söndag, 2 augusti, 2020
söndag, augusti 2, 2020

WEBBTV

Ekobonde: Importberoendet är ett problem för svensk livsmedelsproduktion

Lisbeth Andersson är ekologisk lantbrukare sedan 1977 och var en av pionjärerna inom det ekologiska lantbruket. Hon har länge engagerat sig för att öka graden av självförsörjning, något som hon menar att det ekologiska lantbruket är en central del av då det inte är lika beroende av importerade insatsmedel som det konventionella lantbruket. Andersson varnar nu för att importberoendet kan få allvarliga konsekvenser för svensk livsmedelsförsörjning.

FLER VIDEOS