribent lurad av satir

0
Foto: Skärmdump Informationspandemin / Fri värld

Den av Svenskt näringsliv finansierade tankesmedjan Fri värld har nyligen släppt en rapport som behandlar desinformation under den nu pågående corona-pandemin. Som syndabockar anges dels stater som Ryssland och Kina, men även ideologiska och ekonomiska aktörer. Deras gemensamma intresse beskrivs vara att sko sig på att sprida felaktig information. Som exempel anges alltifrån kinesiska kommunistpartiet, som vill polera Kinas anseende, till enskilda aktörer som ser sin chans att tjäna pengar till följd av den felaktiga informationen.

Nu hånas dock rapporten i sociala medier sedan det framkommit att rapporten bland annat hänvisar till Twitter-konton med uppenbart satiriskt innehåll. Kontona beskrivs av Oksanen och Sundbom som kanaler som ”sprider välproducerade ’Kina bättre/starkare än Sverige’ filmer” med andemeningen att provocera och försöka påvisa en sorts kinesisk överlägsenhet. I rapportens marginal har en skärmdump av en tweet från satirkontot Long Phung publicerats.

Rapportförfattarna har dock utsatts för något som kallas ”trollning”, i detta fall en typ av satir som syftar till att skapa en form av reaktion, exempelvis att få medier att publicera den satiriska informationen som en sanning. Felpubliceringen sänker i sin tur mediernas trovärdighet, samtidigt som satirikern kan göra en politisk poäng.

Exakt24 har varit i kontakt med Twitter-pseudonymen Memingenjören som också är personen bakom ”Long Phung”-kontot.

Vad var din tanke med kontot?!

Mycket kritik har riktats mot Kina på den sista tiden, med all rätta. Men det blir alltid smått ironiskt när von Oben-typer som själva varit drivande i Sveriges förfall pekar med hela handen mot andra nationer. Jag såg därför ett gyllene tillfälle att skitposta lite och rikta en känga både mot Kina och Sverige.

Vad var din första reaktion när din film kommit med i rapporten?!

Long Phungs tweets genererade många arga reaktioner. Men att Gunnar Hökmark, Patrik Oksanen och gänget skulle svälja betet kunde jag knappt i min vildaste fantasi föreställa mig. Första reaktionen var ’Detta är fan inte sant’, följt av gapskratt.

Bör Patrik Oksanen se över sin demokratihotsradar?!

Patrik Oksanen behöver läsa några högskolepoäng memvetenskap. Skämt åsido är det väldigt illa att etablissemanget lyfter fram denna filur som någon slags säkerhetspolitisk expert när han inte kan skilja på uppenbar satir och utländska påverkanskampanjer.

Forskare till Folkhälsomyndigheten: Sluta mörka!

0
Foto: Youtube / Folkhälsomyndigheten

En lång rad auktoriteter och experter inom Vårdsverige, inklusive de under coronakrisen namnkunniga professorerna Björn Olsen, Fredrik Elgh och Joacim Rocklöv, uppmanar idag, på DN Debatt, Folkhälsomyndigheten att bli mer transparent. “Vi vill att Folkhälsomyndigheten snarast och kontinuerligt förser landet med nödvändig och uppdaterad information…” skriver de, och framhåller att en sådan öppenhet skulle kunna gynna det vetenskapliga och demokratiska utvärderandet och samtalet:

“För en lugn, saklig debatt på demokratisk grund och en vetenskaplig insyn och hjälp ska kunna komma till stånd krävs transparens. För detta krävs att redogörelser för kunskapsläget och osäkerheter, samt tillgängliga, väldokumenterade data och beskrivningar av modeller görs tillgängligt.”

Experterna jämför med Storbritannien, där en sådan transparens gjorde att myndigheterna övergav den strategi man tidigare har haft. Svenska Folkhälsomyndigheten har berömt den nu övergivna brittiska strategin och jämfört den med den Sverige har. Men efter att ny data framkom som tydde på att en kvarts miljon britter kunde dö med modellen, så svängde landet snabbt om och senast igår uppmanade den brittiske premiärministern Boris Johnson alla britter att stanna hemma och brittisk polis ska nu kontrollera så att inte fler än två personer umgås på en och samma gång, annat än om de tillhör samma hushåll.

“Bland annat har nya modeller för utvecklingen av coronavirusutbrottets effekter lett till den stora riktningsförändringen i bekämpningen av smittan i Storbritannien den senaste veckan. Olika länder har olika betingelser men vi har svårt att se att de svenska förutsättningarna är så helt olika de brittiska. Grunderna för Folkhälsomyndighetens antaganden och rekommendationer är inte klarlagda eller tillgängliga.”, skriver experterna.

Kvinna döms för grovt förtal av Soran Ismail

0
En kvinna som anklagat komikern Soran Ismail för sexuella övergrepp döms för grovt förtal. Foto: Wikimedia Commons.

Det var på hösten 2017 som en kvinna, som tidigare haft en relation med den kurdiske komikern Soran Ismail, publicerade ett inlägg på sociala medier där hon anklagade Ismail för sexuella övergrepp.

Övergreppen skulle ha pågått i över ett års tid och dessutom innehållit hot.

Förundersökningen mot Ismail lades ner 2018 och idag dömdes kvinnan till villkorlig dom och 50 dagsböter. Hon ska dessutom betala 50 000 kronor i skadestånd till Ismail.

Flera kvinnor gick i samband med MeToo-kampanjen ut och anklagade Soran Ismail för sexuella övergrepp. Ingen av anklagelserna har lett till åtal mot komikern.

Imam rasar: Vi behöver coronainformation på somaliska

0
Det saknas information om coronaviruset på somaliska, menar en imam i Rinkeby. Foto: Nya Tider

Efter att flera somalier i Stockholm avlidit av coronaviruset kräver nu somaliska imamer att svenska myndigheter tillhandahåller information om viruset på somaliska.

– Vi visste om corona när det fanns i Kina, och sedan i Sydkorea och sedan Italien. Men då hade man fortfarande ingen information på andra språk. Nu är det bättre, men det är för sent. Informationen skulle ha kommit mycket tidigare, det skulle ha räddat liv, säger den somaliske imamen Hussein Farah som jobbar på moskén i Rinkeby, till Expressen.

I skrivande stund är sex av de 15 personer som avlidit av coronaviruset i Region Stockholm somalier.

För Expressen berättar anställda på ett Stockholmssjukhus att andelen utrikes födda är hög bland dem som just nu vårdas på vård- och intensivvårdsavdelningarna. En läkare som jobbar med att vårda coronasmittade patienter säger att flera av de svårt sjuka är från samma område och har utländsk bakgrund.

Tyskland fortsätter välkomna illegala trots covid-19

0
På grund av coronaviruset har Tyskland stängt gränsen för nästan alla utom så kallade asylsökande. Foto: Flickr.

Enligt den konservativa Berlintidningen Junge Freiheit har det federala inrikesministeriet meddelat att undantag från de nya gränskontrollerna görs för viss godstrafik, pendlare och så kallade asylsökande – i regel ekonomiska migranter som passerat flera säkra länder innan de anlänt till Tyskland.

Tyskland har sedan början av förra veckan bemannat sina gränser mot Frankrike, Schweiz och Luxemburg. Medborgare från andra EU-länder kan komma in i landet utan goda skäl, men asylsökande är fortfarande välkomna.

Detta innebär att om en migrant till exempel reser till Frankrike eller Schweiz via Italien och når den tyska gränsen, enbart behöver ansöka om asyl för att få komma in i Tyskland och starta asylprocessen.

Fransmän eller italienare å andra sidan, som inte har någon permanent vistelse i Tyskland eller arbetar där, avvisas vid gränsen och anmodas att återvända hem. Detta bekräftas av en taleskvinna för det federala inrikesministeriet, rapporterar Free West Media.

”Vid de tyska gränserna som också är EU:s yttre gränser (flygplatser och hamnar) har det inte skett någon förändring i det tidigare förfarandet. Detta gäller också de inre Schengengränserna” säger inrikesministeriet angående att asylsökande är välkomna till Tyskland men inte Tysklands grannfolk.

Medan rörelsefriheten för EU-medborgare har begränsats eller till och med avskaffande, kan icke-EU-medborgare resa runt fritt på kontinenten trots att de kan bära med sig det dödliga coronaviruset.

Överläkare: näringslivet fick 500 miljarder – var är pengarna för att rädda människors liv?

0
Magnus Snäckestrand, överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, förutspår att folk snart kommer börja dö när vårdplatserna tar slut till följd av bristande resurser inom vården kombinerat med coronavirusets framfart. Foto: Jan Ainali

I en debattartikel i GP beskriver Magnus Snäckestrand, överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, en desperat situation när allt fler patienter smittade av covid-19 kommer in, samtidigt som vården är både underbemannad och saknar viktig utrustning för att hantera situationen.

”Våra lokaler är för gamla, trånga och risiga för att ta hand om smittade patienter, vi vårdar dubbelt så många patienter på den yta som rekommenderas internationellt för att förhindra smittspridning. Det finns inga luftslussar och ventilationen är en katastrof.”, skriver överläkaren.

Snäckestrand påpekar att flera försök att lyfta bristerna inom vården har gjorts redan innan coronaviruset började spridas över världen, men att inget har hänt. ”Om utvecklingen fortsätter likt Italien, och det finns just nu inget som talar emot det, så finns en inte obetydlig risk att människor kommer att dö i onödan på grund av brist på intensivvårdsplatser. Då ska man komma ihåg att Italien har dubbelt så många intensivvårdsplatser per invånare som Sverige.”, fortsätter han.

Hans kollega, överläkaren Johan Styrud på Danderyds sjukhus, gav i fredags en liknande bild och förutspådde att antalet vårdplatser kommer ta slut senast i början av denna vecka.

Exakt24 skrev i november om hur svenska sjukhus skär ner på vården av budgetskäl, samtidigt som vårdbehovet ständigt ökar i takt med att befolkningen växer och många nya invånare är vårdkrävande.

– Hur ska vi orka? Vi har redan ett ansträngt läge med anställningsstopp och ser att anställda får jobba hårdare, gå in på dubbla pass, sa undersköterskan Carina Lenngren på Nya Karolinska, och fick medhåll av sin kollega Madeleine Fagernäs:

– Vi är fruktansvärt pressade, vi ligger på bristningsgränsen. Och vi jobbar fruktansvärt mycket övertid. Vi får SMS varje dag om att det saknas folk.

Magnus Snäckestrand avslutar sin debattartikel med en retorisk fråga till politikerna om hur det kommer sig att man i detta nu – i början av en nationell, humanitär katastrof – med lätthet kan skjuta 500 miljarder kronor till näringslivet, samtidigt som vården – som står i första ledet att hantera coronavirusets härjningar – fortfarande lämnas vind för våg:

”Näringslivet fick 500 miljarder på ett bräde så fort de började gnälla lite, för att rädda ekonomin. Var är pengarna och besluten som behövs för att rädda riktiga medmänniskors liv?”

Tusentals ska slumpmässigt testas för covid-19

0
Nu meddelar statsepidemolog Anders Tegnell att tusentals personer ska slumpmässigt testas. Foto: Folkhälsomyndigheten.

Idag finns det drygt 1900 bekräftade fall av coronasmittade i Sverige. Men hur många som egentligen är smittade är svårt att säga, inte minst därför att svenska myndigheter av resursbrist på flera håll upphört att testa andra än redan sjuka personer.

Men nu ska slumpmässiga tester genomföras på ett par tusen personer för att skapa sig en uppfattning av smittans utbredning, meddelade Sveriges statsepidemolog Anders Tegnell på söndagen.

– Det är en bra början för att få en bild av hur många som egentligen är smittade i Sverige, säger han till TT angående testerna.

Tegnell tycker dock inte det finns någon anledning att följa Världshälsoorganisationnes råd att testa så många personer som möjligt.

– Nej, det skulle inte leda till något och ta ohyggligt mycket resurser. Genom att testa ett tusental personer får vi veta precis lika mycket som om vi testar många. Som läget är nu förändrar det inte någons liv att veta om man har eller har haft corona, säger Tegnell.

Sjukvårdspersonal kan inte längre testas för coronaviruset

0
Enligt Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm, går det att säkra att vårdpersonalen inte bär på coronaviruset även utan provtagning. Foto: Region Stockholm.

Bristen på testkit i Region Stockholm går nu ut över vårdpersonalen. Enligt Aftonbladet som kommit över regionens ”verkställighetsbeslut” upphör nu provtagningen av personalen.

”För närvarande finns inte resurser för att provta personal. Med anledning av det så är rekommendationen även fortsättningsvis att provtagning i första hand endast ska ske av patienter i behov av sjukhusvård”, står det i beslutet som fattades tidigare i veckan.

Enligt Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm, går det att säkra att vårdpersonalen inte bär på coronaviruset när de arbetar utan provtagning.

– Om personalen går hem så fort de får symtom, oavsett om det är covid-19, influensa eller förkylning, så säkerställer vi att de inte smittar eftersom covid-19 smittar vid symtom, säger han.

Nya Tider avslöjar: Fortsatt inflöde av lycksökande migranter till Sverige trots akut coronakris

0
Rasmus Ling, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet. Foto: Miljöpartiet.

Land efter land inom EU har stängt sina gränser för att minska spridningen av coronaviruset. Den 17 mars fattade EU:s regeringschefer också beslut om att införa ett inresestopp för personer som reser in i EU från tredje land. Samma dag fattade den svenska regeringen beslut om att som nästan sista landet i EU stänga också sina gränser för personer som kommer resande från länder som inte ingår i Schengensamarbetet eller övriga EES-området, alltså Norge, Island, Schweiz samt Lichtenstein. Denna nya förordning trädde i kraft torsdagen den 19 mars.

Godtyckligt regelverk
Den förordning som den svenska gränspolisen har att rätta sig efter har dock många undantag och kryphål. Det minst kontroversiella av alla dessa undantag är att personer med betydande nyckelfunktioner, såsom hälso- och sjukvårdspersonal, fortsatt kan resa in i Sverige från tredje land, likaså personal som sysslar med godstransporter. Det är däremot när det kommer till situationer som benämns som särskilda skäl i familjesituationer som det hela kan bli godtyckligt, allt enligt Patrik Engström, chef för den svenska gränspolisen.

– Vi kommer säkert göra en del fel i början när förordningen är så ny, säger Patrik Engström till Sveriges Radios Ekoredaktion och fortsätter:

– Särskilt när det handlar om vad som skall räknas som särskilda familjeskäl kan det ställa stora krav på bedömningar från fall till fall, och det kommer att skapa problem och innebära utmaningar för de enskilda gränspoliserna.

Enligt ett pressmeddelande på polisens hemsida omfattas även alla som har permanenta uppehållstillstånd i Sverige av undantaget, vilket i praktiken innebär att personer som exempelvis är medborgare i både Sverige och Iran eller befinner sig i Sverige som iranska medborgare men under permanent uppehållstillstånd fritt kan passera gränsen.

Sveriges Radio nämner dock inte den mest betydelsefulla informationen som står att läsa på polisens hemsida, nämligen att asylrätten inte heller berörs av inreseförbudet:

”Rätten till asyl påverkas inte av beslutet, om en person vill söka asyl vid gränsen så kommer hen få göra det”.

Direktiv från regeringen
Systemmedia utelämnade alltså en viktig upplysning när man redovisade vad som gäller det så kallade inreseförbudet. Vad media inte heller berättar är att detta direktiv med undantag där asylrätten så starkt värnas föga förvånande kommer från regeringen.

– Ja, det är ju regeringen som utformar förordningarna, även den här, säger Anna Engelbert på polisens nationella mediacenter till Nya Tider.

NyT: Så värnandet av asylrätten trots akut coronakris är helt och hållet en politisk avvägning? Polisen har inte haft något finger med i det spelet?

– Så är det. Det är helt och hållet en politisk fråga och inte en polisiär.

NyT: När det gäller situationer som kan handla om trängande familjeskäl, skulle det kunna handla om familjeåterföreningar där asylsökande vill få hit sina övriga familjemedlemmar till Sverige?

– Det kan det absolut vara, säger Anna Engelbert men avslutar:

– Även det är politiskt beslutat från regeringen.

”Vadå svenska folket?”
Morgan Johansson (S) är ansvarig migrations- och justitieminister. När Nya Tider först kontaktar hans ena pressekreterare Sofie Rudh får vi veta att hon ämnar kontakta oss senare, men bara några timmar senare kommer beskedet att Nya Tider inte kommer att få någon intervju. När Nya Tider däremot når Rasmus Ling, migrationspolitisk talesperson för det andra regeringspartiet, Miljöpartiet, hymlar han inte med vad han rankar och värnar högst.

– Vi måste värna asylrätten även nu, även om det kommer att kosta, men det betalar ju igen sig eftersom fler människor innebär en ökad resurs för Sverige.

NyT: Det betyder väl också ökad risk för smittspridning eftersom många som söker asyl kommer ifrån eller har vistats i Iran?

Det viftar Rasmus Ling bara bort utan att bemöta detta närmare. När han däremot får den raka frågan om det i det här läget inte vore bättre att värna det egna svenska folkets hälsa istället för att värna asylrätten med en ökad smittspridningsrisk som följd blir Rasmus Ling märkbart irriterad:

– Vadå svenska folkets hälsa!? Det finns inget svenskt folk, vi är alla människor!

Kontentan av inreseförbudet är som sagt att det fortfarande kommer att finnas gott om kryphål för att få komma in i Sverige och fortsätta en möjlig smittspridning. Regeringen värnar också asyl- och familjeåterföreningsrätten mer än svenska folkets hälsa. Detta har Nya Tider fått svart på vitt den 19 mars från ett av regeringspartierna, Miljöpartiet, men även Socialdemokraterna och de övriga samarbetspartierna ger ju i praktiken denna hållning sitt godkännande.

Vårdplatserna slut – nu införs triage för att avgöra vem som ska räddas

0
Överläkare Johan Styrud menar att personalen nu inte längre räcker till för att vårda fler covid-19-patienter. Samtidigt väntas antalet patienter i behov av vård flerdubblas under kommande vecka. Foto: SVT

I fredagkvällens SVT Rapport tillfrågas Johan Styrud, överläkare på Danderyds sjukhus, om när vårdpersonal på grund av kapacitetsbrist kommer tvingas börja välja bort covid-19-patienter.

– I helgen eller början på veckan tyvärr, svarar han.

Över hela landet reses fältsjukhus och oanvända lokaler av olika slag tas i anspråk för vården. På så vis kommer lokalproblemet kunnat lösas och där kapaciteten tar slut är istället tillgången på vårdpersonal.

– Det är inte lokaler som kommer vara avgörande utan personal, säger Styrud.

För en del är bristen på vårdplatser redan påtaglig. Lena Hermans två 80-åriga föräldrar är allvarligt sjuka i covid-19. Pappan, som nyligen har genomgått en avancerad operation, har svårt att andas. Men det finns inga vårdplatser så de får stanna hemma.

– All planerad vård är inställd, alla planerade operationer som inte är akuta är inställda. All mottagning som inte är akut är inställd, säger Johan Styrud.

Utifrån den exponentiella spridningstakt som har observerats för coronaviruset kan 3-4 gånger fler svenskar väntas vara smittade nästa helg jämfört med idag.

Ett gigantiskt bedrägeri II: Skaffa barn med staten

0
Svenska kvinnor kan numera skaffa barn helt utan inblandning av män. Foto: Pickpik.

Den 1 april 2016 blev den svenske mannen onödig. Åtminstone som far. Från det datumet kan ensamstående kvinnor skaffa barn med staten, utan att blanda in en man. Staten övertar mannens roll som befruktare och tar dessutom det ekonomiska ansvaret för barnets försörjning.

I Sverige har vi säkra preventivmedel sedan mitten av 1960-talet och fri abort från 1975. Mot den bakgrunden ger lagändringen 2016 om ensamstående kvinnors rätt till assisterad befruktning i praktiken kvinnan hela makten över reproduktionen.

Men inte bara kvinnan. Pappa staten tar på sig den bortvalde faderns roll. Mannen/fadern behövs inte längre. Det är en totalt omvälvande samhällsförändring – som har debatterats förvånansvärt lite. Frågan hanteras som en fråga om jämställdhet mellan män och kvinnor, inte utifrån barnets rätt till en far och en mor.

Jo, mannen behövs i en funktion, som spermadonator. Men han förblir i de flesta fall en anonym främling som aldrig får se sin avkomma – som heller aldrig får se honom – och han har varken juridiska rättigheter eller skyldigheter mot de barn han blir upphov till. Hans roll är begränsad till detta enda: några droppar sperma i ett provrör.

Barn som blir till genom assisterad befruktning berövas redan från tillkomstögonblicket den ena av sina föräldrar. Kvinnan blir enligt regeringens proposition och riksdagens beslut barnets enda rättsliga förälder. Faderns roll, i synnerhet hans ekonomiska ansvar för avkomman, övertas av den svenska staten med en riklig flora av bidrag, bland annat föräldrapenning, studiebidrag, A-kassa, sjukpenning, tillfällig föräldrapenning (tio dagars ersättning till en person som hjälper till den första tiden efter förlossningen), barnbidrag, flerbarnstillägg, bidragsförskott, bostadsbidrag och försörjningsstöd.

Ett politiskt/ideologiskt perspektiv
Den snedvridna eller uteblivna debatten beror på att en feministiskt hjärntvättad opinion ser förändringen enbart ur kvinnornas synpunkt. Som om det skulle vara en mänsklig rättighet för kvinnor att få barn även om barnet inte får någon far. Denna högröstade opinion har tilldelat sig själv tolkningsföreträde och bereds utrymme i alla media.

Feminismen är en av marxismens mest aggressiva och militanta grenar, och dess metoder och så kallade segrar granskas inte, eftersom den har infiltrerat både media, politiska församlingar och myndigheter. Den här texten är ett försök att från andra utgångspunkter än de gängse belysa ett av de områden som feministerna och den övriga vänstern med ideologisk krigföring har lagt under sig – fortplantningen.

Ett bredare och djupare perspektiv saknas i debatten. Lagändringen från 2016, framdriven av den feministiska S-MP-regeringen, är den perfekta pusselbiten i ett postmarxistiskt/globalistiskt styrt samhällssystem som vill slå sönder alla strukturer som skapar relationer och håller människor samman. Kärnfamiljen är den minsta och mest grundläggande strukturen som bär upp ett gott samhälle. Krossar man den går resten av upplösningen av sig själv.

Om man har som mål att förvandla människor till lätthanterliga, mobila enheter, utbytbara mot varandra och utan relationsband, är det en god idé att börja med att avskaffa kärnfamiljen. Resultatet passar som handen i handsken det multinationella kapitalets behov av lättrörlig arbetskraft över de nationsgränser som de vill avskaffa. Feministerna har inte förstått vilka som drar i trådarna, och att de i själva verket tjänstgör som globalisternas nyttiga idioter. Om man monterar ner familjen monterar man ner hela samhället, men den insikten finns inte.

Den 10 mars var det precis 100 år sedan den första socialdemokratiska regeringen tillträdde, en minoritetsregering med Hjalmar Branting som statsminister. Den satt visserligen bara i sju månader, men ledamöter som Rickard Sandler, Östen Undén och Per Albin Hansson skulle komma att ingå även i kommande socialdemokratiska regeringar, Per Albin Hansson som statsminister från 1932 ända till sin död 1946.

Familj och fortplantning är två av de områden där Socialdemokraterna ständigt har bedrivit och fortfarande bedriver social och existentiell experimentverkstad med politiska förtecken, alltifrån de massteriliseringar av 63 000 svenskar (varav cirka hälften med tvång) som pågick under mer än fyra decennier, 1934-1976, till beslutet om fri abort 1975 och avskaffandet av mannen/barnafadern 2016.

Ministern som firade faderlösa barn med tårta
Efter riksdagsbeslutet 2016 att ensamstående kvinnor får rätt till assisterad befruktning firade dåvarande jämställdhetsminister Åsa Regnér (S), ansvarig minister, och hennes förra arbetsgivare, feministlobbyn RFSU, alla blivande faderlösa barn med tårta. Jämställdhet för kvinnorna, men inte för männen. Och definitivt inte för barnen.

Det var också Socialdemokraterna som med ”jämställdhet” som mål och närmast totalitära metoder förändrade de ekonomiska grundförutsättningarna för familjernas liv och tvingade ut kvinnorna på arbetsmarknaden genom att avskaffa sambeskattningen 1971. Det skedde genom en process som jag nyligen beskrev ingående i krönikan ”Ett gigantiskt bedrägeri: Så avskaffades hemmafruarna

Under framförallt de dynamiska 1960- och 70-talen kom samhällsomvälvningarna slag i slag. Under bara en tioårsperiod, 1965-75, togs beslut och inträffade händelser som totalt förändrade förutsättningarna för reproduktionen.

1965 kom de första p-pillren ut på den svenska marknaden, utvecklade av amerikanska forskare och aktivister. Pillren hade med början 1956 testats på fattiga, i många fall illitterata kvinnor i Puerto Rico, av vilka många dog av försöken med extremt höga hormondoser.
1968 Grupp 8 bildas av åtta vänsterkvinnor.
1968 Invandrarutredningen tillsätts.
1969 Olof Palme efterträder Tage Erlander som statsminister (S).
1971 Sambeskattningen avskaffas.
1973 Den amerikanska författaren Erica Jong ger ut boken ”Rädd att flyga” och lanserar uttrycket ”det knapplösa knullet” om ett ansvarsbefriat sexliv. Boken har sålt i 25 miljoner exemplar.
1975 Lag om fri abort (regeringsproposition 1974:70).
1975 Enigt riksdagsbeslut (regeringsproposition 1975:26) om att Sverige ska bli ett mångkulturellt samhälle.

Den sociala ingenjörskonstens ekvilibrister har på intet sätt förtröttats. De fortsätter sitt värv som programmerade robotar, drivna av en socialistisk ideologi med djupa rötter i marxismen.

Kvinnor är alltid de förtryckta, alltid offer. Männen är alltid förövare. I synnerhet vita män.

”Jämställdhet” är sedan mer än ett halvt sekel det främsta verktyget och framställs som målet för kvinnors befrielse från manligt förtryck. Men i själva verket är kvinnorna och barnen de stora förlorarna på jämställdheten, sådan den tagit sig uttryck sedan 1960-talet. Att båda föräldrarna i en familj är tvungna att förvärvsarbeta för att få ekonomin att gå ihop sedan särbeskattningen infördes 1971, och barnen måste lämnas till kollektiv barnomsorg utanför hemmet, är inte en framgång för någon, mer än för en stat som beskattar människor ända in på de avgnagda benknotorna.

Socialdemokraterna finns med oss under täcket i sängkammaren, hos barnmorskan, gynekologen, på BB och sedan länge också på landets inseminationskliniker. Hela tiden givetvis med vårt bästa för ögonen. Hur kan vi tro något annat?

De samhällsomvälvningar jag beskriver i några krönikor handlar egentligen om en enda sak: att få den ekonomiska makten över kvinnors fruktsamhet. Om politikerna har ekonomiska styrmedel över reproduktionen har de i praktiken totalitär makt över samhället. Det vet Socialdemokraterna.

Kvinnans perspektiv
Omkring 1 000 assisterade, offentligt finansierade befruktningar har gjorts på ensamstående kvinnor vid landets sju universitetssjukhus sedan det blev lagligt våren 2016. Hundratals kvinnor står i kö, och väntetiderna skiljer sig kraftigt mellan regionerna, från några månader till flera år. För att undgå väntetiderna i Sverige reser många svenska kvinnor till Danmark och låter sig insemineras på danska kliniker.

”Man missbedömde fullständigt hur stor efterfrågan skulle vara” säger Anne Thurin Kjellberg, överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och tidigt övertygad om att möjligheten för ensamstående att skaffa barn på egen hand skulle bli vad hon kallar ”en storsäljare”.

”Nu har vi över 600 patienter i kö, och om jag var en av dem hade jag försökt skrapa ihop egna pengar för att göra behandlingen någon annanstans.”

De två vanligaste metoderna att bli gravid med assisterad befruktning är insemination, där donerade spermier injiceras direkt in i kvinnans livmoder, och provrörsbefruktning (IVF), där kvinnans ägg befruktas utanför kroppen för att sedan föras tillbaka in i livmodern.

Sedan den 1 januari 2019 får även privata kliniker utföra IVF-behandlingar. Sedan den 1 januari 2019 är det också lagligt med dubbeldonationer, där kvinnan får såväl donerade spermier som ägg. Den genetiska kopplingen mellan mor och barn är här helt avskaffad, och kvinnan blir alltså gravid med ett barn som inte har en enda cell eller ett enda arvsanlag från henne. I princip jämförbart med adoption, men av ett barn som burits i den egna kroppen.

Den kvinna som väljer att få barn utan en manlig partner kan komma med önskemål om spermadonatorns ursprung, längd, hårfärg och ögonfärg. Men det är alltid läkaren som väljer donator. Han/hon väljer en donator som så långt möjligt stämmer med kvinnans önskemål i det genetiska lotteriet.

Det är väl bra att ensamstående kvinnor kan få barn på egen hand? Det beror på ur vems perspektiv man ser det.

Av evolutionära orsaker (att säkra trygghet för sig själv och sin avkomma) söker sig kvinnor ofta till män som står några pinnhål högre på den sociala och ekonomiska skalan än de själva. Ett växande antal högutbildade kvinnor har därför svårigheter att hitta en manlig partner som motsvarar deras krav på en man som de vill bilda familj och få barn med. Den biologiska klockan tickar fortare för kvinnor än för män, och assisterad befruktning kan i den situationen ses som ett alternativ till barnlöshet.

Hittills har överläkaren på Sahlgrenska universitetssjukhuset, Anne Thurin Kjellberg, inte stött på någon yngre kvinna där beslutet att skaffa barn på egen hand varit ett förstahandsval. Hon säger att de flesta helst hade velat ha en partner.

Ett existentiellt/etiskt perspektiv
Ur ett existentiellt/etiskt perspektiv finns det stor anledning att ifrågasätta om en kvinna med staten som medaktör och finansiär ska ha rätt att få barn ensam och redan från början aktivt välja bort en far för sitt barn. Jag tycker inte det. Det är ett svek mot barnet. En kvinnas barnlängtan ska inte per automatik kunna omsättas i långtgående rättigheter som involverar en helt ny individ, barnet.

Man kan längta efter mycket, men det legitimerar inte någon universell rätt att få det man vill ha. Detta perspektiv problematiseras aldrig, inte ens från barnets synpunkt. I radions P1 hör jag ett program i serien ”Kroppskontakt” med Stina Wollter som programledare. Veronica Hedenmark, som lider av en medfödd svår skelettsjukdom, är 110 centimeter lång och sitter i rullstol, berättar om hur hon absolut ville ha barn trots sina fysiska begränsningar. Hon är den tredje kvinnan i Sverige med samma diagnos som har fött barn och har nu en fyraårig son, något som kräver att hon har personliga assistenter dygnet runt.

Hon framställs distanslöst och med beundran som ”ett mirakel” och får inte en enda kritisk fråga av Stina Wollter. Inte ett ord sägs om genetiska risker. Inte ett ord om samhällets kostnader för detta egoprojekt. Här är det gullegull på högsta växel. Det framställs som kvinnans självklara rättighet att ha barn fast hon inte klarar någonting själv.

Är det rimligt? Får en dröm om att bli mamma kosta hur mycket som helst? Vem ska barnet knyta an till i denna evigt växlande skara av mammans personliga assistenter? Vilken hjälp får barnet att hantera att hans mamma är väldigt – annorlunda?

De ratade männens perspektiv
Sett ur de ratade männens perspektiv är de feministiska ”framstegen” katastrof. Män som aldrig får fortplanta sig, som sorteras bort och tvingas leva i ofrivilligt celibat, präglar samhället på olika sätt som också drabbar kvinnor.

Sverige har sedan 2015 ett överskott av män som i vissa åldersgrupper innebär en ännu skevare könsfördelning än i Kina och Indien.

Bland 20-åringar i Sverige i dag går det mer än 125 män på 100 kvinnor. 2015 blev män i majoritet i Sverige, för första gången sedan folkbokföringens början på 1600-1700-talen. Majoritetsskiftet och den skeva könsbalansen i yngre åldrar beror på den manligt dominerade invandringen under senare år.

”Samhällen med ett överskott av män tenderar att utveckla fler våldsbrott, egendomsbrott och brott riktade mot kvinnor. Unga vuxna män utför fler brott än någon annan kategori i samhället, och marginaliserade män känner ett än större utanförskap när det dessutom råder ett underskott av kvinnor i deras åldersgrupp.”

Det skriver Valerie M Hudson, professor och ansvarig för the Program on Women, Peace and Security, Texas A&M University, USA, i en debattartikel i Göteborgs-Posten i januari 2016.

Det hon skriver har besannats ännu mer i dag:

”Dessutom tenderar dessa marginaliserade män utan partner att samlas i grupper eller gäng. Forskningen visar att sådana grupper av män är benägna att ta avsevärt större risker och uppträda utanför de sociala ramarna än vad de skulle gjort var och en för sig.

Grupptrakasserier och ofredanden av kvinnor är fler exempel på asocialt beteende hos dessa gäng. Under sådana omständigheter blir kvinnors möjlighet att röra sig fritt på offentliga platser avsevärt svårare.”

Barnets perspektiv
Vem tänker på barnet? När regeringens proposition om rätt till insemination för ensamstående kvinnor behandlades i riksdagen var det bara två partier som hade allvarliga invändningar: Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.

Per Ramhorn och Carina Herrstedt (båda SD) begärde att riksdagen skulle avslå propositionen. De ansåg att det är självklart att barnets bästa och barnperspektivet, det vill säga barnets rätt till två föräldrar, ska väga tyngre än kvinnans önskan om barn. Även Emma Henriksson med flera (KD) yrkade på att riksdagen skulle avslå propositionen. De talade för döva öron.

Ett barn behöver både en far och en mor. Föräldrarna har delvis olika roller. Båda är viktiga, och de är inte utbytbara mot varandra. Den nära anknytningen, symbiosen, har barnet under det första året vanligtvis med sin mamma. Mannen/fadern ska ombesörja allt yttre så att mamman ostört kan vara i symbios med sitt barn. För flickor är modern identifikationsobjekt, för pojkar har fadern den rollen.

Med berått mod har alltså Sveriges regering och riksdag berövat hälften av inseminationsbarnen – pojkarna – deras manliga förebild. Här brukar manliga vänner och släktingar åberopas som substitut av kvinnor som pläderar för assisterad befruktning. Men ingenting kan ersätta en far. Bit i det sura äpplet, alla feminister.

Den svenska föräldraförsäkringen utgår från en illusion om föräldrars utbytbarhet, och de så kallade pappamånaderna, införda 1995, 2002 och 2016, har därför inte blivit den framgång för jämställdheten som Socialdemokraterna drömde om. Särskilt lågt intresse har den tredje pappamånaden väckt. Föräldrar är nämligen oftast kloka nog att göra de val som passar den egna familjen bäst.

Människan klåfingrar obekymrat på existensens grundvillkor. Vem gav oss lov till det? Har vi blivit så självsvåldiga, så besatta av teknikens framsteg att vi har anser oss ha rätt att upphäva det som från början gjorde att vi finns till som människor?

På Agendan v. 12: Coronaviruset och ”Tegnellismen”

0

Svenska turister tvingas stanna utomlands – invandrare flygs ”hem” till Sverige

0
Hundratals "svenskar" flögs hem från Marocko i går kväll. Foto: Pixabay.

För svenskar strandsatta på turistorter runtom i världen har den svenska regeringens besked varit bistert. Någon statlig hjälp är inte att vänta, antingen får man stanna där man är eller försöka ta sig hem på egen hand.

Det finns dock undantag. Igår kväll landade i hemlighet två fullsatta Norwegianplan med ”svenskar” på Arlanda. Flygningens ursprung var arablandet Marocko, skriver Aftonbladet.

Enligt Aftonbladet har Utrikesdepartementet varit mycket aktiva med att få hem marockanerna till Sverige. Till och med utrikesministern Ann Linde (S) har varit inblandad.

– Jag har pratat med Marockos utrikesminister, säger hon till kvällstidningen.

Service till invandrare ”fungerar perfekt som vanligt”
Det är inte första gången svenska staten genomför extra insatser för att flyga in invandrare till Sverige medan samma hjälp inte gäller svenskar. Redan den 10 mars kunde Fria Tider avslöja att ett liknande statlig charterplan med iranier flögs till Sverige från Teheran.

På Twitter skriver den populära nättidningen att de speciella invandrarflygningarna är ett tecken på att regeringen är totalt handfallen inför coronakrisen ”förutom när det gäller servicen till araber, iranier, afghaner och liknande som fungerar perfekt som vanligt”.

Snart kan det finnas behandling mot covid-19

0
Ett flertal existerande läkemedel har med positiva resultat använts i behandling av covid-19. Samtidigt utvecklas flera nya mediciner och över 30 forskarteam jobbar intensivt med att ta fram ett vaccin. Foto: Pixino

I skrivande stund har ungefär en kvarts miljon människor registrerats som sjuka i covid-19, en sjukdom orsakad av coronaviruset SARS-CoV-2. Expertuppskattningar gör gällande att ungefär två av tre människor kommer att smittas av virussjukdomen, vilket i praktiken skulle innebära över fem miljarder sjuka. Med en dödlighet på en procent skulle det medföra att cirka 50 miljoner dör och i den allmänna debatten framstår det ofta som att enda utvägen är ett vaccin – något som förespås ligga minst ett år fram i tiden.

Men även om det skulle visa sig att vi inte kan förhindra virusets utbredning, annat än hastigheten i vilken den sker, så finns det goda möjligheter att bekämpa covid-19 på andra sätt. Sedan i slutet av januari har läkare och forskare testat en rad olika existerande mediciner på covid-19-patienter. I början var resultaten mer anekdotiska men nu finns det såpass många försök med olika läkemedel i olika länder som har gett positiva resultat, att det ger anledning till optimism.

Ett av de mest lovande försöken i världen har ägt rum i Frankrike under de senaste två veckorna, där en grupp patienter sjuka i covid-19 har getts läkemedlet Hydroxychloroquine – ett kemoterapimedel mot malariaparasiter – i kombination med azithromycin – ett antibiotika mot infektioner. Efter sex dagar saknade samtliga patienter helt spår av covid-19 i kroppen. I en andra kontrollgrupp som behandlades med placebomedicin hade 96 procent fortfarande viruset i sig.

Vad som gör resultatet extra glädjande är att dessa mediciner är billiga, generiska och redan tillgängliga över hela världen.

Ett annat existerande läkemedel som har gett goda resultat på covid-19-patienter är Remdesivir. Drogen togs en gång i tiden fram för att bekämpa ebola, men visade sig vara verkningslöst för det ändamålet. Enligt WHO är Remdesivir just nu den bästa kandidaten till läkemedel mot coronaviruset och förra veckan utfärdade svenska Läkemedelsverket en “beredskapslicens” för medicinen, vilket innebär att svenska apotek nu kan sälja det mot recept.

– Grunden för att vi tror att läkemedlet skulle kunna ha effekt mot covid-19 är dels in vitro-studier och dels studier av djurmodeller med ett annat coronavirus, det som ger sjukdomen mers, säger Filip Josephson, läkare och utredare vid Läkemedelsverket, till Läkemedelsvärlden.

I Kina har forskare framgångsrikt använt Avigan, ett japanskt läkemedel mot influensa. Hittills har man testat medicinen, som består av substansen favipiravir, på 320 patienter i Wuhan och Shenzen. I snitt tog det patienterna fyra dagar att bli av med coronaviruset efter att behandling med Avigan sattes in. Dessutom läkte lungorna för 91 procent av patienterna, jämfört med 62 procent för de som blir friska från coronaviruset utan behandling.

Kina har ingått licensavtal med den japanska utvecklaren Fujifilm Toyama och ska nu börja massproducera medicinen. I hemlandet Japan är man dock mer skeptiska efter att tidigare tester har visat att favipiravir kan vara livsfarligt för foster, samt spridas genom spermier. 

Även på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg odlar man coronaviruset i laboratorium och har börjat testa det mot över 1 500 olika existerande läkemedelssubstanser. Förhoppningen är att kunna ha positiva resultat redan innan sommaren.

Nya läkemedel
Samtidigt pågår en lång rad försök att ta fram specifika mediciner mot just covid-10. Ett stort framsteg i detta arbete gjordes i förra veckan på Erasmus Medical Center i Rotterdam, där man säger sig ha lyckats hitta en antikropp. Nu ska antikroppen testas på människor vilket man bedömer kan ta flera månader. Fördelen med ett medicin som innehåller antikroppar är att det kan hindra viruset från att infektera från första början.

– Vi försöker nu få ett läkemedelsföretag ombord som kan producera antikroppen i stor skala som ett läkemedel. Förutom utvecklingen som medicin vill vi också använda antikroppen för att sätta upp ett diagnostiskt test som alla kan göra hemifrån, så att människor lätt kan ta reda på om de har en infektion eller inte, säger professorn Frank Grosveld i en första kommentar till Erasmus Magazine.

Även amerikanska biotech-jätten Regeneron försöker ta fram medicin med hjälp av antikroppar mot covid-19 och säger sig ha “dussintals” kandidater redo för test på människor i slutet av sommaren. Regeneron förbereder nu för att producera “hundratusentals doser”.

Men innan Regeneron utför tester på människor så börjar man med möss. Bolaget har nämligen lyckats genmodifiera mössen så att de har fått mänskliga immunsystem, varför man kan testa olika sjukdomar på dem. Mössens immunsystem svarar genom att tillverka mänskliga antikroppar och det är dessa antikroppar som ligger till grund för medicinerna.

Enligt Regeneron handlar det om “hundratals” antikroppar som företagets forskare har isolerat och testat på coronaviruset och ambitionen är att använda två olika sorters antikroppar i paritet. Detta för att minska risken att medicinen blir verkningslös i takt med att covid-19 muterar. Metoden är densamma som Regeneron använde när man tog fram en framgångsrik medicin mot ebola 2018.

Fördelen med mediciner baserade på antikroppar är att de även fungerar som en slags “vaccin”. Det vill säga så länge du har antikropparna i dig – uppskattningsvis en månad efter varje dos – så ska du vara immun mot covid-19. Regeneron ser framför sig att detta kan bli en värdefull tillgång för vårdpersonal som dagligen exponeras för coronaviruset.

Utöver nämnda projekt så finns det en rad andra mediciner som med olika grad av framgång har använts mot coronaviruset, men som kräver utökade tester innan man kan dra några mer säkra slutsatser. Bland annat AIDS-medicinen Lopinavir/ritonavir, malariamedicinen Chloroquine, Nitazoxanide som används mot virusinfektioner, masksjukdomar och parasiter, och Kaletra som normalt sätts in mot hepatit och malaria.

Över 30 försök att ta fram vaccin pågår
Processen att ta fram ett vaccin mot covid-19 väntas var mycket längre – i bästa fall ett år och i värsta fall många år, menar i stort sett alla experter. Det finns över 30 forskarteam som jobbar på ett vaccin just nu och många av dem finansieras av den norska stiftelsen CEPI, som lever på bidrag från både privatdonationer, stiftelser och offentliga medel från många länder.

Några av de som tycks ha kommit längst är Gilead Sciences, Ascletis Pharma, Moderna, Inovio Pharmaceuticals, CureVac och svenska Novavax. Totalt har CEPI investerat närmre en miljard kronor i covid-19-relaterade vaccin och läkemedel och en förutsättning för att få stöd från CEPI är att de produkter som utvecklas blir tillgängliga för alla och till ett lågt pris.

Läkare om coronaspridningen: ”Spärra av Norrland”

0
Norra Sverige är än så länge förskonat från stora utbrott av coronaviruset. Därför bör Norrland spärras av från resten av landet, menar en läkare. Foto: Needpix.

Nästan 40 procent av coronasmittade i Sverige finns i Uppsala- eller Stockholmsområdet. I dessa områden befarar nu politiker, myndigheter och sjukvården att spridningen snabbt kan öka.

I norra Sverige ser dock läget annorlunda ut. Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten har bara mellan 0 och 1 procent av landets bekräftade fall. Jämtland, där flera populära skidorter är belägna, har 2 procent av Sveriges bekräftade smittofall.

Därför vill Sundsvallsläkaren Jens Caap Hällgren spärra av hela Norrland för att åtminstone en landsända ska vara befriad från smittan.

”Hamnar vi ett katastrofalt scenario där Sverige söder om Dalälven går på knäna skulle ett mindre belastat Norrland kunna agera som avbytare i kampen mot det nya coronaviruset”, skriver han på Dagens Nyheters insändarsida.

”Utvilad och frisk vårdpersonal från Norrland kan förflyttas som förstärkning söderut till de hårt belastade sjukhusen i övriga Sverige. Det finns även stora ekonomiska vinster om en så stor del av Sverige som möjligt kan fortsätta att fungera som vanligt”, avslutar han.

Sverige sist ut med åtgärder trots högt antal smittade

0
Folkhälsomyndigheten får kritik för att inte ha agerat i tid och infört åtgärder för att hindra smittspridningen. Först den 11 mars rekommenderade man regeringen att förbjuda större folksamlingar, och man anser fortfarande att skolor ska hållas öppna. Foto: Holger Ellgaard/Wikipedia.

Sedan coronautbrottet har svenska Folkhälsomyndigheten kritiserats för en alltför passiv hållning och för att fullständigt ha missbedömt situationen. Inledningsvis meddelade man att smittspridning utanför Kina var osannolik, sedan att viruset inte skulle drabba Sverige, vilket senare följdes upp med att kulmen för spridning i Sverige redan var nådd och passerad. Alla dessa förutsägelser visade sig felaktiga.

– Det finns anledning att tro att vi kommer att peaka nu, att vi har peakat, sade Sveriges statsepidemiolog till Dagens Nyheter den 5 mars. Då hade Sverige 94 bekräftade fall av Covid-19. Några dagar senare var man över 500 fall – då beslutade myndigheterna i Stockholm att sluta testa.

Slutar testa
På Vårdguiden för Region Stockholm stod den 12 mars att läsa att regionen upphör med tester för coronaviruset:

”Du som har symtom som påminner om coronavirus kommer inte att provtas framöver. Det gäller oavsett om du varit i de områden som tidigare varit utsatta för smitta eller haft nära kontakt med någon som du vet är sjuk i Covid-19.”

Man kommer att ”koncentrera” provtagningen till dem som är inlagda på sjukhus med symtom som tyder på Covid-19. Syftet med detta är att skydda andra patienter.

Till Expressen säger Erik Berglund, presschef på Region Stockholm, att Region Stockholm nu släpper ”idén om att fånga in alla” smittade. Man väljer att endast fokusera på de i riskgruppen.

Om man känner sig sjuk med feber, hosta, snuva och halsont råder Vårdguiden att man inte träffar andra ”än de man bor med” samt avstår från att resa med, buss, tunnelbana, tåg eller flyg. Vårdguiden avslutar med att konstatera att de förändrade rutinerna kommer att leda till att färre fall rapporteras, men att detta inte betyder att smittspridningen minskar.

Professorer kritiserar otillräckliga åtgärder
Även Världshälsoorganisationen, WHO, som länge tvekat och tonat ned faran, beslutade slutligen den 11 mars att klassificera virusutbrottet officiellt som en pandemi, efter att antalet drabbade länder tredubblats sedan början av mars till totalt 114. Sverige har nu fler konstaterade smittade än Storbritannien, vars befolkning är sju gånger större än Sveriges.

I Storbritannien försökte man införa åtgärder för att bromsa smittspridningen, långt innan Sverige började med det. Förutom att arbeta med kontaktspårning och isolering av sjuka, vilket Sverige också gjorde, agerade Storbritannien förebyggande genom att förhindra stora folksamlingar, uppmana till minskat resande, ge råd om karantän vid oro för smittöverföring, stänga ned skolor och avdelningar på sjukhus om personalen misstänktes ha blivit smittad.

Detta samtidigt som Sveriges Anders Tegnell i Svenska Dagbladet så sent som den 8 mars kommenterade Umeå kommuns beslut att anställda och barn som varit i områden med spridning ska stanna hemma minst två dagar, även om de känner sig friska.

– Jag vet inte vad de försöker vinna med det här. Vår grundläggande bedömning är att man ska fortsätta leva som vanligt fram till att man har fått symptom.

Flera arbetsgivare har trotsat Tegnells påbud, bland andra flera statliga myndigheter som Skatteverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. De som varit i ett riskområde får jobba hemifrån i 14 dagar.

I en debattartikel i Läkartidningen den 9 mars kritiserar ett antal läkare och professorer Sveriges agerande. De konstaterar bland annat:
”Om effektiva åtgärder leder till att R0 [basal reproduktionskvot för spridningen] går ner under 1 dör utbrottet ut. Lättast är det om åtgärder för att begränsa spridningen sätts in i ett tidigt skede, innan allt för många hunnit bli smittade.

Är många redan smittade kan det bli svårt att begränsa spridningen, och man får i stället rikta in sig på att bromsa den genom ett brett batteri av samhällsåtgärder och rekommendationer. Kina lyckades begränsa smittspridningen kraftigt genom strikta karantän- och isoleringsåtgärder.”

Sverige har dock alltså redan missat den chansen, om man ska tro på presschefen vid Region Stockholm.

Spridningsrisk ”mycket hög”
Den 10 mars uppgraderade Folkhälsomyndigheten till slut sin riskbedömning för det man kallar allmän spridning av coronaviruset till ”Mycket hög”, den högsta nivån. Det skedde efter att man hittat fall både i Stockholm och i Göteborgstrakten som visar att viruset nu sprids av människor som varken varit utomlands eller haft kontakt med personer som varit det.

Den 11 mars skickade Folkhälsomyndigheten till slut förslaget att förbjuda sammankomster med över 500 deltagare till justitiedepartementet. Regeringen valde att följa uppmaningen och justitieminister Morgan Johansson meddelade:

– Beslutet gäller allmänna sammankomster, till exempel teater och biografföreställningar, demonstrationer och konserter. Men även det som i lagen kallas offentliga tillställningar. Till exempel idrottstävlingar och danstillställningar.

Vid tillfället hade antalet konstaterade smittade i Sverige överstigit 500 personer och ett första dödsfall. Anders Tegnell hade fortfarande lugnande besked vid dagens presskonferens:

– Än så länge har vi väldigt liten, om någon alls spridning i samhället.

Hela Italien i karantän
Flera länder har valt en annan väg än Sverige, däribland Italien, som satt in kraftfulla åtgärder för att stoppa smittspridningen. Först sattes regionen Lombardiet den 8 mars i karantän, dagen efter hela landet. Premiärminister Guiseppe Conte meddelade i tv-sändning:
– Vårt nya beslut har fattats utifrån antagandet att tiden har runnit ut. Vårt agerande måste omedelbart ändras.

Karantänen innebär bland annat ett stopp för resor in och ut ur landet, med undantag för sådana som anses vara nödvändiga. Invånarna uppmanas också att stanna och endast resor till och från jobb eller för att uppsöka sjukvård anses vara godtagbara. Alla offentliga platser, museer, träningslokaler, offentliga simbassänger, sociala och kulturella centra inklusive barer, pubar, diskon och spellokaler stänger. Även religiösa aktiviteter drabbas, och varken mässor, begravningar eller bröllop får hållas. Alla former av idrottsevenemang ställs in.

Precis som nu befaras i Sverige, har virusutbrottet slagit hårt mot Italiens sjukvård, med överfulla sjukhus och utarbetad sjukvårdspersonal. Läkaren Daniele Macchini, som arbetar på Humanitas Gavazzeni i Bergamo i norra Italien, skriver på Facebook om situationen i staden:

”Fallen multipliceras dagligen – av samma anledning. Provresultaten kommer tillbaka positiva, positiva och positiva. Helt plötsligt kollapsar akutvårdsmottagningen. Det finns inga kirurger, urologer, ortopeder – bara läkare – som alla har blivit en del av ett stort team för att hantera den här tsunamin som är över oss. Personalen är trött. Jag ser tröttheten i ansikten som inte visste vad trötthet var förut, trots deras sedan tidigare redan övermäktiga arbetsbörda.”

I Italien har man 331 sjukhussängar per 100 000 invånare, medan siffran i Sverige är 254.

Den 12 mars beslutade Norge och Danmark att stänga skolorna och hålla eleverna hemma. Sverige beslutade samma dag att göra motsatsen – elever ska följa skolplikten och gå i skolan. Rektorer har dock rätt att själva bestämma om de vill stänga sin skola eller inte, beroende på den lokala situationen.

Skolor trotsar Folkhälsomyndigheten – övergår till fjärrundervisning

0
Foto: Charlotta Wasteson

Två av Engelska skolans grundskolor – i Liljeholmen och Hässelby – har idag gått ut med mejl till föräldrar och informerat om att de övergår till fjärrundervisning från och med måndag. Detta trots Folkhälsomyndighetens uppmaning att hålla grundskolorna öppna. 

Engelska skolan i Hässelby har under dagen hållit en extra studiedag för att lärarna ska få tid att förbereda sig inför de nya förutsättningarna. Enligt de föräldrar som Exakt24 talat med har över hälften av eleverna i deras barns klasser varit frånvarande under veckan. Situationen ser likadan ut i många av landets grundskolor.

Skolorna motiverar sitt beslut med att de vill säkra kvaliteten och kontinuiteten i undervisningen. Beslutet gäller i ett första skede fram till påsklovet. Skolorna kommer fortfarande hålla öppet för de elever som av olika anledningar inte kan studera hemifrån. 

Igår meddelade även stiftelsen Viktor Rydberg att de övergår till fjärrundervisning på sina grundskolor. Även där kommer skolorna hållas öppna för de elever som behöver. Lärarnas tidning rapporterar att också Jensens grundskola i Västerås övergår till fjärrundervisning. Beslutet motiveras med att många lärare antingen är sjuka eller är hemma och vårdar sjuka barn. Elever som inte kan studera hemifrån kommer även på Jensens grundskola att kunna arbeta från skolan. 

Nederländskt forskarteam först att upptäckta antikroppar mot covid-19

0
Ett nederländskt forskarteam har funnit en antikropp de tror kan besegra coronaviruset. Foto. Pixabay.

Ett team bestående av tio forskare från Erasmus Medical Center i Rotterdam och universitetet i Utrecht säger sig vara de första i världen att upptäcka en antikropp som kan bekämpa en infektion med covid-19-varianten av coronaviruset.

Forskningen är redan klar och kommer att utvärderas av den vetenskapliga tidskriften Nature. Ett första kort tillkännagivande av studien har publicerades på internationella vetenskapssajten BioRxiv:

”Framväxten av det nya mänskliga coronavirus SARS-CoV-2 i Wuhan, Kina har orsakat en världsomspännande epidemi av luftvägssjukdom (COVID-19). Vacciner och riktad behandling för denna sjukdom saknas för närvarande. I den här studien rapporterar vi en human monoklonal antikropp som neutraliserar SARS-CoV-2 (och SARS-CoV). Denna korsneutraliserande antikropp riktar sig till en gemensam epitop på dessa virus och erbjuder potential för förebyggande och behandling av COVID-19”, skriver man i studiens sammandrag.

Tidskriften Erasmus Magazine rapporterar dock att det kommer att ta tid innan man ser detta nya läkemedlet användas i sjukvården.

Den vetenskapliga tidningen noterade hur antikroppen ännu inte har ”testats på människor, genomgått peer review eller publicerats av Nature”. Det är därför troligt att världen kommer att behöva vänta flera månader till innan det nya läkemedlet kan ta sig an viruset, skriver Free West Media.

Frank Grosveld, professor i cellulär mikrobiologi, och medlem i forskarteamet, förklarar att ”vi nu försöker involvera ett läkemedelsföretag som kan producera antikroppen i stor skala. Innan antikroppen kan kommersialiseras måste de dock gå igenom en lång utvecklingsfas och dess farmakologiska egenskaper måste testas.”

Men det läkemedelsföretag som kontaktats av Grosveld och hans team verkar vara intresserad av upptäckten. Medicinen skulle ha förmågan att attackera och neutralisera viruset som orsakat tusentals dödsoffer och smittat hundratusental över hela världen. Upptäckten kan leda till ett antiviralt läkemedel och förmågan för människor att testa sig hemma för förekomsten av viruset.

-Så vitt vi vet är detta den allra första antikroppen som blockerar infektionen. Att hitta något som det här är mycket sällsynt, förklarade Grosveld till tidningen.

Forskarteamet menar att antikroppen de hittade ”neutraliserar” viruset och ”erbjuder potentialen att förhindra och/eller behandla covid-19, och eventuellt även andra framtida framväxande sjukdomar hos människor orsakade av virus från Sarbecovirus subgenus”.

-Vi försöker nu få ett läkemedelsföretag ombord – vilket ser väldigt lovande ut – som kan producera antikroppen i stor skala som ett läkemedel, säger Grosveld.

Från svenskt håll får forskningsgenombrottet beröm.

Matti Sällberg som är professor och vaccinforskare på Karolinska institutet, är positiv till den nya antikroppen. Nu måste den testas på djur för att se om den verkligen fungerar, och inte förvärrar sjukdomen för människor.

-Jag tycker det ser väldigt lovande ut, säger han till Aftonbladet.

Ett vaccin tror han kan finnas redan om ett år.

-Nu när det gått så här fort skulle jag kanske säga att det kan finnas ett vaccin för riskgrupper och sjukvårdspersonal inom ett år.

Unik kartläggning: coronaviruset mindre dödligt än befarat

0
I Vo Euganeo testades alla invånare för coronaviruset och en procent av de sjuka har dött – en lägre siffra än WHO:s officiella uppskattning om 3,4 procent. Foto: Google Maps

I Vo Euganeo utanför Venedig valde italienska myndigheter att testa samtliga ortens 3 341 invånare för coronaviruset. Och resultatet är uppseendeväckande: hälften av de som hade smittats av viruset uppvisade inga symptom och den totala dödssiffran beräknas till cirka en procent – det vill säga knappt en tredjedel av WHO:s officiella uppskattning.

En procent är dock fortfarande tio gånger mer än får säsongsinfluensa och eftersom immunitet inte finns sedan tidigare mot coronaviruset så sprider det sig snabbare än influensan och drabbar många fler. De flesta myndigheter och experter inom området är idag överens om att en majoritet av jordens befolkning sannolikt kommer att smittas av det nya coronaviruset.

Om 60 procent av jordens befolkning smittas och dödligheten är en procent så innebär det att omkring 50 miljoner människor kommer att dö, varav drygt 60 000 i Sverige.

Avgörande för att inte dödstalen ska bli högre är dock att de smittade får tillgång till vård – något som i sin tur förutsätter att vi lyckas bromsa takten på virusets spridning.

Frankrike ”förklarar krig” mot covid-19

0
Frankrike genomför en lång rad åtgärder efter sin "krigsförklaring" mot coronaepidemin. Foto: Wikimedia Commons/Remi Jouan.

Efter den franska presidenten Emmanuel Macrons tal till nationen i måndags klargjorde inrikesministern Christophe Castaner vilka nya åtgärder som kommer vidtas i hela landet för att motverka epidemin av coronavirus.

Emmanuel Macron meddelade under sitt tal på måndagskvällen att hans regering nu ska ta krafttag mot coronaproblemet. Men medan den franska presidenten ibland förblev vag över de åtgärder som skulle vidtas för att motverka coronavirusepidemin, var inrikesminister Christophe Castaner desto tydligare. Den franska dagstidningen Le Parisien meddelar att inrikesministern lanserade ett par drastiska åtgärder, ”det mest restriktiva i Europa idag”, enligt honom själv, rapporterar Free West Media.

-Jag bestämde mig för att ytterligare stärka åtgärderna för att minska våra resor och våra kontakter till endast de mest väsentliga från och med imorgon [tisdag 17 mars, red.] meddelade Emmanuel Macron under sitt kristal. Restriktionerna inleddes igår vid lunchtid och gäller åtminstone två veckor framåt.

I detalj förklarade Castaner att resor bara kommer att vara tillåtna av en handfull skäl: För att ta sig till och från jobbet om det inte är möjligt att arbeta hemifrån, för att handla mat och andra väsentligheter, för att träffa hälso- och sjukvårdspersonal, för att resa i samband med vård av barn eller andra utsatta människor och för att utöva fysisk träning. Träningen får dock bara ske enskilt, runtomkring hemmet och inte i grupper.

För att säkerställa att dessa regler upprätthålls på rätt sätt har inrikesministern förklarat att 100 000 gendarmer och polis kommer att placeras ut runt om i hela Frankrike.

-Instruktionen är tydlig: stanna hemma, sade inrikesministern Castaner.

När det gäller undantag tillade han att människor fortfarande kan gå ut exempelvis för att rasta hunden, men att detta inte kan ske i grupp.

-Jag säger att du kan gå ut för att ta en nypa luft men inte spela en fotbollsmatch. Att möta andra i en park eller ta en promenad tillsammans kommer vara förbjudet. Varje person måste ha ett dokument som intygar syftet med sin resa, förklarade han.

Intyget finns att ladda ner från regeringens hemsida. För personer utan skrivare accepteras även handskrivna intyg. Fransmän som inte respekterar begränsningarna kommer att bötfällas upp till till 135 euro.

-Dessa åtgärder är hårda, krävande, men nödvändiga och nödvändiga för att skydda det franska folket, för att undvika spridningen av viruset och överbelastningen av vårt hälsosystem, förklarade en boende i Paris, till Le Parisien.

Förutom restriktioner på fransmännens möjligheter att vistas utomhus lanserade Macron under sitt tal även en rad ekonomiska hjälpåtgärder, rapporterar The Locals franska edition.

Ett stödpaket till det franska näringslivet på 300 000 000 euro, drygt tre miljarder kronor, har sjösatts för att hjälpa företag som kämpar med marginalerna som konsekvens av coronautbrottet. Dessutom behöver företag inte längre betala sin hyra eller sina el- och gasräkningar.

Stora företag tvingas också möjliggöra för sina anställda att arbeta hemifrån. Om arbetet verkligen kräver att den anställde befinner sig på arbetsplatsen kommer detta dock att vara tillåtet.

System för ”delvisarbetslöshet” har också utvidgats så att alla som inte kan arbeta på grund av krisen fortfarande har rätt till a-kassa, samtidigt som deras jobb finns kvar när saker och ting återgår till det normala. Det är heller inte tillåtet för arbetsgivare att säga upp människor under coronakrisen.

Stockholmsvården styrs som i krigstid – rustar för dubblering av coronafall

0
Karolinska sjukhuset och hela Region Stockholm har gått över till ett militärt ledningssystem för att klara coronakrisen. Foto: Karolinska.

Enligt källor till Dagens Nyheter räknar sjukvården i Stockholm med att ”den stora smällen” kommer till helgen. Det innebär en snabb eskalering av antalet coronasmittade som är i behov av sjukhusvård. En liknande utveckling av smittan har skett i länder som Italien och Spanien.

Björn Zoëga, sjukhusdirektör på Karolinska universitetssjukhuset, är medveten om den potentiella utvecklingen.

– Enligt det värsta scenariot smäller det till på lördag, söndag eller måndag med en dubblering av antalet inlagda – runt 50, säger han till DN.

Under tisdagseftermiddagen fanns det fyra coronasmittade patienter på intensivvårdsavdelningen, och ytterligare 22 smittade, allvarligt sjuka, på infektionsavdelningen.

Krisen har gjort att hela Region Stockholm gått över till ”förstärkningsläge”, vilket är en nivå över stabsläge, och styrs nu enligt en hierarkisk modell med ursprung hos militäralliansen Nato.

Region Stockholms nya ledningssystem. Bild:Karolinska.

Tegnell om smittospridningen: “Toppen av ett gigantiskt isberg”

0
Fakismil: Aftonbladet webb-tv

Så sent som i februari sa den svenske statsepidemiologen Anders Tegnell att Sverige inte behövde oroa sig över någon spridning av coronaviruset:

– Risken att smittan skulle kunna spridas i Sverige med den här gruppen är helt obefintlig.

Men sedan dess har han fått backa, steg för steg, i takt med att verkligheten har manifesterats. Och den visade sig vara densamma i Sverige som i omvärlden, det vill säga att coronaviruset sprids exponentiellt och snabbt i en befolkning som saknar immunitet. På en presskonferens under tisdagseftermiddagen tillstod Tegnell att viruset nu härjar fritt över landet.

– Vi har en samhällsspridning i fler delar av Sverige.

– Det här är toppen av ett gigantiskt isberg. Siffrorna säger mindre och mindre om den egentliga spridningen.

Men Sverige har en mycket begränsad kapacitet att testa folk för viruset, varför fokus sedan förra veckan ligger på att testa vårdpersonal och personer som är allvarligt sjuka.

– I Sverige provtar vi mycket på inriktning för att hindra smittan från att komma in i sjukvården, och för att hindra smittan hos äldre. Även här är det toppen av ett isberg, och indikation på var epidemin är på väg någonstans, sa Tegnell.

Antalet dödsfall har också börjat öka snabbt. För två dagar sedan var det ett dödsfall i Sverige, i skrivande stund är det minst sju.

– Vi har sju dödsfall som vi vet om hittills, det kan finnas fler, det tar lite tid innan det kommer fram. 

IS stoppar terrorresor till Europa: ”Undvik epidemins land”

0
Islamiska staten avråder sina terrorister från att resa till Europa av rädsla för coronaviruset. Skärmbild: Youtube.

Islamiska staten är, förutom sin brutalitet i Mellanöstern, kända för att stödja och genomföra terrordåd i Europa. Men nu är det slut med det. I alla fall tillfälligt.

Terrorsekten har nämligen publicerat nya ”shariadirektiv” som uppmanar presumtiva islamistiska terrorister att undvika ”epidemins land”, rapporterar The Times.

I direktiven som publicerades i det senaste nyhetsbrevet al-Naba uppmanas även islamisterna att täcka andningsvägarna när de gäspar och nyser och tvätta händerna ofta.

Gymnasie- och högskolor rekommenderas att stänga

0
Statsminister Stefan Löfven (S) meddelade på morgonens pressträff att gymnasier och högskolor rekommenderas att stänga och gå över till distansundervisning. Skärmbild: SVT.

Redan förra veckan stängde flera utav Sveriges grannländer sina skolor. Nu följer Sverige efter med en ”rekommendation” att undervisningen för gymnasister och universitetsstudenter från och med imorgon ska bedrivas på distans.

– Det betyder att alla elever från gymnasiet och uppåt inte ska vara i skolan, de ska vara hemma, sade statsminister Stefan Löfven (S) på en pressträff.

Dessutom ”blixtbereder” regeringen en ny lag som ska göra det möjligt att stänga skolor även för yngre barn och samtidigt säkerställa barnomsorgen.

Ett av skälen till att för- och grundskolor inte stängs redan nu är enligt regeringen att många barn i sådant fall inte skull ha någonstans att ta vägen.

Konservativa förbundet utesluter högerkonservativa

0
Konservativa Förbundets öppning i en mer liberal riktning kan stärka förutsättningarna för mindre vänsterorienterade regeringsbildningar. Men på bekostnad av en djupare konservativa idédebatt. Foto: Facebook

Det är kväll på en murrig krog i Stockholm. Haket är välfyllt. Inte så konstigt med tanke på att den mycket populäre, och av vänstern avskydde, M-politikern Hanif Bali skall hålla föredrag på temat kusinäktenskap. Bali är inte först ut som talare. Säsongen har redan bjudit på föreläsningar av bland annat Nyheter idags Chang Frick, MUF:s Benjamin Dousa och Ungsvenskarnas Tobias Andersson. Källor som Exakt24 talat med säger att tidigare evenemangen har varit rakti genom lyckade. Efter en stund dyker Bali upp på scen i en kritvit t-shirt. Utifrån ett liberalt narrativ berör föredraget alltifrån kusinäktenskap på Sicilien och i Mellanöstern, till följderna av detsamma. Efter någon timme fylls krogen av applåder och kvällen övergår till socialisering.

Konservativa förbundet grundades i Stockholm 2011 av individer från moderaternas och kristdemokraternas högerfalanger som ville skapa ett forum för sina konservativa idéer. Exakt24:s källor ger en bild av en till stor del informell grupp vars primära syfte har varit att umgås, hänga på fik/restauranger och, framförallt, ge varandra ideologiskt utbyte. Förbundet inkluderade en bredd av olika individer och kännetecknades av högt i tak.

Men förändringar skedde 2018 när en sverigedemokrat vid namn Julian Kroon valdes till ordförande. Förbundet blev mer formaliserat och började nu alltmer likna äldre liberalkonservativa föreningar som Heimdal i Uppsala och Ateneum i Lund. Efter en tid började lokalavdelningar på olika universitet bildas. Idag är förbundet främst representerade i och runt Stockholm men har som ambition att växa till även andra delar av landet.

Förändringar skedde 2018 när en sverigedemokrat vid namn Julian Kroon valdes till ordförande. Förbundet blev mer formaliserat och började nu alltmer likna äldre liberalkonservativa föreningar som Heimdal i Uppsala och Ateneum i Lund

Enligt Konservativa förbundet själva är man ett partipolitiskt oberoende förbund och endast en ideologisk sammanslutning. Trots detta nås vi av nyheten att ledningen har uteslutit en person ur det konservativa och nationalistiska partiet Alternativ för Sverige, enbart på grund av dennes partibok – något som det var sagt inte skulle spela någon roll så länge man sällar sig till den konservativ ideologin.

Istället är det vänsterut förbundet nu har valt att orientera sig, mot de liberala partierna M och KD. Företeelsen att slå högerut, trots tydliga ideologiska likheter och överlappningar, men samtidigt välkomna meningsmotståndare är inte ny bland konservativa föreningar. Enligt Exakt24:s källor inom borgerligheten var det länge kutym hos Heimdal i Uppsala att porta sverigedemokrater från medlemskap i föreningen, något man enligt samma källor i praktiken har slutat med i takt med att SD vuxit. Nyligen tillkännagavs dessutom att en före detta ordförande, Arvid Hallén, blivit invald i Mattias Karlssons tankesmejda Oikos ledningsgrupp.

Borgerlighetens mjuknande hållning, och faktumet att liberaler som Bali och Dousa talar på ett konservativt studentförbund, ligger väl i linje med SD-ledningens dröm om ett konservativt block. Närmandena till den liberala, borgerliga ”högern” sker parallellt med Sverigedemokraternas och Ungsvenskarnas atlantfärd mot den anglosaxiska liberalkonservatismen. På denna resa har onödig barlast som grundläggande principer kastats över bord. Idén om en ideologisk mötespunkt för alla konservativa får ge vika för det övergripande målet att skapa ett regeringsunderlag för 2022.

Närmandena till den liberala, borgerliga ”högern” sker parallellt med Sverigedemokraternas och Ungsvenskarnas atlantfärd mot den anglosaxiska liberalkonservatismen

Finns det några fördelar av Konservativa förbundets åtstramning? Ett parlamentariskt genombrott för Sverigedemokraterna skulle öka partiets legitimitet och sannolikt även svenska folkets tolerans för konservativa idéer, även om de inte alltid är helt renodlade inom SD. Framgångar för SD kan i sin tur öppna nya dörrar för mer konsekvent konservativa och nationalistiska alternativ. Man kan därefter fråga sig om acceptensen för mer konsekventa högerrörelser kommer att öka, som i fallet med Heimdal, eller om dörrarna kommer vara fortsatt stängda.

En risk med att alltför nära knyta sig till den borgerliga högern är att man riskerar förlora konservativt sinnade vänsterväljare, en inte obetydlig del av väljarunderlaget, något som Jan-Olof Bengtsson skrivit insiktsfullt om. En annan fara med ett alltför nära förhållningssätt är att SD riskerar bli en del av det man en gång var en reaktion mot, en höger formad av liberalism och styrd av marknadsintressen.

Exakt24 har försökt nå Julian Kroon för en kommentar utan att lyckas.

Ungern stänger gränserna för utlänningar

0
Inga utlänningar släpps in i Ungern från och med nu, i ett försök att bromsa coronavirusets framfart. Foto: Andrea Schmidt

Trots att endast 37 personer är sjuka av coronasmittan i Ungern så väljer nu landets nationalkonservativa regering att stänga sina gränser för alla utlänningar. Ungerska medborgare som befinner sig utomlands kan komma hem igen förutsatt att de går i två veckors polisbevakad karantän. Dessutom måste nu alla butiker, restauranger, krogar och kaféer stänga klockan 15, undantaget livsmedelsaffärer och apotek. Samtliga landets skolor, förskolor och universitet är också stängda.

Facebook-sidan Ja till Ungern rapporterade förra veckan om en rad förutsättningar och åtgärder som Ungern då hade vidtagit. Från sidan:

 • Effektiv beslutsprocess tack vare undantagstillstånd
 • Tio nationella aktionsgrupper som hanterar virusets påverkan på alla delar av samhället
 • Nytt infektionssjukhus byggs rekordsnabbt i Budapest
 • Vanliga rum på existerande sjukhus får nya ventilationssystem för infektionssjukdomar
 • 2 000 respiratorer
 • 1,5 miljoner masker (+25 tusen produceras per dag)
 • 22 miljoner par handskar
 • Utöver alla reguljära labb för tester har militären mobila labb i containrar som kan flygas med helikopter vart som helst i landet om lokal smitta skulle uppstå
 • Ett av de högsta antalen sjukhussängar per capita i Europa
 • Stoppade eller noggrant skannade flighter från riskländer sedan januari
 • Alla gränser nu stängda/strikt filtrerade
 • Skolor och universitet stängda, utbildning via internet (ny digital plattform för klassrum online)
 • Förbud mot sammankomster med över 100 personer
 • Lokaltrafik och kontanter desinficeras konstant
 • Ingen Anders Tegnell

Exakt24 har tidigare berättat om iranska/svensk-iranska utbytesstudenter som har tagit med sig viruset till Ungern och sedan hamnat i onåd med ungerska myndigheter efter att inte ha följt karantänreglerna. Dessa 15 personer utvisas nu från Ungern och förbuds att återvända, rapporterar Hungary Today.

Skriande brist på intensivvårdsplatser i Sverige

0
Det råder stor brist på intensivvårdsplatser i Sverige. Foto Julie Viken/Pexels.

Att svenska sjukhus tvingas gå upp i stabsläge på grund av brist på personal och resurser är inte ovanligt. Om en pandemi bryter ut kommer därför situationen hamna bortom kontroll, indikerar läkare som Sveriges Radio har pratat med.

– Det är ett kritiskt läge för vår enhet och för flera andra enheter i regionen. Den skriande platsbristen betyder att patienter kan få en sämre vård eller till och med undermålig vård, säger Magnus Fux, överläkare på medicinska intensivvårdsavdelningen på Södersjukhuset i Stockholm.

– Vi inte bara ser att patientsäkerheten är hotad, utan patientsäkerheten är åsidosatt, tillägger han.

Sverige ligger i bottenskiktet i EU när det kommer till antal intensivvårdsplatser per invånare. Enbart Portugal har färre trots att Sverige är ett av de länder som lägger högst andel av BNP på sjukvården.

Men enligt Annette Nyberg i Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård är det ingen nyhet att intensivvården är för liten till sin omfattning.

– Den svenska intensivvården är underdimensionerad. Det här har intensivvårdsläkare fört fram under en lång tid utan att få ett resultat, säger hon till SR.

Australien nekar flyktingstatus till sydafrikanska familjer

0
Australiens utrikesminister Peter Duttons förslag om att bevilja asyl för sydafrikanska farmare stoppas av inrikesdepartementet. Foto: Stillbild Youtube.

Familjerna sökte enligt australiska medier skydd och visum av humanitära skäl, men fick avslag med motiveringen: ”Risken för mord och allvarliga fysiska/sexuella övergrepp gäller för befolkningen i landet i allmänhet och inte för de sökande personligen”.

Det har nyligen skett en ökning av ansökningarna två år efter att Australiens inrikesminister Peter Dutton antytt att sydafrikanska vita jordbrukare förföljdes och bör ägnas särskild uppmärksamhet inom ramen för Australiens humanitära program.

Han hade instruerat sitt departement att noggrant undersöka ansökningar från förföljda sydafrikanska jordbrukare vars familjer hade utsatts för mord, tortyr eller våldtäkt.

Enligt det australiska inrikesdepartementets hemsida anses en flykting vara någon som har en välgrundad rädsla för att komma att skadas allvarligt på grund av sin ras, religion, nationalitet, politisk åsikt eller medlemskap i en social grupp.

En australisk politiker med sydafrikanskt ursprung, Savanna Labuschagne, sade till australiska medier att hon var frustrerad över att sydafrikaner hindrades från att få hjälp av regeringen.

Inrikesdepartementet sade att det fanns många andra visummöjligheter öppna för sydafrikaner som till exempel för kvalificerad arbetskraft, tillfälliga visum och familjevisum. Nästan 80 000 visum har beviljats sydafrikaner sedan juli 2018. Sydafrika är det nionde största källandet för permanenta migranter i Australien.

Lobbygruppen AfriForum har belyst problemet med attacker mot vita farmare i Sydafrika. Man tror dock inte att ansökningar om flyktingstatus i Australien kommer att lösa problemet.

”Vi måste ta itu med det här, i Sydafrika”, säger organisationens ordförande Kallie Kriel.

”Om man skall ansöka om den typen av visum måste man bevisa att någon form av folkmord sker. Därför har vi från början aldrig använt termen folkmord. Vad vi säger är att oproportionerligt många jordbrukare dödas. Precis som det finns ett oproportionerligt stort antal människor som dödas i gängvåld i Västra Kapprovinsen.”

Han sade vidare att AfriForum krävde att den sydafrikanska polismyndigheten SAPS skall inrätta en särskild arbetsgrupp för att hantera mord på vita farmare, något som har gjorts i kampen mot tjuvjakt på noshörning och kopparstölder.

Wolodarski sågas efter coronakritik: ”Bidrar till kunskapsförakt”

0
DN:s chefredaktör Peter Wolodarski får kritik för att ha kritiserat svenska myndigheters hantering av coronaviruset. Foto: Wikimedia Commons.

”Ursäkta, måste vi vara plågsamt långsamma?”, är rubriken på en krönika som DN:s chefredaktör Peter Wolodarski publicerade i måndags. I krönikan anklagar han svenska myndigheter för senfärdighet och för att inte kraftfull nog agera mot spridningen av det dödliga coronaviruset.

”Ursäkta, men varför måste det dröja ett par veckor innan svenska myndigheter reagerar på rapporter om allvarlig virusspridning och ett hårt belastat hälsosystem? Förstår man inte att värdefull tid förlorats?”, skrev han bland annat i krönikan.

I fredags följde han upp men en ny krönika på samma tema – ”Stäng ned Sverige för att skydda Sverige” – där han argumenterade för självisolering och social distans för att dämpa spridningstakten.

”Om ett par veckor kan Sverige vara som Italien. Det går förfärande fort nu. Vänta och se skyddar oss absolut inte”, var Wolodarskis avslutande ord i fredagens krönikan.

Får tuff kritik av andra vänsterprofiler
Men nu får DN-chefen stenhård kritik från flera andra etablissemangsföreträdare för sin varnande hållning i coronafrågan.

Läkaren Johan von Schreeb skriver på Svenska Dagbladets debattsida att Wolodarskis krönikor ”visar hur kunskapsföraktet nu breder ut sig i Sverige”.

”’Alternativa fakta’, rykten, skvaller och konspirationsteorier som upphöjs till sanningar av politiker och debattörer. Seriösa forskare som ställs mot googlande tyckare, inte sällan med grumliga ideologiska syften i bakfickan. Kunskap ställs mot populism”, skriver von Schreeb och fortsätter:

”Särskilt bekymmersamt är det när chefredaktören för en stor tidning som Dagens Nyheter i en ytlig analys underkänner svenska myndigheter.”

Även Karin Pettersson, kulturchef på socialdemokratiska Aftonbladet, sågar Wolodarskis krönikor.

Pettersson är bekymrad över att Wolodarski driver en linje ”som går på tvärs med…Folkhälsomyndigheten”.

Istället för att ha en egen åsikt i frågan bör Wolodarski säkerställa att han inte hemfaller åt ”populism”, menar hon.

”Journalistikens uppdrag är att ifrågasätta och ställa besvärliga frågor. Det ska och måste DN göra, liksom andra nyhetsredaktioner. Men i en kristid har ledande opinionsbildare – och särskilt den som leder en av landets viktigaste nyhetsredaktioner – också ett annat ansvar: att inte hemfalla åt populism”, avslutar Pettersson.

Personligt med Lennart Matikainen: Bianca Muratagic

0