söndag, 5 juli, 2020
söndag, juli 5, 2020

Tagg: Försvarsmakten

Svensk krisberedskap i djup kris

I Finlands största svenskspråkiga tidning, Hufvudstadsbladet, den 19 mars, hyllas det egna landets krisberedskap. De har lager som försörjer befolkningen på mediciner...

Polis-militärt samarbete dröjer till hösten

Att militären inte ska blanda sig i polisiär verksamhet har varit en partiöverskridande princip ända sedan skotten i Ådalen 1931. Men nu...

Största totalförsvarsövningen på 30 år inleds idag

Det är vad Försvarsmakten beskriver som ”det försämrade omvärldsläget” som föranlett regeringen att besluta om en ny totalförsvarsövning. Förutom Försvarsmakten deltar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)...