onsdag, 8 juli, 2020
onsdag, juli 8, 2020

Tagg: Kulturkriget

PK-isterna behöver vår hjälp

Anledningen till att det inte funkar är att samhällsdebatten är lika splittrad som samhället. Vi diskuterar inte ens samma sak. Vår sida...

Sociala media och narcissismen

Människan är ingenting idag. Hon är bokstavligen en på sju miljarder, och det känns inte särskilt unikt och speciellt. Med ett så...

Försvarsmekanismer och argumentationsfel

I de tidigare delarna talade jag om hur PK-ismen bygger på en förljugenhet som är sprungen ur en avsaknad av värderingar och...

Värdegrunden och avståndstagandets sociala hierarki

I förra delen beskrev jag hur de ständiga lögnerna vuxit och skapat ett kulturellt vansinne och en mardrömslik overklighetskänsla för de som...

Den politiska korrekthetens kulturella vansinne

Denna del är något mer beskrivande till sin natur än den förra. Ett försök att fånga vad jag menar med att...

Tomhet är kärnan i PK-ismen

PK-ismen som lögnDe flesta som talar om PK-ismen talar bara om politisk korrekthet. Men vid det här laget bör det vara uppenbart...