söndag, 12 juli, 2020
söndag, juli 12, 2020

Traditionella värden måste aktivt försvaras!

Människor som lever ett hedonistiskt liv har en tendens att relativisera, bortförklara, motivera eller till och med stoltsera med sitt beteende, och därigenom reproducera det hos andra. Dåliga värden och livsmål har lett till ett samhälle på nedgång. När du ser dekadens och destruktivitet bör du därför säga ifrån. Var hövlig och förstående, men stå för det du tror på och var inte passiv!

Ett vanligt förekommande argument mot traditionell konservatism är att den ”lägger sig i människors liv” eller utövar ”social kontroll”. Människorna som använder dessa argument brukar i regel leva efter den liberala kärndevisen att ”man får göra vad man vill så länge det inte skadar någon annan”. Det är ett bristande påstående, både ur ett individuellt och samhälleligt perspektiv.

Ur ett individperspektiv är det näppeligen sant att det finns handlingar som inte påverkar någon annan än dig själv. Få människor lever i ett vakuum eller utan sociala sammanhang. En människas beteende påverkar andra både direkt och indirekt och människor som endast baserar sina val på egoistisk hedonism kommer inte vara till andra människors hjälp. Tvärtom brukar de bli en belastning. Samma typer av människor innehar dessutom en indirekt negativ påverkan genom att normalisera, eller i värsta fall förhärliga, den livsstil som utifrån ett naturligt synsätt är osund.

En människas beteende påverkar andra både direkt och indirekt och människor som endast baserar sina val på egoistisk hedonism kommer inte vara till andra människors hjälp.

Låt oss ta sexuell promiskuitet som ett exempel. Studier visar att det finns starka korrelationer mellan å ena sidan att ha haft många föräktenskapliga sexuella partners och å andra sidan instabila förhållanden, dysfunktionella äktenskap och trasiga familjeband. Promiskuiteten verkar vara extra skadlig för kvinnor. Sambanden är inte helt klarlagda så det går inte säkert att hävda kausalitet, men man behöver kanske inte vara någon Einstein för att räkna ut att ett i sexualbeteende i enlighet med manliga instinkter sannolikt inte är särskilt fördelaktigt för kvinnors välmående (inte nödvändigtvis för mäns heller).

Min poäng är att ditt individuella handlande inte är individuellt. Den man eller kvinna som lockar in sin tillfälliga partner i ett degenerativt beteende har inte bara försämrat de framtida chanserna för sig själv – den har även dragit med sig någon annan. Båda parter har dessutom bidragit till att normalisera ett skadligt beteende. Som sagt, ens handlande påverkar sällan enbart en själv.

Man kan också förstora upp perspektivet på en samhällelig nivå. Nationens välgång är länkad till de individer som bebor den. Individens livstil och beteende påverkar därför även samhället i stort. Vi lever idag i ett samhälle där egoism och hedonism är djupt rotat, där det högsta värdet är ens egna dopaminrus och vilka kickar man kan få av att följa sina lägsta primitiva instinkter. Det är därför inte konstigt att Sverige förfaller när landet befolkas av människor utan några högre ideal.

Det är inte konstigt att Sverige förfaller när landet befolkas av människor utan några högre ideal.

Processen förstärks av den mänskliga tendensen att försöka rättfärdiga sina handlingar (kognitiv dissonans). Människor som lever ett hedonistiskt liv har en tendens att relativisera, bortförklara, motivera eller till och med stoltsera med sitt beteende, och därigenom reproducera det hos andra.

Länders kultur och livsstilar är nollsummespel och det innebär att du som traditionellt sinnad har allt att förlora på motståndet mot social styrning. Vill du exempelvis ha en livspartner att bilda en stabil familj med kommer dina chanser att lyckas minska ju fler motsatsparter till dig det finns. Att till en viss gräns vilja styra andras liv i en traditionalistisk riktning blir då både ett sätt att försvara din önskade sunda livstil, och ett motverkande av det förfall västvärlden idag lider av.

Ingen är perfekt – alla har sina brister och jag har själv gjort saker tidigare i livet som jag är mindre stolt över. Vad det handlar om är dock att blicka framåt, att hela tiden försöka bli en bättre människa och medmänniska, och därigenom skapa en bättre framtid. När du ser dekadens och destruktivitet bör du därför säga ifrån. Var hövlig och förstående, men stå för det du tror på och var inte passiv!

Kommentarer

Nedan innehåll är kommentarer från våra besökare. Varje kommentator ansvarar för innehållet i kommentaren. Detta är ej redaktionellt innehåll.Vi ber dig att rapportera olämpliga inlägg så att våra moderatorer kan säkra en saklig och trevlig debatt.

Senaste

Argentina i konkurs – för nionde gången

Det skuldtyngda sydamerikanska landet har en statsskuld på nästan 100 procent av BNP, omkring 400 miljarder dollar. I början av juni skulle...

Avsentimentaliseringsverket

Den nye generaldirektören blickar ut över det femtiotal chefstjänstemän som tvångskommenderats till den nyinredda och eleganta föreläsningssalen. Där sitter också högt uppsatta...

Rysk miljardär vill köpa hotade statyer från USA

En rysk miljardär har erbjudit sig att köpa två historiska amerikanska statyer som BLM-demonstranter vill bort från allmänhetens syn på grund av...

Invandrarpolitiker erkänner: Skickade hatbrev till sig själv

Jonathan Lopez, som har mexikanskt ursprung, förlorade i maj i år de lokala primärvalet i sin hemkommun. Förutom sin misslyckade politiska karriär...

Tysklands kvinnliga ledare upplöser elitstyrka

Tysklands militära elitstyrka KSK kommer att upplösas ”på grund av högerextrema kopplingar”, sade Kramp-Karrenbauer. ”Vi kommer att ge KSK tid att trycka...

Arkitekturen – nästa stora kulturstrid i Sverige?

I närmare tre tusen år lät sig Europas arkitekter inspireras av den klassiska arkitekturstil som hade utvecklats i det antika Grekland och...

USA intensifierar trycket på Tyskland gällande Nord Stream 2

I december 2019 offentliggjorde Trumpadministrationen sanktioner mot det schweiziska företaget Allseas, som då hade lagt rören i den 1 224 kilometer långa...

SD lämnar migrationsöverenskommelsen

Under helgen har Socialdemokraterna och de fyra borgerliga partierna förhandlat sinsemellan för att nå en bred överenskommelse i migrationsfrågan. Aftonbladet kallar de...

Ett nytt skattesystem – AfS-förslag får stöd från Finanspolitiska rådet

Platt inkomstskatt som modellPlatt inkomstskatt betyder, i sin enklaste och renaste form, att alla betalar samma skattesats, oavsett inkomstnivå och inkomstslag. Indelningen...

Könstillhörighet tas bort på nederländska id-kort

Slopandet av könstillhörigheten på id-korten kommer genomföras mellan 2024-2025. Nederländerna är inte det första landet som tar bort könstillhörigheten...

Populärt